Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่กับฉัน - วิธีที่ไม่ปลอดภัยสำหรับท่านที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
  • ISBN8983145080
  • หน้า272

ภาษาไทย 3

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่กับฉัน - วิธีที่ไม่ปลอดภัยสำหรับท่านที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ

คำนำ

ส่วนที่หนึ่ง ─ คำสอน
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานภายในพระวจนะของพระสัญญา ของพระเจ้า (กิจการ 1:4-8) 
2. มีใครที่สามารถซื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความพยายามของ ตัวเองอย่างแท้จริงได้ไหม? (กิจการ 8:14-24) 
3. ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อท่านเชื่อในพระเยซูไหม (กิจการ 19:1-3) 
4. คนทั้งหลายผู้ที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับเหล่าสาวกของพระเยซู (กิจการ3:19) 
5. ท่านต้องการร่วมสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม? (1 ยอห์น 1:1-10) 
6. จงเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับท่าน (มัทธิว 25:1-12) 
7. ข่าวประเสริฐที่สวยงามที่ยอมให้ท่านได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในหัวใจ ของท่าน (อิสยาห์ 9:6-7) 
8. น้ำประกอบด้วยชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไหลผ่านผู้ใด? (ยอห์น 7:37-38) 
9. ข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูที่ทำให้เราสะอาด (เอเฟซัส 2:14-22) 
10. จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ! (กาลาเทีย 5:16-26, 6:6-18) 
11. เพื่อให้ชีวิตของท่านประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 5:6-18) 
12. การมีชีวิตของท่านที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ทิตัส 3:1-8) 
13. งานและของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ์ (ยอห์น 16:5-11) 
14. อะไรคือการกลับใจใหม่ที่แท้จริงที่นำเราให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์? (กิจการ 2:38) 
15. เพียงเมื่อท่านรู้จักความจริง ท่านก็จะสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้และพระองค์ก็จะสถิตอยู่กับ ท่าน (ยอห์น 8:31-36) 
16. พันธกิจของผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (อิสยาห์ 61:1-11) 
17. เราจะต้องครอบครองความเชื่อและความหวังในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 8:16-25) 
18. ความจริงที่นำท่านไปสู่การเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โยชูวา 4:23) 
19. ข่าวประเสริฐที่สวยงามที่ทำให้ม่านในพระวิหารขาด (มัทธิว 27:45-54) 
20. คนทั้งหลายที่ได้พบกับการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางคนอื่นให้รับพระวิญญาณ บริสุทธิ์เช่นกัน (ยอห์น 20:21-23) 

ส่วนที่สอง ─ ภาคผนวค
1. คำพยานของความรอด 
2. คำถามและคำตอบ 
 
คริสตศาสนาในทุกวันนี้ ได้มีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยๆคือเรื่อง “ความรอดจากบาป“ และ ”การเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์“ อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนที่จะมีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับสองแนวคิดนี้ ซึ่งความจริงก็คือว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดในคริสตศาสนาเลยทีเดียว สิ่งที่โชคร้ายคือ เราไม่สามารถพบงานเขียนตามหลักพระคัมภีร์ไบเบิลที่ได้สอนทั้งสองประเด็นข้างต้นให้กับเราอย่างชัดเจนได้ มีนักเขียนคริสเตียนมากมายที่ได้ถวายพระเกียรติของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือบรรยายชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณ แต่ไม่มีใครเลยที่กล้าจะตั้งคำถามที่ว่า “ผู้ที่เชื่อจะมั่นใจได้อย่างไรว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์?“ ทำไม? ความจริงที่น่าประหลาดใจคือ พวกเขาไม่สามารถเขียนเกี่ยวกับมันได้อย่างสมบูรณ์เพราะพวกเขาไม่มีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับมันเลย ตามที่ผู้เผยพระวจนะ โฮเซ ร้องออกมาว่า “ชนชาติของเราถูกทำลายเพราะการขาดความรู้“ ทุกวันนี้ มีคริสเตียนไม่น้อยจมลงไปสู่การคลั่งศาสนา มีความหวังที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาเชื่อว่า พวกเขาจะได้รับ พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเข้าถึงความโกลาหลและการบ้าคลั่ง แต่มันไม่ได้เกินจริงเลยที่กล่าวว่า ความเชื่อที่เป็นที่รู้จักของพวกเขานั้นได้ทำให้คริสตศาสนาลดลงไปเป็นเพียงเรื่องหมอผีเพียงเท่านั้นและการคลั่งศาสนาเช่นนี้ได้สืบมาจากซาตาน ผู้เขียน ท่านสาธุคุณ Paul C. Jong กล้าประกาศความจริง ท่านได้กล่าวถึงหัวข้อที่สำคัญในมาตฐานที่สมบูรณ์ที่ผู้เขียนทางจิตวิญญาณส่วนใหญ่หลบเลี่ยงมานาน อันดับแรกท่านระบุถึงความหมายของ “การเกิดใหม่“ และ “การเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์“ และอธิบายความสัมพันธ์ของทั้งสองแนวคิดข้างต้นที่ไม่สามารถหนีกับได้ จากนั้น ท่านลำดับรายละเอียดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จาก “วิธีแยกแยะพระวิญญาณ“ ไปถึง “หนทางในการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณ“ หากต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้น ผู้เขียนขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหนังสือที่ได้ลงไว้ในเวปเพจ
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้