Search

คำสอน

เรื่องที่ 9: โรม (ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือของโรม)

[บทที่ 13] ใช้ชีวิตเพื่อความชอบธรรมของพระเจ้า

โรม 13:1 กล่าวว่า “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับ ของผู้ที่มีอำนาจปกครอง เพราะว่าไม่มี อำนาจใดเลย ที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอำนาจนั้น”
เราต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในขอบเขตของบรรทัดฐานทางสังคมพระเจ้าทรงบัญชาให้เรากลัว
และเคารพผู้ที่มีอำนาจในชีวิตที่เต็มไปด้วยกามตัณหา และจิตวิญญาณของเรา พระเจ้าประทาน อำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเหตุผลหนึ่ง และเราจึงต้องไม่เฉยเมยต่อพวกเขา เราต้องจดจำใน สิ่งที่เปาโลกล่าวไว้ว่า “และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” (โรม 13:8)
นี่คือเหตุผลที่เราทำการตีพิมพ์หนังสือฟรีและแจกจ่ายข่าวประเสริฐสวยงามนี้ไปสู่ประชาชนทั่วโลก
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ความรักจึงเป็นที่ให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้ว” ผู้คนหมกมุ่นอยู่กับ ภาพลวงตาที่พวกเขารักษาพระราชบัญญัติอย่างสัตย์ซื่อในชีวิตทางศาสนาของพวกเขาเอง
พระเจ้าประทานข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณมาให้เราที่ได้เปิดเผยความชอบ
ธรรมของพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้รอดจากบาป เรา
ต้องเชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าที่แสดงในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
การเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่สวยงามที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้เรานี้เป็นการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงเพราะมันได้ช่วยผู้คนให้รอดจากบาปทั้งหมดของพวกเขาเราจะต้องไม่เป็นหนี้ใดๆนอกจากหนี้ของความรักที่ได้รับจากความรักของพระเยซู คริสต์
 
 

ถึงเวลาที่พวกเราต้องตื่นขึ้น

 
วรรคที่ 11 กล่าวว่า “นอกจากนี้ท่านควรจะรู้กาลสมัยว่า บัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจาก หลับแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราจะได้เริ่มเชื่อนั้น” (โรม 13:11 )
พวกเราจะปกครองพร้อมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันๆปีเมื่อร่างกายที่พิการของเราเปลี่ยน
ไปนั่นคือเมื่อร่างกายของเราได้รับการไถ่บาปด้วยพวกเราเห็นได้ถึงความเหมือนกันระหว่างยุค
ของเราและยุคโนอาร์ คลื่นลูกใหม่ของการรักร่วมเพศเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ โลกนี้ช่างเลว ร้ายเสียจริงเมื่อคนไล่แทงและฆ่าอีกคนหนึ่งเพียงแค่การใช้โทรศัพท์นานเกินไปการกระทำที่ชั่ว
ร้ายและโหดร้ายหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นในยุคนี้เราต้องตระหนักไว้ว่าขณะนี้ถึงเวลาที่เราต้องตื่น
ขึ้นมาเวลาเพื่อการเสด็จมาเป็นครั้งที่สองของพระผู้เป็นเจ้าของเราใกล้มาถึงแล้วเราควรกระตือรือร้นและบอกได้ว่ายุคนี้เป็นเช่นไร แต่ว่าขณะเดียวกัน จงจำไว้ว่ามีหลายคนที่ไม่รู้จักยุคนี้จริงๆ
“ด้วยสมัยของโนอาห์ได้เป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จ ก็จะเป็นอย่างนั้น” (มัทธิว 24:37) แม้แต่ในยุคโนอาร์ ผู้คนได้สร้างบ้าน แต่งงาน ทำความผิดบาปทุกอย่าง และทำธุรกิจ ประจำวันของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งที่การตัดสินของพระเจ้าเกิดขึ้นในทันใดไม่มีใครเลยแต่โนอาร์คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมจนกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตมาอยู่บนเรือของเขาได้ ผู้คนเหล่านั้นได้พบการตัดสินอับฉิบ หายของพระเจ้า ขณะที่กำลังทานอาหาร ดื่มกันโดยอิสระโดยไม่ได้คาดล่วงหน้า
โลกนี้ไม่ได้ถูกเปิดโปงเพียงแค่อันตรายต่างๆของสงครามแต่ยังมีทั้งความหายนะทาง
ธรรมชาติที่มีมากมายซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศมีอันตรายซ่อนอยู่แม้แต่สิ่งที่เราทาน และเราจะไม่สนุกกับการทานอาหารแม้ว่าจะเป็นอาหารของเราอีกต่อไป นี่คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดเราต้องใช้ชีวิตในยุคนี้อย่างฉลาดรอบคอบและจำไว้ว่าการช่วยให้รอดของ
ร่างกายของเรานั้น ใกล้มาถึงมากขึ้นกว่าเมื่อเราเริ่มเชื่อ
 
 

ท่านปกคลุมตัวท่านด้วยการช่วยให้รอดของพระคริสต์หรือยัง?

 
ท่านอาจจะคิดว่าการทำลายล้างของโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ต้องทำต่อดินแดนแห่งความเชื่อ และต้องทำทุกสิ่งต่อการเมืองและเศรษฐกิจตลอดไปแต่ความหายนะของโลกกำลังเป็นสัญญาณ
เตือนต่อการทำลายล้างของโลกโลกนี้จะเผชิญกับความยากลำบากทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
อย่างหนักเร็วๆนี้ พระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่า เนื่องจากการเสด็จมาของพระผู้เป็นเจ้าครั้งที่ 2 กำลังใกล้เข้ามา เราต้อง “ไม่เป็นหนี้ใคร เว้นแต่รักซึ่งกันและ กัน” การช่วยเหลือ การปกป้อง การนำทางและการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในความรักเราต้องตระหนักไว้ว่าความหวังของ
เรานั้นใกล้เข้ามาถึงมากขึ้นกว่าเมื่อเราเริ่มเชื่อ
เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ชีวิตด้วยความหวังรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์ความหวังของเราอยู่ที่ไหน?ความหวังของเราพบได้จากการรอคอยการกลับมาของพระ
คริสต์ผู้ที่จะทรงฟื้นคืนชีพให้แก่เราและให้รางวัลแก่เราเพื่อปกครองพร้อมกับพระองค์ในอาณา
จักรครบรอบพันปี สืบเนื่องมาจากความลำบากอันยิ่งใหญ่ทั้ง 7 ปี เนื่องจากเวลาใกล้มาถึงแล้ว เราจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความหวังมีความชอบธรรมของพระคริสต์เราต้องยืนยันข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณให้แน่วแน่ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นและรับใช้ข่าวประเสริฐนี้จนหมดใจของเราเราต้อง
ขยายคริสตจักรของเราเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐแก่ทุกดวงวิญญาณทั่วโลก
 
 
เราต้องไม่เป็นหนี้สิ่งใดๆ เว้นแต่การรักซึ่งกันและกัน
 
ผมรู้ว่าจะมีความทุกข์ทรมานมากขึ้นจากความหายนะทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว และ ภูเขาไฟระเบิดปัจจุบันนี้ภาพยนตร์หลายเรื่องที่กำลังสร้างขึ้นจากแก่นเรื่องของการทำลายล้างใน
โลกผมคิดว่าเป็นเพราะโลกจะเปลี่ยนไปเช่นที่นักประพันธ์ของฮอลลีวู้ดได้จินตนาการไว้อย่างแน่เลยและนี่คือหลักฐานที่รู้สึกได้ถึงการทำลายล้างโลกที่ใกล้จะมาถึงอย่างขาดสติ
ดังนั้นเราไม่ควรกังวลเกี่ยวกับงานแห่งเนื้อหนังแต่ควรกังวลเกี่ยวกับงานแห่งพระวิญญาณเราต้องเชื่อว่าชีวิตแห่งการประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเป็นชีวิตที่สวยงามที่สุดผู้คนทั่วโลกต่างก็ประหลาดใจในคริสตจักรของเราผู้คนนับไม่ถ้วนได้บอกเราว่าพวกเขารู้สึกท้าทายเพียงไรโดยคริสตจักรของเรา พวกเขาไม่เชื่อว่าเรา คณะผู้รับใช้ของพระเจ้าจากประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่ง จะเผยแพร่ความชอบธรรมของพระเจ้าได้อย่างมีพลังได้เช่นไร ใช่แล้ว พวกเราเล็กและอ่อนแอจริงๆ แต่เรายังคงเผยแพร่คำสอนไปทั่วโลก เพราะเราเชื่อใน ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณซึ่งอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า
โรมบทที่ 14:8 กล่าวว่า “ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้
เป็นเจ้า” เปาโลยังกล่าวไว้ในวรรคก่อนหน้านี้ว่า พวกเราอยู่เพียงเพราะพระผู้เป็นเจ้าของเรา เท่านั้น
เพราะว่าเราเกิดมาในโลกนี้โดยพระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบ
ธรรมของพระองค์ เราเป็นของพระคริสต์ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไป เราจะใช้ชีวิตและจาก โลกนี้ไปดังเช่นคนของพระคริสต์ ใช้ชีวิตของเราเพื่อความชอบธรรมของพระเจ้า พระเจ้าทรงพอ พระทัยในพวกเราและทรงเลือกที่จะใช้พวกเราเป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อเผยแพร่ข่าวอันน่า
ชื่นชมยินดีไปทั่วโลก พระองค์จึงทรงเปิดประตูแห่งการเผยแพร่อันใหญ่ให้แก่เรา พระองค์ทรง อนุญาตให้เราเผยแพร่คำสอนโดยหนังสือต่างๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปตามประเทศต่างๆ
หนังสือชุดต่างๆ ประกอบด้วยคำสอนเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งแปลและจัดส่ง ไปยังโลกที่พูดคุยกันด้วยภาษาอังกฤษประเทศต่างๆที่พูดภาษาสเปนเท่าๆกับทุกประเทศในทวีป
เอเซีย ทวีปอัฟริกา และ ทวีปยุโรป ผมมั่นใจว่าหนังสือชุดใหม่ที่ชื่อว่า พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรง เป็นความชอบธรรมของพระเจ้านี้จะมอบคำสรรเสริญแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่แก่ทุกดวงวิญ
ญาณในโลกเป็นสิ่งที่น่าพิศวงที่พระเจ้าทรงงานจนบรรลุพระประสงค์ของพระองค์โดยผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระองค์ได้อย่างในที่สุดโลกก็จะถูกปกคลุมด้วยข่าวประเสริฐที่สวยงาม และ
ครั้งหนึ่งข่าวประเสริฐซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าจะถูกเผยแพร่ไปทั่ว
โลกพระเจ้าทรงบรรลุตามแผนแต่ละแผนและทุกแผนที่พระองค์ทรงเตรียมไว้เพื่อเรายุคนี้เป็นยุค
แห่งพายุลม วิกฤตน้ำมัน และความตื่นกลัวทางการเงินทั่วโลกจะเกิดขึ้นในโลกนี้เพิ่มขึ้นทุกขณะ เราต้องเชื่อในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายให้ทำให้มากขึ้นเราต้องประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและ
พระวิญญาณจนกระทั่งวันสุดท้ายของโลกมาถึงขอพวกเราจงประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและ
พระวิญญาณอย่างแข็งขัน เพื่อว่าจะไม่มีใครในโลกนี้หลงเหลืออยู่โดยไม่ได้รับฟังคำสอนนี้ เรา ต้องร่วมมือและทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน เราต้องทำงานเช่นเดียวกับนักรบ 300 นายของ เกดิออง แม้ว่าเราจะมีจำนวนเพียงไม่เท่าไร เราก็เป็นทหารหาญแห่งสรวงสวรรค์ และพระเจ้าทรง ประ ทับอยู่กับเรา
ผู้ใดก็ตามที่ได้รับการอภัยต่อบาปและขอบคุณพระเจ้าจะมีคุณสมบัติให้เผยแพร่ความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะชนะด้วยความเชื่อเพราะเรามีความชอบธรรมของพระเจ้าผู้คนที่เชื่อใน
ความชอบธรรมของพระเจ้านี้มักจะทำตามงานแห่งจิตวิญญาณและตั้งเป้าหมายในงานแห่งจิต
วิญญาณ
ผมขออธิษฐานให้ความชอบธรรมของพระเจ้าจะอยู่ในตัวท่าน