Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

โครงสร้างพลับพลา

พลับพลา

รั้วของลานสี่เหลี่ยมผืนผ้าของพลับพลาวัดได้ยาว 100 ศอก ในพระคัมภีร์ไบเบิล ศอกถูกกำหนดให้เป็นความยาวที่ยื่นออกมาจากข้อศอกถึงปลาย นิ้วของเขา ประมาณ 45 ซม. (1.5 ฟุต) ในการวัดของวันทุกนี้  ด้วยเหตุนี้การที่รั้วของลานพลับพลายาว 100 ศอก ก็หมายความว่ามันสูงประมาณ 45 ม. (150 ฟุต) และความกว้าง 50 ศอกหมายความว่ามันกว้างประมาณ 22.5 ม. (75 ฟุต)
พลับพลาถูกแบ่งเป็นลานพลับพลาและพลับพลาเองเป็นพระนิเวศของพระเจ้า ในพระนิเวศของพระเจ้าคือพลับพลานี้ มีโครงสร้างเล็กๆที่เรียกว่า สถานบริสุทธิ์ สถานบริสุทธิ์ถูกคลุมด้วยผ้าคลุมสี่แบบแตกต่างกัน: ผ้าคลุมที่ทอด้วยผ้าป่านเนื้อดี, ด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม; ผ้าคลุมขนแพะ; ผ้าคลุมหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง; ผ้าคลุมหนังของตัวแบดเจอร์   
ทางฝั่งตะวันออกของลานพลับพลามีประตูที่ทอด้วยด้ายสีฟ้า, สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด เมื่อเข้าไปสู่ประตูนี้เราจะได้เห็น แท่นเผาเครื่องบูชาและขัน เมื่อผ่านขันไปเราก็จะได้เห็นพลับพลา พลับพลาได้แยกเป็นที่บริสุทธิ์และที่บริสุทธิ์ที่สุด ที่นี่มีหีบพระโอวาทอยู่ รั้วของลานพลับพลาถูกสร้างขึ้นด้วยเสา 60 ต้นแขวนผ้าป่านเนื้อละเอียดสีขาว อีกนัยหนึ่งพลับพลาถูกสร้างด้วยไม้กระดาน 48 แผ่นและเสา 9 ต้น