Search

ศึกษาเรื่องพลับพลา

ที่บริสุทธิ์

ที่บริสุทธิ์
 
ไม้กรอบ
 
เครื่องใช้ของสถานบริสุทธิ์
 
พลับพลามีความยาว 13.5 ม. (45 ฟุต) และกว้าง 4.5 ม. (15 ฟุต) และแบ่งออกเป็นสองห้องเรียกว่าที่บริสุทธิ์และที่บริสุทธิ์ที่สุด ภายในที่ บริสุทธิ์มีคันประทีป มีโต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์และแท่นเผาเครื่องหอม ในขณะที่ภายในที่บริสุทธิ์ที่สุดมี หีบพระโอวาทและพระที่นั่ง กรุณาอยู่
พลับพลาล้อมรอบทุกด้านด้วยไม้กระถินเทศขนาดกว้างประมาณ 70 ซม. (2.3 ฟุต) และสูง 4.5 ม. (15 ฟุต) ประกอบเป็นที่บริสุทธิ์และ ที่บริสุทธิ์ที่สุด) และที่ประตูพลับพลามีเสาไม้กระถินเทศหุ้มทองตั้งอยู่ เมื่อผ่านเข้ามาในพลับพลาจากลานชั้นนอก ประตูของมันทำด้วยผ้าป่าน สีฟ้า สีม่วง ละสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด
ในลานชั้นนอกของพลับพลามีเสาหกสิบต้นแต่ละเสาสูง 2.25 ม. (7.4 ฟุต) ประตูของลานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกได้ทอด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดง เข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียดและเมื่อผ่านประตูของลานชั้นนอกนี้ไปก็จะเข้าสู่ลานพลับพลา ในลานพลับพลานี้มีแท่นเครื่องเผาบูชาและขันอยู่
เมื่อสองสิ่งนี้ไปแล้วก็จะมาถึงประตูพลับพลาซึ่งมีความสูงถึง 4.5 ม. (15 ฟุต) ประตูพลับพลานี้มีเสาห้าต้น ฐานทำด้วยทองสัมฤทธิ์ เช่นเดียวกับประตูลานพลับพลาที่ประตูพลับพลาทำด้วยผ้าม่านที่ทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียดทออย่างดี แขวนไว้บน ตะขอทองคำที่วางอยู่บนยอดเสาทั้งห้า ม่านนี้เป็นตัวแบ่งที่กั้นระหว่างด้านในและด้านนอกของพลับพลา
พระเจ้าสถิตอยู่ในพลับพลาที่สร้างด้วยไม้กระดาน 48 แผ่น พระเจ้าทรงสำแดงการประทับของพระองค์ต่อชนชาติอิสราเอลด้วยเสาเมฆในเวลา กลางวันและในเวลากลางคืนเหนือพลับพลา และภายในสถานบริสุทธิ์นี้ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่นั้นพระสิริของพระเจ้าก็เต็มอยู่ในสถานที่นั้น ภาย ในที่บริสุทธิ์มีโต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์ แท่นประทีปและแท่นเครื่องเผาบูชาอยู่ และภายในที่บริสุทธิ์ที่สุดมีหีบพระโอวาท และพระที่ นั่งกรุณาอยู่ เหล่านี้เป็นสถานที่ที่จำกัดสำหรับคนธรรมดาทั่วไปของประชาชนชาวอิสราเอล มีเพียงปุโรหิตและมหาปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถเข้า ไปในสถานที่ต่างๆตามระบบของพลับพลาได้
เครื่องใช้ทั้งหมดภายในสถานบริสุทธิ์ทำด้วยทองคำมี คันประทีปเป็นสีทองและโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ก็เช่นกัน เนื่องจากสิ่งของทั้งหมดใน สถานบริสุทธิ์และผนังทั้งสามด้านที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์ ภายในของสถานบริสุทธิ์จึงเปล่งประกายสีทองเจิดจ้าอยู่เสมอ
ดังนั้นภายในสถานบริสุทธิ์จึงส่องแสงสีทองเจิดจ้าเป็นประกายบอกเราว่าวิสุทธิชนที่รอดแล้วใช้ชีวิตอันมีค่าของพวกเขาด้วยความเชื่อภายใน
คริสตจักรของพระเจ้า วิสุทธิชนที่ยังอยู่ในความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณของพวกเขาก็เปรียบเสมือนทองคำบริสุทธิ์ที่พบใน สถานบริสุทธิ์ ชีวิตที่วิสุทธิชนเหล่านี้อาศัยอยู่ในสถานบริสุทธิ์คือชีวิตที่ได้รับพรที่อาศัยอยู่ในคริสตจักร ได้รับพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหาร ได้อธิษฐานและสรรเสริญพระองค์และได้เข้าเฝ้าบัลลังก์ของพระเจ้าและสวมในพระคุณของพระองค์ทุกวันผ่านทาง คริสตจักร นี่คือชีวิตของ ความเชื่อภายในสถานบริสุทธ์ คุณต้องจำไว้ในใจว่ามีเพียงคนชอบธรรมเท่านั้นที่ได้รับการช่วยให้รอดได้ผ่านข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณที่จะสามารถดำเนินชีวิตแห่งเชื่ออันล้ำค่านี้ไปได้ภายในสถานบริสุทธิ์