Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

האיגרת של פאולוס השליח אל האפסיים

דרשות על אל האפסיים (II) - מה עשה השילוש הקדוש למעננו
  • ISBN9788928260553
  • עמודים305

עִבְרִית 28

דרשות על אל האפסיים (II) - מה עשה השילוש הקדוש למעננו

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
הקדמה 

Ch01_ישועתנו תוכננה בצדקת ישוע אפילו לפני יסוד העולם (אל האפסיים 1:1-4)
Ch02_אנו הפכנו לרכושו של האל בחסדו (אל האפסיים 1:1-14)
Ch03_אנו נושענו באמצעות אהבתו והקרבתו של האל (אל האפסיים 1:1-6) 
Ch04_אנו מודים לאל על שקרא לנו כחברי כנסייתו (אל האפסיים 1:20-23) 
Ch05_אנו נגאלנו על פי עושר חסדו של האל (אל האפסיים 1:7-14) 
Ch06_האם נועדנו לעבודת הצדק של האל? (אל האפסיים 2:1-10) 
Ch07_בחיי האמונה שלנו עלינו להכיר בשלטונו ובחסדו של האל (אל האפסיים 2:1-22) 
Ch08_איזה סוג של אנשים היינו בעיני האל? (אל האפסיים 2:1-7) 
Ch09_היינו מופרדים מאלוהים האב בגלל חטאינו (אל האפסיים 2:14-22) 
Ch10_אינסוף ברכות של המשיח נמצאות בליבו של כל קדוש המאמין בבשורת המים והרוח (אל האפסיים 3:1-21) 
Ch11_הגנו על אמונתכם בחייכם (אל האפסיים 4:1-6) 
Ch12_לכו בדרכי האלוהים כבניו האהובים (אל האפסיים 5:1-2) 
Ch13_אל תשתתפו בחטאי העולם (אל האפסיים 5:1-14) 
Ch14_מהי באמת המשמעות של לחיות בהתמלאות הרוח? (אל האפסיים 5:1-21) 
Ch15_אלה שחיים כשהם מלאים ברוח (אל האפסיים 5:15-21) 
Ch16_עמדו נגד תחבולותיו של השטן (אל האפסיים 6:10-17) 
 

האם אתם יודעים איך נראית כנסיית האל?

על-ידי האמונה בבשורת המים והרוח, עיניכם הרוחניות חייבות תמיד להיות פקוחות. אם כבר קיבלתם את מחילת חטאיכם על ידי האמונה אמיתית בבשורת המים והרוח, תוכלו לזהות כראוי את כנסיית האל; אחרת לא תוכלו להבחין מהן כנסיות השקר. כיום אלוהים יסד את כנסייתו על אמונת המאמינים בבשורת המים והרוח. כנסיית האל היא התכנסותם של אלה שנושעו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לכן, אם ליבכם יאמין כעת בבשורת המים והרוח, תוכלו לנהל חיי אמונה אמיתיים. חיי אמונה כאלה אפשריים רק בכנסיית האל. יתרה מזו, רק אמונה זו מזכה אותנו לחיות לנצח במלכות האדון. באמצעות אמונה זו עלינו לקבל את אהבת הישועה ואת כל הברכות הרוחניות של השמים מאלוהים האב, ישוע המשיח ורוח הקודש. 
אני נותן את כל תודותיי לאלוהים. 
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה