Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

חזון יוחנן

האם תקופת אנטיכריסטוס, מות קדושים, לקיחת הקהילה ומלכות אלף השנים מגיעה? (I)
  • ISBN8983141530
  • עמודים236

עִבְרִית 7

האם תקופת אנטיכריסטוס, מות קדושים, לקיחת הקהילה ומלכות אלף השנים מגיעה? (I)

Rev. Paul C. Jong

תוכן
 
מבוא 

פרק 1
1. שמעו את דבר חזון האלוהים (חזון יוחנן 1:1-20) 
2. אנו חייבים להכיר את שבע התקופות

פרק 2
1. אגרת אל קהל אפסוס (חזון יוחנן 2:1-7)
2. האמונה היכולה לאמץ מות קדושים 
3. אגרת לקהל זמירנא (חזון יוחנן 2:8-11) 
4. היה נאמן עד מוות
5. מי נושע מהחטאים?
6. אגרת לקהל פרגמוס (חזון יוחנן 2:12-17) 
7. הדבקים בתורת הניקלסיים 
8. אגרת לקהל תיאטירא (חזון יוחנן 2:18-29)
9. האם נושעתם מהמים והרוח? 

פרק 3
1. אגרת לקהל סרדיס (חזון יוחנן 3:1-6) 
2. אלה אשר לא לכלכלו את מלבושיהם הלבנים 
3. אגרת לקהל פילדלפיא (חזון יוחנן 3:7-13) 
4. משרתי וקדושי האלוהים המשביעים את רצונו 
5. אגרת לקהל לודקיא (חזון יוחנן 3:14-22) 
6. אמונה אמיתית של חיי חסידות 

פרק 4
1. ראו את ישוע היושב על כסא האלוהים (חזון יוחנן 4:1-11)
2. ישוע הוא האלוהים

פרק 5
1. ישוע אשר הומלך כנציגו של אלוהים האב (חזון יוחנן 5:1-14)
2. השה היושב על הכסא 

פרק 6
1. שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים (חזון יוחנן 6:1-17)
2. תקופות שבע החותמות 

פרק 7
1. מי ייוושע בשעת הצרה הגדולה? (חזון יוחנן 7:1-17) 
2. הבה נהיה בעלי אמונה לוחמת 
 
לאחר מתקפת הטרור של 9/11, כמות המבקרים באתרwww.raptureready.com"  אתר אינטרנט המספק מידע הקשור לסוף הימים עלה ליותר מ 8 מיליון, כמו כן, על פי סקר שנערך על ידי `סי.אן.אן` ו `טיים` יותר מ 59% מהאמריקאים מאמינים עכשיו באפוקליפטיות של חזון אחרית הימים.
כדי להשיב לביקוש מסוג זה של התקופה, המחבר מספק הבהרה של המוטיב המרכזי בספר חזון יוחנן, כולל הופעתו של אנטיכריסטוס, מות הקדושים של הצדיקים, לקיחת הקהילה, ממלכת אלף השנים והשמים והארץ החדשים – הכל בהקשר לכל כתבי הקודש ולהדרכתה של רוח הקודש. ספר זה מספק פירוש של פסוק אחר פסוק בספר חזון יוחנן ודרשות מפורטות מלאות השראה של המחבר. כל מי שיקרא ספר זה יוכל להבין את כל התוכניות אשר אלוהים הכין בשביל עולם הזה.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה