Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

חזון יוחנן

האם תקופת אנטיכריסטוס, מות קדושים, לקיחת הקהילה ומלכות אלף השנים מגיעה? (II)
  • ISBN9788928230112
  • עמודים297

עִבְרִית 8

האם תקופת אנטיכריסטוס, מות קדושים, לקיחת הקהילה ומלכות אלף השנים מגיעה? (II)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים

מבוא 

פרק 8
1. השופרות המודיעים על שבע המכות (חזון יוחנן 8:1-13) 
2. האם המכות של שבעת השופרות הן ככתבן וכלשונן?

פרק 9
1. המכה מבאר התהום (חזון יוחנן 9:1-21) 
2. היו בעלי אמונה נועזת בסוף הזמנים 

פרק 10
1. האם אתם יודעים מתי הוא הזמן של לקיחת הקהילה? (חזון יוחנן 10:1-11) 
2. האם אתם יודעים מתי תתרחש לקיחת הקדושים? 

פרק 11
1. מי הם שני עצי הזית ושני הנביאים? (חזון יוחנן 11:1-19)
2. ישועת בני ישראל

פרק 12
1. קהל האלוהים אשר ינזק מאד בעתיד (חזון יוחנן 12:1-17) 
2. אמצו את מות הקדושים שלכם עם אמונה אמיצה 

פרק 13
1. התגלותו של אנטיכריסטוס ( חזון יוחנן 13:1-18) 
2. הופעתו של אנטיכריסטוס 

פרק 14
1. ההלל של הקדושים אשר קמו לתחייה ונלקחו (חזון יוחנן 14:1-20) 
2. כיצד על הקדושים לנהוג כאשר אנטיכריסטוס יופיע?

פרק 15 
1. הקדושים אשר מהללים ברקיע את מעשיו הנפלאים של ישוע (חזון יוחנן 15:1-8)
2. נקודת החלוקה של הגורל הנצחי 

פרק 16
1. תחילת המכות של שבע הקערות (חזון יוחנן 16:1-21)
2. כל מה שעליכם לעשות לפני שפיכתן של שבע הקערות... 

פרק 17 
1. משפט הזונה היושבת על מים רבים (חזון יוחנן 17:1-18)
2. הבה נרכז את תשומת ליבנו ברצונו

פרק 18
1. העולם של בבל נופל (חזון יוחנן 18:1-24)
2. "צאו ממנה עמי פן תקחו ממכותיה"

פרק 19
1. הממלכה אשר תישלט על ידי הכל יכול (חזון יוחנן 19:1-21)
2. רק הצדיקים יכולים לחכות בתקווה לחזרתו של המשיח

פרק 20
1. התנין יכלא בתהום (חזון יוחנן 20:1-15) 
2. כיצד נוכל לעבור ממוות לחיים?

פרק 21
1. עיר הקודש היורדת מן השמים (חזון יוחנן 21:1-27)
2. חייבת להיות לנו סוג אמונה המאושרת על ידי אלוהים

פרק 22
1. השמים והארץ החדשים היכן שזורמים מי החיים (חזון יוחנן 22:1-21)
2. היו שמחים וחזקים בתקווה לתהילה

נספח
1. שאלות ותשובות
 
רוב הנוצרים היום מאמינים בתיאורית לקיחת הקהילה לפני הצרה הגדולה. כיוון שהם מאמינים בדוקטרינה המוטעית הזו המלמדת אותם שהם יילקחו לפני בואה של הצרה הגדולה של שבע השנים, הם מנהלים אורח חיים דתי חסר ערך הרווי בשאננות.
ברם, לקיחת הקדושים תתרחש רק לאחר שהמכות של שבע השופרות יתרחשו ועד אשר המכה השישית תינתן – כלומר, לקיחת הקהילה תתרחש לאחר שאנטיכריסטוס יופיע מתוך כאוס חובק עולם, הנולדים מחדש הקדושים ימותו מות קדושים והשופר השביעי ייתקע. בזמן ההוא ישוע יירד מן השמים ותחיית המתים ולקיחת הקהילה יתרחשו (הראשונה אל התסלוניקים 17-4:16).
הצדיקים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה "בבשורת המים והרוח" יקומו לתחייה ויילקחו וכך יהפכו ליורשי מלכות אלף השנים ולמלכות השמים הנצחית, אך החוטאים אשר לא יהיו מסוגלים לקחת חלק בתחיית המתים הזו, יעמדו בפני עונש גדול של שבע הקערות אשר יינתנו על ידי אלוהים ויושלכו לתוך האש הנצחית של הגיהינום.
לכן, עליכם להיפטר מכל דוקטרינות הדת, התאוות והערכים המבולבלים של העולם הזה ולהיכנס לעולמו האמיתי של אלוהים. אני מקווה ומתפלל שעל ידי שתקראו את הסדרה שלי על בשורת המים והרוח, תוענק לכולכם ברכת שטיפת כל חטאיכם וקבלת ביאתו השנייה של ישוע ללא חשש. 
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה