Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

המשכן: דיוקן מפורט של ישוע המשיח (I)
  • ISBN8983143185
  • עמודים277

עִבְרִית 9

המשכן: דיוקן מפורט של ישוע המשיח (I)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים 
 
מבוא
1. ישועת החוטאים נראתה במשכן (שמות 21- 27:9)
2. אדוננו אשר סבל למעננו (ישעיה 53:9- 52:13)
3. יהוה אלוהים החי (שמות 8- 34:1)
4. הסיבה שאלוהים קרא למשה להר סיני (שמות 6- 19:1)
5. כיצד בני ישראל החלו להעלות עולות במשכן: הרקע ההיסטורי (בראשית 21- 15:1)
6.  ההבטחה אשר  אלוהים יסד בברית המילה הינה עדיין אפקטיבית בשבילנו (בראשית 14- 17:1)
7. חומרי הבניה של המשכן אשר הניחו את יסודות האמונה (שמות 9- 25:1)
8. צבעו של שער חצר המשכן (שמות 19- 27:9)
9. האמונה הנגלית ממזבח העולה (שמות 8- 27:1)
10. האמונה הנגלית בכיור (שמות 21- 30:17)
11. עדויות על ישועה
 
כיצד נוכל למצוא את האמת המסתתרת במשכן? רק על ידי ידיעת בשורת המים והרוח, המהות העיקרית של המשכן, נוכל להבין באופן נכון ולדעת את התשובה לשאלה זו.
למעשה, התכלת, הארגמן, חוט השני והפשתן השזור הנראים בשער חצר המשכן מראים לנו את מעשיו של ישוע בתקופת הברית החדשה אשר הושיעו את בני האדם. בדרך זו, דבר הברית הישנה על המשכן ודבר הברית החדשה קשורים באופן הדוק ומוחלט אחד לשני; כמו הפשתן השזור. אך למרבה הצער, אמת זו הסתתרה במשך הרבה זמן לכל מי שחיפש אחר האמת בנצרות.
בבואו לעולם זה, ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן ושפך את דמו על הצלב. מבלי להבין את בשורת המים והרוח, אף אחד מאיתנו לעולם לא יוכל לגלות אי פעם את האמת הנגלית במשכן. אנו חייבים עתה ללמוד את האמת של המשכן ולהאמין בה. על כולנו להבין ולהאמין באמת הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני והפשתן השזור של שער חצר המשכן.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה