Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

המשכן: דיוקן מפורט של ישוע המשיח (II)
  • ISBN8983145986
  • עמודים282

עִבְרִית 10

המשכן: דיוקן מפורט של ישוע המשיח (II)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא
1. אנו לא מאלה אשר נסוגים לאבדון בגלל חטאיהם (יוחנן 13:1-11) 
2. המסך והעמודים של הקודש (שמות 26:31-37) 
3. אלה היכולים להיכנס אל קודש הקודשים (שמות 26:31-33) 
4. הפרוכת שנקרעה (מתי 27:50-53) 
5. שני אדני כסף ושתי ידות לכל קרש של המשכן (שמות 26:15-37) 
6. האמת הרוחנית הנסתרת בארון העדות (שמות 25:10-22) 
7. קורבן מחילת החטאים אשר ניתן על הכפורת (שמות 25:10-22) 
8. שולחן לחם הפנים (שמות 37:10-16) 
9. מנורת הזהב (שמות 30:1-10) 
10. מזבח הקטורת (שמות 30:1-10) 
11. הכהן הגדול אשר העלה את קורבן יום הכיפורים (ויקרא 16:1-34) 
12. ארבעת הדברים הנסתרים בכיסויי המשכן (שמות 26:1-14) 
13. ביקורת קוראים 
 
כפי שבברית הישנה אלוהים ציווה את משה לבנות את המשכן, בברית החדשה, אלוהים גם רוצה מאיתנו שנבנה מקדש בליבנו כך שהוא יוכל לשכון בתוכנו. חומרי האמונה אשר באמצעותם אנו יכולים לבנות מקדש זה בליבנו הם דבר בשורת המים והרוח, אנו חייבים לשטוף את כל חטאינו ולהיטהר. באומרו לנו לבנות לו מקדש, אלוהים אומר לנו לרוקן את ליבנו ולהאמין בבשורת המים והרוח. אנו כולנו חייבים לטהר את ליבנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
כאשר אנו מתנקים מכל חטאי ליבנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אלוהים בא לשכון בו. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח תוכלו לבנות את המקדש הקדוש בליבכם. סביר מאד להניח שעד עתה לפחות חלק מכם העלו תפילות תשובה כדי לנקות את ליבם, בניסיונם לבנות את המקדש בכוחות עצמם. אך עתה הגיע הזמן לנטוש את האמונה המוטעית הזו ולהשתנות על ידי חידוש ליבכם באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה