Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

עיקרי האמונה של השליחים

אמונת השליחים - עקרונות היסוד של המשיח
  • ISBN8983143614
  • עמודים192

עִבְרִית 11

אמונת השליחים - עקרונות היסוד של המשיח

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים

ניתוח עקרונות האמונה של השליחים 
מבוא

חלק 1
הודאה על אמונה באלוהים האב 
1. אלוהים האב 
2. שם האלוהים
3. עקרונות האמונה של השליחים וברכת האמונה שלהם
4. מי הם השליחים? 
5. הסמכויות והתפקידים של השליחים 
6. האם היהודים מאמינים באלוהים כאלוהיי הבריאה? 
7. "אני מאמין ב..." (יוחנן 1:12-13)

חלק 2
הודאה על אמונה באלוהים הבן 
1. ישוע המשיח
2. דרשה 1 על הבן הקדוש: מיהו ישוע המשיח? 
3. דרשה 2 על הבן הקדוש: מהי משמעות סמיכת הידיים של הברית הישנה והטבילה של הברית החדשה? 
4. דרשה 3 על הבן הקדוש: מדוע ישוע מת באופן ייצוגי למען רבים?
5. דרשה 4 על הבן הקדוש: אנו חייבים להאמין בחוזקה בתחייתו של ישוע
6. דרשה 5 על הבן הקדוש: ההוכחה שישוע התרומם לשמים 
7. דרשה 6 על הבן הקדוש: ישוע יחזור כשופט
8. דרשה 7 על הבן הקדוש: מי יהיה חשוף לדין? 
9. דרשה 8 על הבן הקדוש: מהי האמונה שאלוהים אמר שהיא גדולה? 
10. דרשה 9 על הבן הקדוש: מהו הקורבן אשר משה ציווה לעדות? 
11. דרשה 10 על הבן הקדוש: טבילת ישוע ומחילת החטאים 

חלק 3
הודאה על אמונה ברוח הקודש
1. השילוש הקדוש
2. אלוהים רוח הקודש 
3. מה עושה אלוהים רוח הקודש? 
4. כיצד אנו יכולים לקבל את טבילת רוח הקודש? 
5. מיהי רוח הקודש? 
6. מהן פעולותיה העיקריות של רוח הקודש? 
7. דרשה 1 על רוח הקודש: כיצד אנו יכולים לקבל את רוח הקודש? 
8. דרשה 2 על רוח הקודש: "הקבלתם את רוח הקודש אשר אחרי שהאמנתם?" 
9. דרשה 3 על רוח הקודש: הכשירות הנחוצה לשליחים
10. דרשה 4 על רוח הקודש: מתי באה רוח הקודש? 
11. דרשה 5 על רוח הקודש: פעולותיה של רוח הקודש 
12. דרשה 6 על רוח הקודש: אז תקבלו את מתנת רוח הקודש 
13. דרשה 7 על רוח הקודש: רוח הקודש ירדה על הגויים 
14. דרשה 8 על רוח הקודש: בחנו את הרוחות וראו האם הן מאלוהים 
15. דרשה 9 על רוח הקודש: חיים מלאי רוח 
16. האמונה בדבר האלוהים מובילה אותנו לחיים מלאים ברוח 
17. אמונה בכנסייה הקתולית הקדושה 
18. אמונה בשיתוף הקדושים 
19. אמונה במחילת החטאים (הראשונה ליוחנן 1:9) 
20. אמונה בתחיית הגוף 
21. אמונה בחיי נצח
 
חייבת להיות בנו אותה אמונה אשר הייתה לשליחים ואנו חייבים להאמין כפי שהם האמינו, כיוון שאמונתם באה מרוח הקודש. השליחים האמינו בישוע המשיח, באביו, וברוח הקודש כאלוהיהם.
פאולוס השליח התוודה שהוא מת עם המשיח וחי עימו. הוא נעשה לכלי של אלוהים על ידי האמונה שהוא הוטבל בישוע המשיח (אל הגלטיים 3:27). בבשורת אלוהים נמצאת הטבילה אשר ישוע קיבל, הדם אשר הוא שפך על הצלב, ומתנת רוח הקודש אשר הוא העניק לכל אלה המאמינים בבשורה זו.
האם אתם מכירים ומאמינים בבשורה המקורית הזו? זוהי אותה בשורה שגם השליחים האמינו בה. לכן גם אנו כולנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה