Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

באל הרומים 8:30 נאמר, " וְאֶת אֲשֶׁר־יָעַד מִקֶּדֶם אֹתָם גַּם־קָרָא וְאֶת־אֲשֶׁר קָרָא אֹתָם גַּם־הִצְדִיק וְאֵת אֲשֶׁר הִצְדִּיק אֹתָם גַּם פֵּאֵר." האם מילים אלו הן על התקדשות הדרגתית?

מילים אלו הן לא על התקדשות הדרגתית. הרבה תיאולוגים ונביאי שקר מלמדים, "אלו שמאמינים בישוע ישתנו בהדרגה ויתקדשו לגמרי בגוף וברוח," והרבה מאמינים בכך.
אך למעשה, האנשים מוצאים שהם  יותר עקשניים ושהחטאים בליבם גדלים ככל שהם מתבגרים. כיצד התקדשותנו יכולה להיות תלויה בזמן? המילה 'התקדשות בהדרגה' היא המילה שאלוהים הכי שונה ושהשטן הכי אוהב להשתמש בה.  
אנו רק יכולים להיות צדיקים אם אין לנו יותר קשר עם חטאים. מכיוון שישוע שטף את כל חטאיהם עם טבילתו והקריב את עצמו כדי לשלם עליהם, אנו חייבים את צדקתנו אך ורק לטבילתו ודמו של ישוע. אנו הופכים לצדיקים דרך האמונה שישוע לקח את כל חטאינו על עצמו.
המילה 'התקדשות' משמעותה 'להיות קדוש.' לנסות להיות צדיקים בעצמנו זה לא להאמין באמת אלא להיות משוכנעים בגופנו החלש. התקדשות רוחנית באה גם מהרצון הרוחני של עצמנו. לכל הדתות יש מילה להתקדשות, אך אנו המאמינים בישוע עלינו לעולם לא לתת חשיבות למילה עצמה.
איננו מתקדשים בהדרגה על ידי אמונתנו בישוע; אנו נהפכים לצדיקים אחת ולתמיד על ידי האמונה בטבילה ובדם של ישוע, בבשורת הגאולה הרוחנית. הצדיקים האמיתיים נולדים מהאמונה בבשורת הטבילה והדם של ישוע.