Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

אני בטוח שהאמונה בישוע הצילה אותי. אני משוכנע ויש לי שללוה בלבי. אך עכשיו אני מבולבל על ידי המסר שלך. על מנת להינצל, האם עלי להאמין בטבילתו יחד עם צלבו?

אם אתה לא מאמין בטבילתו של ישוע ללא ספק יש לך חטא בלב. יוחנן השליח אמר: "אם נאמר שאין בנו חטא מתעים אנחנו נפשנו והאמת אין בנו"(הראשונה ליוחנן 1:8).  אם תגיד שאין בך חטאים אף על פי שאתה עדיין עושה חטאים, אתה לא מאמין בטבילתו של ישוע. זוהי פעולה נגד מצפונך והאמת לא תימצא בך. ההכרה בגאולה מופיעה כאשר על ידי אמונתנו בטבילתו של ישוע ובצלבו אנו משיגים את מחילת החטאים ומקבלים את רוח הקודש כמתנה.
פאולוס השליח אמר: "...בשורה זרה והיא איננה אחרת"  (אל הגלטיים 1:7). שום דבר מלבד בשורת המים והרוח שהשליחים קיבלו מישוע ולימדו את האנשים, לא יכול להציל אותנו מחטאינו. אם אנו לא מאמינים בבשורת המים והרוח אשר השליחים לימדו, עדיין יש בנו חטא. כיצד אנו יכולים לחיות ולהיות משוכנעים בגאולה כאשר יש בנו עדין חטא? כאשר אנו נוהגים כראוי לפני אלוהים אנו בטוחים באושרנו ומשוכנעים בגאולה שבנו בעוד כאשר אנו חוטאים, כשאנו לא משוכנעים בגאולה, אנו חוששים עקב נטל החטאים שבליבנו. זוהי גאולה המבוססת על רגשות ומחשבות של עצמנו ולא גאולה שאלוהים אישר. הגאולה המבוססת על מחשבות עצמיות תקדש בהדרגה את חשיבות בקשת מחילת החטאים כל יום.
אלו המאמינים בגאולה שקרית זו מאמינים שאם הם ימשיכו לחיות חיים קדושים, יבקשו סליחה כל יום, ויקיימו את התורה על ידי מעשיהם, לבסוף, באיזשהו יום הם יגאלו, בכל זאת אם הם לא הטילו את חטאיהם על ישוע באמצעות האמונה בטבילתו הם עדיין חוטאים. הגאולה שאלוהים יצר היא גאולה מושלמת אשר אומרת לנו שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו על ידי יוחנן המטביל בירדן ומחק אותם על הצלב.
לכן יוחנן השליח אמר: "ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלוח לחטאינו ולטהרנו מכל און" (הראשונה ליוחנן 1:9). אם כל חטאינו לא נמחלו באמצעות בשורת המים והרוח עקב אי הידיעה עליה, אף על פי שאנו עדיין מאמינים באלוהים עלינו להתוודות לפניו שאנו עדיין חוטאים ומיועדים לגיהינום מכיוון שחטאינו לא יכולים להישטף ללא בשורת המים והרוח ולא משנה כמה זעום הוא החטא. זהו וידוי אמיתי על חטא. כשאנו מתוודים כך בשורת המים והרוח שוטפת את כל חטאינו אחת ולתמיד והופכת אותנו לצדיקים.
עכשיו זהו הזמן המתאים. כל מי ששומע ומאמין בבשורת טבילתו של ישוע ובצלב, ניצל מכל חטאיו, הופך לצדיק ותהיה לו אמונה שהוא מוכן להיכנס למלכות שמים בכל רגע כשישוע יגיע. כל האמונות, הדוקטרינות והתיאולוגיות לא יוכלו להצילנו מחטאינו. הם פשוט תחבולה ערמומית שהשטן שם במחשבותיהם של בני האדם. עלינו לשוב לבשורת המים והרוח ולקבל בליבנו את גאולת החטאים האמיתית של ישוע.