Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 2: רוח הקודש

האם דיבור בלשונות אינו מוכיח על שכינתה של רוח הקודש? אחרת כיצד נדע שהיא שוכנת בנו?

איננו יכולים להיות בטוחים שאם מישהו מדבר בלשונות רוח הקודש שוכנת בו. אפילו אנשים שנשלטים על ידי השדים יכולים לדבר בלשונות. עליך לדעת שהשטן יכול לגרום לאנשים לדבר בצורה שוטפת בלשונות מוזרות תחת שמו של ישוע המשיח.
אם אנו אומרים שדיבור בלשונות היא הוכחה לשכינתה של רוח הקודש, אז זה לגמרי לא יהיה נכון מנקודת מבט של התנ"ך וזה יהפוך אותנו למנאצים של רוח הקודש. בראשונה אל הקורנתיים 12:30 נאמר: "הלכלם מתנות רפאות? הכלם מדברים בלשונות? הכלם מפרשי לשונות?" מכיוון שרוח הקודש היא רוח אלוהים היא בשום פנים ואופן לא יכולה להיות עם חטא וגם לא יכולה לשכון באדם שיש לו חטא בליבו.
איננו צריכים להאמין שאדם קיבל את רוח הקודש רק מכיוון שהוא מדבר בלשונות אלא תחילה עלינו לבחון אם הוא קיבל מחילת חטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אם מישהו חושב שהוא קיבל את רוח הקודש רק מכיוון שהוא התנסה באיזה משהו מיוחד כמו דיבור בלשונות, יכול להיות שהוא הולך שולל בצורה מחוכמת על ידי השטן (השנית אל התסלוניקים 2:10). רוח הקודש היא מתנה שניתנה על ידי אלוהים לאנשים שקיבלו מחילה על חטאיהם באמצעות דבריו.
בתשובה לשאלה השניה, רוח הקודש היא אלוהים בעצמו ורוח האמת. לכן היא עובדת ביחד עם בשורת המים והרוח. היא אינה עובדת בהתאם לרצונותיהם של בני האדם. היא מדריכה חוטאים להאמין בבשורת המים והרוח, מלמדת את האמת לצדיקים וגם מלמדת בשקט יחד איתם את הבשורה שהיא רצון האלוהים. היא לא באה לאנשים מלהיבים או בעלי גוף מרטיט שאי אפשר לעמוד בפניו. אלוהים נתן את רוח הקודש לצדיקים שחטאיהם נמחקו על ידי כך שנשמעו לבשורת המים והרוח. היא לימדה אותם שהם הפכו לילדיו של אלוהים. רוח הקודש מעידה בליבם של הצדיקים שהם ללא חטאים והפכו לצדיקים גמורים דרך בשורת המים והרוח.
לכן אם מישהו מדבר בלשונות אך עדיין יש לו חטא בלב, הרוח שבו היא בוודאי לא רוח הקודש אלא רוחו של השטן. אם אתה רוצה שרוח הקודש תשכון בליבך, עליך להאמין בבשורת המים והרוח ואז אלוהים יברך אותך בשכינתה של רוח הקודש.