Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 2: רוח הקודש

האם תלמידיו של ישוע קיבלו את רוח הקודש על ידי כך שנגאלו מחטאיהם באמצעות מחילת החטאים או שמא זו הייתה חוויה נפרדת ללא קשר למחילת החטאים?

קבלת רוח הקודש היא לא חוויה נפרדת מהגאולה. אנו יכולים לראות בתנ"ך שתלמידיו של ישוע עוד לפני שאפילו קיבלו את רוח הקודש כבר ידעו והאמינו שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבלתו על ידי יוחנן המטביל. (הראשונה לפטרוס 3:21- וזה אות הטבילה אשר כעת תושיע אותנו)
מחילת חטאים משמעותה גאולה מחטאים, במילים אחרות הכוונה שכל החטאים בליבנו נשטפו ונעלמו. בימנו, לעיתים קרובות הרבה נוצרים מתבלבלים במשמעות מחילת החטאים שישוע נתן לנו. אנשים לא יודעים כיצד לקבל מחילת חטאים. הם חושבים שהם נגאלו מחטאיהם רק בגלל שהם מאמינים בישוע כאדונם.
לאלו שקיבלו את מחילת החטאים יש עדות בתוכם. בכל אופן אם למישהו אין מילים המעידות על גאולתו אז הוא לא קיבל את רוח הקודש וכל חטאיו לא נמחלו. אם הוא מרגיש מלא רוחניות זה רק כתוצאה מכך שהוא מותעה על ידי רגשות עצמיים. השטן הופך את עצמו למלאך האור (השנית אל הקורנתיים 15-11:14, אל הגלטיים 9-1:7) ומתעה אותו. (מתי 23-7:21).
אלה שחטאיהם נמחלו יש בהם עדות מכיוון שהם מאמינים בבשורת המים והרוח. בראשונה ליוחנן 12-5:4, אלוהים נשא עדות על ישוע המשיח אשר בא במים ובדם. יתר על כן הוא אומר שאם מישהו מלמד על רוח אחרת או בשורה אחרת (השנית אל הקורנתיים 11:4) הוא לא קיבל מחילת חטאים ואף לא את רוח הקודש. אנשים מקבלים מחילת חטאים רק אם הם מאמינים בישוע המשיח אשר בא על ידי הבשורה של המים והרוח. קבלת שכינתה של רוח הקודש היא קריטית למחילת חטאים ומחילת החטאים היא קריטית לקבלת רוח הקודש.