Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

מהו תו החיה?

בזמן הצרה, כדי להביא את כולם תחת שליטתו, אנטיכריסטוס יכריח את כולם לקבל את סימנו או על ידם הימנית או על מצחם. תו זה הוא תו החיה. אנטיכריסטוס ידרוש מהאנשים לקבל את סימנו כדי שהוא יוכל להפוך את כולם למשרתיו. הוא ימשיך בתוכניתו הפוליטית כשהוא משתמש בחייהם של אנשים כמנוף. אם לאנשים לא יהיה את התו אשר מראה שהם שייכים לחיה, הוא יימנע מהם מלקנות או למכור כל דבר. תו זה הוא שם החיה או מספרה. כאשר החיה תופיע בעולם הזה, האנשים יאלצו לקבל את התו הזה העשוי משמה או מספרה.
חישוב מספר החיה על התו הוא 666. המשמעות של זה היא שהחיה, שהיא אנטיכריסטוס, מצהירה על עצמה כאלוהים. במילים אחרות, זה מראה על יהירותו של בן אנוש אשר מנסה להיות אלוהים. לפיכך, כל אחד אשר יקבל את הסימן הזה על ידו הימינית או על מצחו, ישרת או יעבוד את אנטיכריסטוס החיה כאלוהיו.
כאשר העולם יעמוד בפני קשיים כבירים מהמכות של שבעת השופרות, אנטיכריסטוס, מיופה כוחו של השטן, יביא את כל העולם בעזרת כוח גדול תחת שליטתו. ברפאו את עצמו מפצעיו האנושים ובעשייתו ניסים כמו הורדת אש מהשמים, הוא יגרום לכל מי שבעולם הזה ללכת אחריו. כמו גיבור המגיע בזמן של צרות, אנטיכריסטוס, בן אדם אשר קיבל את כוחו מהשטן, יפתור את הבעיות הקשות אשר העולם יעמוד בהם עם מרות גדולה, ועל ידי כך יוערץ על ידי כל אנשי העולם כאלוהים. כיוון שהשטן יגרום לאנשים לשרת את אנטיכריסטוס כאלוהים, הרבה יעבדו אותו ככזה.
אנטיכריסטוס יעשה את עבודתו הסופית עם עזרתה של חיה נוספת אשר תעלה מהארץ. החיה השנייה תכריח את האנשים לעשות צלם של החיה הראשונה, אנטיכריסטוס; תיתן חיים לצלם החיה הזה עם כוחו של השטן, תגרום לו לדבר; ותהרוג כל מי שלא יעבוד את צלם החיה. הוא יגרום לכולם לקבל את סימנו על יד ימינם או על מצחם, וימנע מכל מי שלא יקבל את התו הזה מלקנות או למכור כל דבר.
משמעות קבלת תו החיה היא להיכנע לו ולהפוך למשרתו. התו אינו מתקבל על ידי כפייה פיזית, אלא על ידי החלטה רציונלית ופרטית של האדם. אך מכיוון שבלי קבלת התו הזה אף אחד לא יוכל למכור או לקנות דבר, או אפילו להתקיים, כל אנשי העולם אשר לא קיבלו את מחילת החטאים יעמדו לצידה של החיה, וייכנעו לה.
אלה אשר ייכנעו כך לחיה ויקבלו את סימנה, יושלכו כולם, יחד עם השטן לאגם הבוער באש וגופרית. הנוצרים הנומינליים אשר עדיין לא נולדו מחדש, מכיוון שבליבם לא שוכנת רוח הקודש, יכנעו לשטן בסוף, יקבלו את סימנו על ידם או על מצחם, ויעבדו אותו כאלוהים. בזמן ההוא, רק אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים ואשר רוח הקודש שוכנת בליבם יהיו מסוגלים להתנגד לדרישת החיה לקבל את סימנה, ילחמו ויגברו על השטן.