Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

מי הן או מה הן ארבע החיות אשר עומדות לפני הכסא של אלוהים?

חזון יוחנן 4: 6-9 מתאר את ארבעת החיות כדלהלן:  "ולפני הכסא ים זכוכית כעין הקרח ובין הכסא וסביב הכסא ארבע חיות מלאות עינים מלפניהם ומאחוריהם. ודמות החיה הראשונה כאריה והחיה השנית כשור ופני החיה השלישית כפני אדם ודמות החיה הרבעית כנשר מעופף. ולכל אחת מארבע החיות שש כנפיים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להם יומם ולילה ואומרות קדוש קדוש קדושיי אלוהים צבאות היה והווה ויבוא. ומדי תת החיות כבוד והדר ותודה ליושב על הכיסא אשר הוא חי לעולמי עולמים.
ארבע החיות מסביב לכסא האלוהים ביחד עם 24 הזקנים, הם משרתיו הנאמנים של אלוהים אשר תמיד משרתים את רצונו ומהללים את קדושתו ואת כבודו. כאשר אלוהים פועל, הוא לא פועל לבדו, אלא תמיד הוא פועל באמצעות משרתיו. ארבע החיות, המשרתים הקרובים ביותר לאלוהים, קיבלו את היכולת לבצע תמיד את רצונו.
לכל אחת מארבע החיות יש צורה שונה, המרמזת שכל אחת מארבע החיות משרתת את אלוהים בתפקיד שונה. הם מלאות בעינים מלפניהם ומאחוריהם, והמשמעות היא שהחיות האלה באופן רצוף שמות לב בקפידה למטרותיו של אלוהים. לפיכך, ארבע החיות הן המשרתים הנאמנים של אלוהים אשר תמיד משרתים ומבצעים את רצונו.
בנוסף, אינם נחים מהללם את כבודו של אלוהים וקדושתו, בדיוק כפי שאלוהים לעולם לא ישן. הם מהללים את קדושתו של אלוהים האב ואת אדונינו ישוע אשר הוא האלוהים והשה, ואת כוחו הכל היכול. בדרך זו, ארבע החיות עומדות לפני כסאו של אלוהים מהללות אתו מתוך ליבם הכן ולא מתוך מחויבות. מדוע? בגלל מה שישוע המשיח עשה – כלומר, הנמיך את עצמו לדמות אדם ונולד לעולם הזה באמצעות גופה של מרים הבתולה; לקח את כל חטאי העולם על עצמו כשקיבל את הטבילה מיוחנן; נשא את החטאים האלה לצלב ומת עליו; ועל ידי כך הושיע את כל בני האדם מהחטאים – הוא עתה יושב על כסא האלוהים, ובגלל עבודתו הנפלאה הזו, הוא ראוי לקבל תהילה מכל היצורים לעד ולעולמים.
כך ארבע החיות מרוממות את אלוהים אל על כשהן נותנות לו, יחד עם 24 הזקנים, תשבחות כנות מעומק ליבם.