Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

מהו הדבר הנכון: לקיחת הקהילה לפני הצרה או לקיחת הקהילה אחרי הצרה? האם הקדושים יהיו עדיין על האדמה הזו בזמן הצרה הגדולה?

בהסתכלנו על ההיסטוריה של הנצרות, אנו יכולים לראות שעד היום, מספר עצום של שקרנים קמו. בפרשם את ספר חזון יוחנן ובחשבם את זמן לקיחת הקהילה על פי שיטתם שלהם, שקרנים אלה קבעו תאריך מסוים ויום בו תתרחש הלקיחה, ונהגו ללמד שישוע יחזור והקדושים יילקחו ביום הנבחר הזה.
בכל אופן, כל ההצהרות הללו התבררו לבסוף כחסרות ערך. מאפיין משותף לכל אלה הוא שהם כולם תומכים בתיאוריה של הלקיחה שלפני הצרה. באומרם לחסידיהם שלנכסיהם החומריים אין שום תועלת מכיון שהם כולם יילקחו ויתרוממו לרקיע לפני הצרה הגדולה, שקרנים אלה מרמים הרבה אנשים וגוזלים אותם מנכסיהם החומריים.
אנו חייבים להבין שזהו תכסיסו המחוכם של השטן המנסה להוליך שולל את כל אנשי העולם הזה ולהפוך אותם למשרתיו באמצעות שקרים אלה.
מה שהכי חשוב לקדושים, ומה שהם הכי סקרנים לגביו זו השאלה מתי תתרחש לקיחת הקדושים. חזון יוחנן 10:7 אומר לנו,  "אך בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים." מה המשמעות כאן כאשר נאמר, "ונשלם סוד האלוהים "? "סוד האלוהים" הוא מה אם לא לקיחת הקדושים.
לאחר שהמכה השישית תסתיים מתוך מכות האלוהים של שבעת השופרות, אנטיכריסטוס יופיע על האדמה הזו, ישלוט בעולם, וידרוש מכולם לקבל את תו החיה. כתוצאה מרדיפותיו הקדושים ימותו מות קדושים. זה יהיה זמן קצר לאחר שהשופר השבעי ייתקע, ובנקודה זו גם הקדושים אשר מתו מות קדושים וגם אלה ששרדו ואשר הגנו על אמונתם יקומו לתחייה ויילקחו.
כאשר השופר השבעי ייתקע, אלוהים לא ייתן מכה על האדמה הזו; אלא אדרבה זהו הזמן בו תתרחש לקיחת הקדושים. לאחר הלקיחה, אלוהים ימשיך מייד לשפוך את המכות של שבע הקערות על האדמה הזו. לפיכך, כאשר יגיע הזמן של המכות של שבע הקערות, הקדושים לא יהיו על הארץ הזו אלא עם ישוע ברקיע. אנו כולנו חייבים להבין שלקיחת הקדושים תבוא כאשר המלאך השביעי ייתקע בשופר האחרון.
בכל אופן, אפילו עתה הרבה נוצרים ממשיכים להאמין בתיאוריה של לקיחת הקהילה לפני הצרה. מכיוון שאמונתם אינה מוכנה לאסונות הטבע ולהופעתו של אנטיכריסטוס, הם לבסוף יפסידו בקרב הרוחני נגד השטן ונגד אנטיכריסטוס, יהפכו למשרתיהם, ויושמדו ביחד עם העולם.
שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה הם תקופת המכות של שבע השופרות, כאשר הארץ הזו תיהרס באסונות טבע. שליש מהשמש ושליש מהירח יוחשכו; שליש מיערות הארץ יישרפו; שליש מהים יהפוך לדם ויהרוג שליש מהיצורים החיים שבו; מטאורים ייפלו מהשמים ויהפכו שליש מהמים למרים; וכתוצאה מכל הדברים האלה הרבה אנשים ימותו. העולם יהפוך לכאוס בגלל המכות האלה כאשר אומות יתייצבו נגד אומות, מדינות נגד מדינות ומלחמות ייפרצו ללא הרף בכל מקום.
לפיכך, כאשר אנטיכריסטוס יופיע ויפתור את כל הבעיות האלה בנסיבות כאוטיות שכאלה, הרבה אנשים ילכו אחריו, ועל ידי כך יביאו את המכות הנוראיות ביותר על האדמה הזו.
עולם זה יראה התרוממות של ארגון פוליטי בין לאומי מאוחד, מערכת ניהולית אשר תרדוף אחר האינטרסים המשותפים של האומות. המדינה הבינלאומית המאוחדת הזו תיפול לידיו של השטן עם הופעתו של אנטיכריסטוס, ותהפוך למדינה אשר תתייצב נגד אלוהים ונגד קדושיו. השליט של המדינה המאוחדת הזו יפקח וישלוט על כל האומות ולבסוף יפעל כאנטיכריסטוס. הוא, אשר יפעל עם כוח השטן, הוא אויב האלוהים ומשרת השטן.
אנטיכריסטוס יחשוף עתה את זהותו האמיתית, יאסור על האנשים להאמין באלוהים האמיתי ובמקום זאת יכריח את האנשים לעבוד אותו כאלוהים. לשם כך, הוא יעשה הרבה ניסים לפניהם, יפתור את מצבו הבעייתי והכאוטי של העולם בעצמו בעזרת כוחו של השטן ועל ידי כך ישבה את לב כולם.
לבסוף, הוא יעשה אלילים בדמותו וידרוש מהאנשים לעבוד אותם כאלוהים. כדי לשים את כולם תחת פיקוחו בזמן הצרה, הוא יכריח אנשים לקבל את סימנו או על ידם הימנית או על מצחם, ויאסור על כל אלה אשר אין להם את הסימן הזה לקנות ולמכור. הוא יהרוג גם את כל אלה אשר יסרבו לעבוד אותו ולא משנה עד כמה רבים הם יהיו. לפיכך, כל אלה אשר שמם לא רשום בספר החיים לבסוף יקבלו את הסימן ויעבדו את החיה.
בכל אופן, הקדושים לא ייכנעו לאנטיכריסטוס ולא יקבלו את סימנו. מכיוון שרוח הקודש שוכנת בליבם, אף אחד מלבד אלוהים הכל יכול וישוע יוכל להיות אי פעם מטרה לתפילתם. לכן הקדושים יסרבו לעבוד את השטן ואת אנטיכריסטוס ולהיות למשרתיהם ובמקום זאת ימותו מות קדושים עם אמונתם ועל ידי כך יתגברו עליהם.
כפי שחזון יוחנן 13:10 אומר לנו,  "כל המוליך בשבי ילך בשבי ועל ההורג בחרב הרוג יהרג בחרב בזה סבלנות ואמונת הקדושים." כאשר אנטיכריסטוס יופיע ויכריח את האנשים לקבל את סימנו, יעברו כבר שלוש וחצי שנים של הצרה הגדולה ושלוש וחצי השנים הבאות יתחילו. זה יקרה כאשר הקדושים יירדפו על ידי אנטיכריסטוס וימותו מות קדושים.
אך כוחו של אנטיכריסטוס ורדיפתו את הקדושים יתאפשרו על ידי אלוהים רק לזמן קצר, היות שישוע יקצר את זמן הצרה למען קדושיו. בזמן ההוא, הקדושים יתנו כבוד לאלוהים במאבקם נגד אנטיכריסטוס כדי להגן על אמונתם ויגברו עליו עם מות הקודשים שלהם.
לאחר שיעברו את השלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה, הנולדים מחדש הקדושים יישארו על הארץ הזו עד זמן מות הקדושים שלהם כאשר השלוש וחצי השנים הבאות של הצרה הגדולה יתחילו. לכן הם חייבים להיאבק בשטן ובאנטיכריסטוס ולגבור עליהם עם אמונתם. זוהי הסיבה שחזון יוחנן אומר לנו שאלוהים יתן את גן עדן לאלה אשר יתגברו. לפיכך, לפני ששלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה יחלפו ואנטיכריסטוס יופיע, הקדושים חייבים לטפח את אמונתם במסגרת קהל האלוהים בשמירתו ובהדרכתו של אדונינו.
לכן האנשים חייבים להיגאל מהדוקטרינה השקרית הזו של לקיחת הקהילה לפני הצרה שהשטן הפיץ בקהילות הנוצריות, ועל ידי שיאמינו עתה בבשורת המים והרוח, הם כולם חייבים לקבל את מחילת החטאים, להיוולד מחדש, ולהצטרף לקהל האלוהים. רק אז אמונתם תוזן על ידי קהל האלוהים במשך שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה, ורק אז הם יהיו מסוגלים להיות בעלי אמונה כזו אשר הם יוכלו להילחם באנטיכריסטוס ולאמץ את מות הקדושים שלהם כאשר הזמן של הצרה הנוראית יגיע.