Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 3: חזון יוחנן

כאשר אתה אומר שלקיחת הקדושים תתרחש לאחר שהמלאך השבעי ייתקע בשופרו, האם אתה לא סותר מה שישוע אמר שאף אחד אינו יודע את היום והשעה ואפילו לא ישוע בעצמו?

כלל וכלל לא! מה שאדונינו אמר לנו זה לא את היום והשעה המדויקת של לקיחת הקדושים, אלא את הרקע ואת הסימנים המובילים למאורע הלא רגיל הזה. רק אז הקדושים אשר אוהבים את ישוע יוכלו להכין את אמונתם, ורק אז הם יוכלו להשתתף בלקיחה כשהם נלחמים נגד אנטיכריסטוס ומאמצים את מות הקדושים שלהם כאשר יגיע הזמן.
דרך חזונו, אלוהים הראה ליוחנן השליח אשר הוגלה לאי פתמוס בזמן ההוא, את כל הדברים העתידים להתרחש בסוף הזמנים של העולם הזה. בדרך זו, כאשר אלוהים מתכנן ומבצע את כל עבודתו, הוא מוודא שקדושיו יידעו את זה.
מתוך כל דברי האלוהים, ספר חזון יוחנן כתוב במיוחד עם הרבה מטאפורות. בגלל זה, רק משרתי האלוהים אשר נושעו מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ושעל ידי כך קיבלו את רוח הקודש בלבם, יכולים לפתור את המטאפורות ולהסבירן לאנשים. למשרתי האלוהים ולקדושיו, דבר חזון יוחנן גילה בבירור את הכל על המכות של שבע השופרות, על הופעתו של אנטיכריסטוס, מות הקדושים, תחייתם, לקיחתם, מלכות אלף השנים של המשיח ועל השמים והארץ החדשים.
לקיחת הקדושים קשורה בהדוקות למות הקדושים שלהם. חזון יוחנן 11:10-12 מספר לנו על מותם של שני העדים, תחייתם ולקיחתם תוך שלושה וחצי ימים. שני העדים האלה מתו על קידוש השם בידי אנטיכריסטוס ואז קמו לתחייה ממותם תוך שלושה וחצי ימים. מה שאנו יכולים לגלות מכך זה שכאשר אנטיכריסטוס יופיע על האדמה הזו ויגרום לאנשים לעבוד את החיה על ידי שיקבלו את סימנו על יד ימין או על המצח, הקדושים ילחמו נגד אנטיכריסטוס וימותו מות קדושים על אמונתם, אך עם חזרתו של ישוע זמן קצר לאחר מכן, הם ישתתפו גם בתחיית המתים הראשונה ובלקיחה.
פאולוס השליח דיבר על הלקיחה בראשונה אל התסלוניקים 4:16-17: "כי הוא האדון יירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח. אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נילקח איתם יחדיו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון." יוחנן השליח, במילים אחרות, גם סיפר לנו על הזמן של הלקיחה אשר תבוא לאחר מות הקדושים וכאשר המלאך השביעי ייתקע בשופרו."
כאשר שלטונו של אנטיכריסטוס בעולם הזה יתחיל, כאשר הוא ינסה להכריח אותנו לקבל את סימנו, וכאשר הוא ידרוש שנסגוד לו כאלוהים, אנו הקדושים חייבים כולם להבין שזמן מות הקדושים שלנו קרוב, ואנו גם חייבים להאמין שזמן קצר לאחר מיתתנו, תבוא תחיית המתים והלקיחה שלנו. איננו יודעים באיזה חודש בדיוק ובאיזה יום זה יקרה. אך מה שברור לנו, שלקיחת הקדושים תבוא כאשר המלאך השביעי ייתקע בשופרו. כל הקדושים חייבים להיות מוכנים לקבל את יום האלוהים על ידי האמונה באמת הזו.