Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

האיגרת של פאולוס השליח אל הרומים

אדונינו אשר הפך לצדקת האלוהים (I) - צדקת האלוהים הנגלית באל-הרומיים
  • ISBN8983146419
  • עמודים278

עִבְרִית 5

אדונינו אשר הפך לצדקת האלוהים (I) - צדקת האלוהים הנגלית באל-הרומיים

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים

מבוא

פרק 1
1. הקדמה לאל – הרומים פרק 
2. צדקת אלוהים הנגלית בבשורה (אל הרומים 1:16-17)
3. צדיק באמונתו יחיה (אל הרומים 1:17)
4. הצדיק חי באמונה (אל הרומים 1:17-18)
5. אלה אשר מעלימים את האמת בעוולתם (אל הרומים 1:18-25)

פרק 2
1. הקדמה לאל - הרומים פרק 2
2. אלה המתעלמים מחסדו של אלוהים (אל הרומים 2:1-16)
3. מילה היא אשר בלב (אל הרומים 2:17-29)

פרק 3
1. הקדמה לאל- הרומים פרק 3
2. הגאולה מחטאים היא רק על ידי אמונה (אל הרומים 3:1-31)
3. האם אתה מודה לאלוהים על ישוע? (אל הרומים 3:10-31)

פרק 4
1. הקדמה לאל – הרומים פרק 4
2. אלה אשר קיבלו על ידי האמונה את הברכה השמיימית (אל הרומים 4:1-8)

פרק 5
1. הקדמה לאל - הרומים פרק 5 
2. באמצעות אדם אחד (אל הרומים 5:14)

פרק 6
1. הקדמה לאל - הרומים פרק 6
2. המשמעות האמיתית של טבילת ישוע (אל הרומים 6:1-8)
3. הכינו את איבריכם ככלי צדקה (אל הרומים 6:12-19)
 
הלימוד בספר זה ירווה את הצימאון שבליבך. הנוצרים של היום ממשיכים לחיות את חייהם בעוד הם לא מכירים את הפתרון האמיתי לחטאי היומיום אשר הם מבצעים מדי יום. האם אתם יודעים מהי צדקתו של אלוהים? המחבר מקווה שתשאלו את עצמכם שאלה זו ותאמינו בצדקתו של אלוהים אשר מתגלה בספר זה. דוקטרינות של גורלות, צידוק והתקדשות הדרגתית הן הדוקטרינות הנוצריות העיקריות אשר הביאו לבלבול וריקנות בנשמתם של המאמינים. אבל, נוצרים יקרים, עתה הוא הזמן שבו עליכם להמשיך עם האמת אשר למדתם ואשר אתם בטוחים בה. ספר זה יספק את נשמתכם בתבונה נפלאה וידריך אותה לשלווה. המחבר רוצה שתתברכו בידיעת צדקתו של אלוהים.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה