Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

האיגרת של פאולוס השליח אל הרומים

אדונינו אשר הפך לצדקת  האלוהים (II) - צדקת האלוהים הנגלית באל-הרומיים
  • ISBN8983144971
  • עמודים320

עִבְרִית 6

אדונינו אשר הפך לצדקת האלוהים (II) - צדקת האלוהים הנגלית באל-הרומיים

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא
 
פרק 7
1. הקדמה לאל- הרומים פרק 7 
2. מתנת האמונה של פאולוס: איחוד עם המשיח לאחר שמתנו לחטא (אל הרומים 7:1-4) 
3. הסיבה לכך שאנו יכולים להלל את אלוהים (אל הרומים 7:5-13) 
4. גופנו המשרת רק את הבשר (אל הרומים 7:14-25)
5. הבשר משרת את תורת החטא (אל הרומים 7:24-25)
6. הללו את ישוע מושיע החוטאים (אל הרומים 7:14-8:2)

 פרק 8
1. הקדמה לפרק 8 
2. צדקת האלוהים, ביצוע חוקת התורה (אל הרומים 8:1-4)
3. מיהו נוצרי? (אל הרומים 8:9-11)
4. כי מחשבת הבשר היא המוות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום (אל הרומים 8:4-11)
5. ביאתו השניה של ישוע ומלכות אלף השנים (אל הרומים 8:12-16)
6. היורשים את מלכות האלוהים (אל הרומים 8:16-27)
7. ביאתו השניה של ישוע ומלכות אלף השנים (אל הרומים 8:18-25)
8. רוח הקודש העוזרת לצדיקים (אל הרומים 8:26-28)
9. כל הדברים פועלים יחדיו לטובה (אל הרומים 8:28-30)
10. הדוקטרינות השגויות (אל הרומים 8:29-30)
11. האהבה הנצחית (אל הרומים 8:31-34)
12. מי יעיז לריב איתנו? (אל הרומים 8:31-34)
13. מי יפריד את הצדיקים מאהבת המשיח? (אל הרומים 8:35-39)

פרק 9
1. הקדמה לפרק 9 
2. אנו חייבים לדעת שהגורל תוכנן במסגרת צדקת האלוהים (אל הרומים 9:9-33) 
3. האם זה עוול מבחינת אלוהים לאהוב את יעקב? (אל הרומים 9:30-33)

 פרק 10
1. הקדמה לפרק 10
2. אמונה אמיתית באה מתוך שמיעה (אל הרומים 10:16-21)

 פרק 11
1. האם ישראל תיוושע? 

 פרק 12
1. חדשו את ליבכם לפני אלוהים 

פרק 13
1. חייה למען צדקת האלוהים

פרק 14
1. אל תשפטו איש את רעהו 

פרק 15
1. הבה נפיץ את הבשורה ברחבי העולם 

פרק 16
1. שאלו לשלום איש את רעהו 
 
הלימוד בספר זה ירווה את הצימאון שבליבך. הנוצרים של היום ממשיכים לחיות את חייהם בעוד הם לא מכירים את הפתרון האמיתי לחטאי היומיום אשר הם מבצעים מדי יום. האם אתם יודעים מהי צדקתו של אלוהים? המחבר מקווה שתשאלו את עצמכם שאלה זו ותאמינו בצדקתו של אלוהים אשר מתגלה בספר זה.
דוקטרינות של גורלות, צידוק והתקדשות הדרגתית הן הדוקטרינות הנוצריות העיקריות אשר הביאו לבלבול וריקנות בנשמתם של המאמינים. אבל, נוצרים יקרים, עתה הוא הזמן שבו עליכם להמשיך עם האמת אשר למדתם ואשר אתם בטוחים בה.
ספר זה יספק את נשמתכם בתבונה נפלאה וידריך אותה לשלווה. המחבר רוצה שתתברכו בידיעת צדקתו של אלוהים.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה