Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie volgens Mattheüs.

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTEÜS (Ⅰ) - WANNEER KAN EEN CHRISTEN EEN VERTROUWELIJK GESPREK MET DE HEER HEBBEN?
  • ISBN8983148993
  • Pagina’s376

Nederlands 12

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTEÜS (Ⅰ) - WANNEER KAN EEN CHRISTEN EEN VERTROUWELIJK GESPREK MET DE HEER HEBBEN?

Rev. Paul C. Jong

INHOUD

Voorwoord 

HOOFDSTUK 1
1. De stamboom van Jezus Christus (Matteüs 1:1-6) 
2. Laat ons dank zeggen aan onze Heer Jezus die kwam om Ons te redden (Matteüs 1:18-25) 
3. Jezus die werd verwekt door de Heilige Geest (Matteüs 1:18-25) 

HOOFDSTUK 2
1. Waar kunnen we de Heer echt ontmoeten? (Matteüs 2:1-12) 

HOOFDSTUK 3
1. Verspreid het ware evangelie en Jezus’ rechtvaardige daad (Matteüs 3:1-17) 
2. Jezus die kwam om onze zonden uit te wissen (Matteüs 3:13-17) 

HOOFDSTUK 4
1. Zegening is God vrezen en God Dienen (Matteüs 4:1-11) 

HOOFDSTUK 5
1. De Bergrede (Matteüs 5:1-16) 

HOOFDSTUK 6
1. De Heer’s lering over Bidden (I) (Matteüs 6:1-15) 
2. De Heer’s lering over Bidden (II) (Matteüs 6:5-15) 
3. Leef met u harten bij de Heer (Matteüs 6:21-23) 
4. Maak u geen zorgen over u leven, Maar vertrouw alleen op God (Matteüs 6:25-34) 
5. U hebt al genoeg aan de zorgen van vandaag (Matteüs 6:34) 

HOOFDSTUK 7
1. Door te Geloven in de Kracht van het Evangelie, Moeten we door de Smalle Poort Binnen gaan (Matteüs 7:13-14) 
2. Wat moeten we doen als we in de steek worden Gelaten door de Heer op de laatste dag? (Matteüs 7:21-23) 
3. Geloof, dat de wil van de Vader kan doen (Matteüs 7:20-27) 
4. We kunnen de Hemel alleen Binnengaan Als we de Wil van de Vader kennen En erin Geloven (Matteüs 7:21-27) 
5. Neem u in acht voor de valse profeten die alleen Achter u geld aanzitten (Matteüs 7:13-27) 

HOOFDSTUK 8
1. De genezing van geestelijke lepralijders (Matteüs 8:1-4) 
2. “Spreek slechts één Woord” (Matteüs 8:5-10) 
3. Volg als eerste de Heer (Matteüs 8:18-22) 
 
De Apostel Matteüs verteld ons dat het Woord van Jezus gesproken werd aan iedereen in deze wereld, want hij zag Jezus als de Koning van alle koningen. Nu, Christenen over de hele wereld, die net zijn wedergeboren door te gaan geloven in het water en de Geest dat wij verspreiden, verlangen inderdaad om te worden gevoed met het brood van het leven. Maar het is moeilijk voor hen om broederschap te hebben met ons in het ware evangelie, want zij zijn allen ver weg van ons.
Daarom, om deze geestelijke nood van deze mensen van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, de preken zijn klaargemaakt als het nieuwe levensbrood voor hen, om hun geestelijke groei te voeden. De schrijver verkondigd dat diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het Woord van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, zich moeten voeden met Zijn reine Woord om hun geloof te verdedigen en hun geestelijke levens te behouden.
Dit boek zal iedereen van u voorzien van het ware geestelijke levensbrood die de Koninklijke mensen van de Koning van geloof zijn geworden. Door Zijn Kerk en dienaren, zal God u continue voorzien met dit levensbrood. Moge Gods zegeningen over u komen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, die wensen om ware geestelijke broederschap met ons in Jezus Christus te hebben.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel