Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie volgens Mattheüs.

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTHÉÜS (IV) - De Geestelijke Zegeningen Die Jezus Ons Gegeven Heeft
  • ISBN9788928223916
  • Pagina’s386

Nederlands 30

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTHÉÜS (IV) - De Geestelijke Zegeningen Die Jezus Ons Gegeven Heeft

Rev. Paul C. Jong

INHOUD
 
Voorwoord 

Hoofdstuk 21 
1. De Werkers Die Gebruikt Worden door God (Matthéüs 21:1-11) 
2. Het Is Glorieus Om Gebruikt te Worden in Het Werk van de Heer (Matthéüs 21:1-11) 
3. U Zult Zeggen, “De Heer Heeft Ze Nodig” (Matthéüs 21:1-14) 
4. Heb God Eerst en Vooral Lief (Matthéüs 21:12-32) 
5. Het Verwantschap Tussen Het Werk van Johannes de Doper en het Evangelie van Verzoening voor Onze Zonden (Matthéüs 21:32) 
6. Het Eigen Denken dat Zich Tegen God Verzet (Matthéüs 21:44) 
7. Filosofische Predikers Verzetten Zich Tegen Het Evangelie van Jezus (Matthéüs 21:44) 

Hoofdstuk 22 
1. Alleen Diegenen Die het Gewaad van het Water en het Bloed Dragen Kunnen het Feest in de Hemel Bijwonen (Matthéüs 22:1-14) 
2. Het Parabel van Het Bruiloftsfeest (Matthéüs 22:1-14) 
3. Trek het Kleed van de Vergeving van Zonden Aan (Matthéüs 22:1-14) 

Hoofdstuk 23
1. Hypocriete en Blinde Gidsen (Matthéüs 23:1-33) 

Hoofdstuk 24
1. Heb het Geloof dat Zich Nu Voorbereidt op de Tweede Komst van de Heer (Matthéüs 24:1-8) 
2. Bereid U voor op de Eindtijden (Matthéüs 24:3-14) 
3. Laten We Tot Het Einde Loyale Werkers Zijn (Matthéüs 24:3-14) 
 
De Apostel Matteüs verteld ons dat het Woord van Jezus gesproken werd aan iedereen in deze wereld, want hij zag Jezus als de Koning van alle koningen. Nu, Christenen over de hele wereld, die net zijn wedergeboren door te gaan geloven in het water en de Geest dat wij verspreiden, verlangen inderdaad om te worden gevoed met het brood van het leven. Maar het is moeilijk voor hen om broederschap te hebben met ons in het ware evangelie, want zij zijn allen ver weg van ons.
Daarom, om deze geestelijke nood van deze mensen van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, de preken zijn klaargemaakt als het nieuwe levensbrood voor hen, om hun geestelijke groei te voeden. De schrijver verkondigd dat diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het Woord van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, zich moeten voeden met Zijn reine Woord om hun geloof te verdedigen en hun geestelijke levens te behouden.
Dit boek zal iedereen van u voorzien van het ware geestelijke levensbrood die de Koninklijke mensen van de Koning van geloof zijn geworden. Door Zijn Kerk en dienaren, zal God u continue voorzien met dit levensbrood. Moge Gods zegeningen over u komen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, die wensen om ware geestelijke broederschap met ons in Jezus Christus te hebben.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel