Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie volgens Mattheüs.

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTHÉÜS (V) - ALDUS ZEIDEN DE GELOVIGEN IN HET EVANGELIE VAN HET WATER EN DE GEEST
  • ISBN9788928240173
  • Pagina’s340

Nederlands 31

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTHÉÜS (V) - ALDUS ZEIDEN DE GELOVIGEN IN HET EVANGELIE VAN HET WATER EN DE GEEST

Rev. Paul C. Jong

INHOUDSTABEL 
 
Voorwoord 

Hoofdstuk 24 
1. Bereid U Voor Op De Wederkomst Van De Heer (Matthéüs 24:7-31) 
2. Werp U Egoïsme In de Laatste Dagen Weg en Houd U Geloof (Matthéüs 24:9-14) 
3. Erken de Komst van De Verdrukking en Verdedig U Geloof (Matthéüs 24:29-31) 
4. Wat Zal er Gebeuren na de Verdrukking? (Matthéüs 24:29-31) 
5. Dien De Heer Met De Talenten Die God U Heeft Gegeven (Matthéüs 24:32-44) 
6. Laten We Vertrouwen Hebben in de Laatste Dagen (Matthéüs 24:32-51) 
7. Zoals de Wijzen (Matthéüs 24:32-51) 
8. Heb de Heer Meer Lief Dan de Dingen van de Wereld (Matthéüs 24:32-51) 
9. Wees Waakzaam en Bereid U Voor op het Oordeel (Matthéüs 24:37-43) 
10. Laten We Wijs Genoeg Zijn om het Tijdperk te Onderscheiden (Matthéüs 24:37-51) 

Hoofdstuk 25 
1. Dwaze Christenen en Wijze Christenen (Matthéüs 25:1-12) 
2. Plaats U Hart in Het Evangelie van het Water en de Geest (Matthéüs 25:1-13) 
3. Doe Het Werk van de Heer (Matthéüs 25:14-30) 
4. Als we Kunnen, Moeten we het Evangelie Verspreiden (Matthéüs 25:14-30) 
 
De Apostel Matteüs verteld ons dat het Woord van Jezus gesproken werd aan iedereen in deze wereld, want hij zag Jezus als de Koning van alle koningen. Nu, Christenen over de hele wereld, die net zijn wedergeboren door te gaan geloven in het water en de Geest dat wij verspreiden, verlangen inderdaad om te worden gevoed met het brood van het leven. Maar het is moeilijk voor hen om broederschap te hebben met ons in het ware evangelie, want zij zijn allen ver weg van ons.
Daarom, om deze geestelijke nood van deze mensen van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, de preken zijn klaargemaakt als het nieuwe levensbrood voor hen, om hun geestelijke groei te voeden. De schrijver verkondigd dat diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het Woord van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, zich moeten voeden met Zijn reine Woord om hun geloof te verdedigen en hun geestelijke levens te behouden.
Dit boek zal iedereen van u voorzien van het ware geestelijke levensbrood die de Koninklijke mensen van de Koning van geloof zijn geworden. Door Zijn Kerk en dienaren, zal God u continue voorzien met dit levensbrood. Moge Gods zegeningen over u komen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, die wensen om ware geestelijke broederschap met ons in Jezus Christus te hebben.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel