Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-12. อะไรคือการสังเวยบูชาไถ่บาปประจำวันในพันธสัญญาฉบับเก่า?

มีการสังเวยบูชาบูชาไถ่บาปประจำวันอยู่ เพื่อที่จะไถ่บาปประจำวัน คนเราจะต้องนำแพะ แกะ ลูกวัว หรือนกพิราปมายังพลับพลาและวางมือลงบนเครื่องบูชาเพื่อผ่านบาปของเขาไปสู่เครื่องบูชานั้น สิ่งนี้เป็นการสังเวยบูชาไถ่บาปประจำวันตามกฏของพระเจ้า (เลวีนิติ 3:1-11)