Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 3: วิวรณ์

3-6. กรุงเยลูซาเล็มใหม่คืออะไร?

กรุงเยลูซาเล็มใหม่คือเมืองบริสุทธิ์ในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงจัด เตรียมเพื่อเหล่าวิสุทธิชนผู้ที่จะเข้าร่วมในการฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งแรก หลังสิ้นสุดภัยพิบัติของขันทั้งเจ็ดบนโลกนี้ พระเจ้าจะทรงขังซาตานไว้ในเหวลึกที่ไม่มีก้นเหวเป็นเวลาพันปี และจะประทานพระพรของการได้ครอบครองอาณาจักรพันปีร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าให้กับเหล่าวิสุทธิชนผู้ที่ได้ร่วมในการฟื้นขึ้นมาจากความตาย และหลังจากที่สิ้นสุดเวลาพันปี ก็จะทรงทำให้ฟ้าและสวรรค์แรกหายไปและประทานของประทานเป็นฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ให้แก่เหล่าวิสุทธิชน. 
คนทั้งหลายที่ได้รับพระพรเหล่านี้เป็นวิสุทธิชนที่ได้รับการยกความผิดบาปของตนเองโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐอันศักดิ์สิทธิ์ของน้ำและพระวิญญาณที่พระเยซู ประทานมาให้ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นเจ้าบ่าวของเหล่าวิสุทธิชน และเหล่าวิสุทธิชนผู้ที่เป็นเหมือนเจ้าสาวของพระเมษโป ดก จะมีชีวิตในการสวมพระสิริในการปกป้องของเจ้าบ่าว ในพระพรและพลังในอาณาจักรอันรุ่ง โรจน์ของพระองค์.
พระเจ้าทรงจัดเตรียมนครบริสุทธิ์เอาไว้ในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ไว้เพื่อเหล่าวิสุทธิชน นครนี้เป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากนครเยลูซาเล็ม นี่คือการจัดเตรียมไว้โดยลำพังสำหรับเหล่าวิสุทธิชนของพระเจ้า และสิ่งนี้ได้ถูกวางแผนเอาไว้เพื่อเหล่าวิสุทธิชนในพระเยซู คริสต์แม้แต่ก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างจักรวาล คนทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรพันปีของพระคริสต์นั้นมีความเหมาะสมที่จะย้ายไปสู่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ที่ที่ได้พบนครบริสุทธิ์โดยฤทธาอันน่าอัศ จรรย์ใจขององค์พระผู้เป็นเจ้า. 
จากเดี๋ยวนี้ไป เหล่าวิสุทธิชนได้มีชีวิตอยู่พร้อมกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างเป็นนิรันดร์ในวิหารของพระเจ้า เนื่องจากพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขา จึงไม่มีความตาย ไม่มีความโศกเศร้า ไม่มีการคร่ำครวญ ไม่มีการทรมานอีกต่อไปสำหรับฟ้าสวรรค์แรกที่จะผ่านไป และพระเจ้าจะทรงทำทุกสิ่งใหม่. 
นครเยลูซาเล็มใหม่ได้ส่องแสงเหมือนสง่าราศีของพระเจ้าและแสงสว่างของมันเหมือนกับ พลอยมณีอันล้ำค่า สุกใสเหมือนแก้วผลึก สง่าราศีของพระเจ้าจึงอยู่กับนครนี้และกับผู้คนที่อยู่ที่นั่น นครนี้ยิ่งใหญ่และมีกำแพงสูงใหญ่ด้วยประตูสิบสองประตู มีสามบานในแต่ละทิศ แต่ละประตูนั้นคุ้มกันโดยทูตสวรรค์สิบสององค์ และที่ประตูนั้นจารึกเป็นชื่อตระกูลของชนชาติอิสราเอลสิบสองตระกูลที่กำแพงเมืองมีฐานสิบสองฐาน และจารึกชื่อของอัครสาวกของพระเมษโปดกทั้งสิบสองไว้. 
เมืองนี้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาวเท่ากัน เอาไม้วัดเมืองได้ 12,000 เฟอร์ลอง ซึ่งตกประ มาณ 2,220 กิโลเมตร (1,390 ไมล์) กำแพงเมืองวัดได้ประมาณ 144 คิวบิท ซึ่งประมาณ 72 เมตร กำแพงเมืองนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยพลอยหยก และเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์สุกในดุจแก้ว ฐานรอบๆของกำแพงนั้นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิด และประตูทั้งสิบสองสร้างจากไข่มุก. 
เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าและพระเมษโปดกประทับอยู่ที่เมืองนี้ จึงไม่จำเป็นต้องมีดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่จะส่องแสง แม่น้ำของน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาจากบัลลังค์ของพระเจ้าและของพระเมษโปดกเช่นกัน เพื่อมาทำให้อาณาจักรสวรรค์ชุ่มชื่นและสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่ ทั้งสองฟากของแม่น้ำมีต้นไม้แห่งชีวิตตั้งอยู่ ออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน และใบไม้ของต้นไม้สำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย ไม่มีการสาปแช่ง แต่มีเพียงพระพรอันเป็นนิรันดร์ที่จะพบได้ที่นี่.