Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 3: วิวรณ์

3-7. อะไรคือเครื่องหมายของสัตว์ร้าย?

ในช่วงเวลาของความทุกข์ลำบาก ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะบังคับให้รับเครื่องหมายของเขาบนมือขวาหรือที่หน้าผากของพวกเขาเพื่อทำให้ทุกคนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขา เครื่องหมายนี้คือเครื่องหลายของสัตว์ร้าย ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ต้องการให้ผู้คนได้รับเครื่องหมายของเขา เพื่อว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนให้ทุกคนตกไปเป็นคนรับใช้ของเขาได้ เขาจะกระทำแผนการทางการเมืองโดยการใช้การดำรงชีวิตอยู่ของผู้คน หากผู้คนไม่มีเครื่องหมายที่แสดงว่าพวกเขาเป็นของสัตว์ร้าย เขาก็จะปกป้องพวกเขาจากการซื้อหรือขายสิ่งอื่นใด เครื่องหมายนี้คือชื่อของสัตว์ร้ายหรือหมายเลขของเขา เมื่อสัตว์ร้ายปรากฎขึ้นบนโลกนี้ ผู้คนของมันก็จะยอมรับเครื่องหมายของมันที่สร้างขึ้นมาจากชื่อหรือหมายเลขของเขา. 
เมื่อนับตัวเลขของสัตว์ร้ายบนเครื่องหมายนี้คือเลข 666 นี่หมายความว่าสัตว์ร้ายผู้ที่เป็นปฏิ ปักษ์ต่อพระคริสต์ได้อ้างว่าตนเองเป็นพระเจ้า อีกนัยหนึ่ง มันได้แสดงให้เห็นความเพิกเฉยของมนุษย์เราที่พยายามที่จะเป็นพระเจ้า ดังนั้น ใครก็ตามที่ได้รับเครื่องหมายนี้บนมือขวาหรือหน้าผากของเขาหรือเธอก็จะรับใช้และบูชาสัตว์ร้ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ดุจพระเจ้า. 
เมื่อโลกนี้ได้เผชิญกับความยากลำบากที่ใกล้เข้ามาจากภัยพิบัติของแตรทั้งเจ็ด, ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ที่มีอำนาจโดยซาตานจะทำให้โลกทั้งโลกตกอยู่ภายใต้การครอบครองด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ การรักษาตัวของเขาจากบาดแผลที่บาดเจ็บและการกระทำการมหัศจรรย์ในการนำเอาไฟลงมาจากท้องฟ้า เขาจะทำให้ทุกคนในโลกนี้เชื่อตามเขา ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์เป็นผู้ที่ได้รับพลังจากซาตานได้เข้ามาในยุคของปัญหาต่างๆและจะมาแก้ไขปัญหายากๆที่โลกกำลังเผชิญอยู่ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ และดังนั้นจึงได้รับการเคารพจากผู้คนเป็นอย่างสูงเหมือนกับพระเจ้า ดังนั้น ตามที่ซาตานได้ทำให้ผู้คนได้รับใช้ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ดุจเป็นพระเจ้า หลายคนก็จะสิ้นสุดลงโดยการบูชาเขาเช่นนั้น. 
ดังนั้นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ก็จะกระทำภารกิจสุดท้ายด้วยการช่วยสัตว์ร้ายตัวอื่นให้ออกมาจากแผ่นดินโลก สัตว์ร้ายตัวที่สองได้บังคับให้ผู้คนสร้างรูปหลังจากสัตว์ร้ายตัวแรก ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ได้ให้ลมหายใจแก่รูปของสัตว์ร้ายด้วยพลังของซาตานและทำให้มันพูดออกมา และฆ่าทุกคนที่ไม่บูชารูปของสัตว์ร้าย เขาทำให้ทุกคนได้รับเครื่องหมายของเขาบนมือขวาหรือหน้าผาก และห้ามไม่ให้ผู้คนได้รับเครื่องหมายจากการซื้อหรือขายใดๆ. 
การได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายหมายความถึงการยอมแพ้แก่เขาและการได้เป็นคนรับใช้ของเขา เครื่องหมายนี้ไม่ใช่การได้รับทางกายภาพ แต่เป็นการได้รับโดยการตัดสินใจและเหตุผลเป็นการส่วนตัว แต่ถ้าไม่ได้รับเครื่องหมายนี้ก็จะไม่สามารถซื้อหรือขายได้ ผู้คนทั้งหมดของโลกนี้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการยกความผิดบาปก็จะยืนอยู่ข้างสัตว์ร้ายและสิ้นสุดลงด้วยการยอมแพ้แก่เขา. 
คนทั้งหลายที่ยอมแพ้ต่อสัตว์ร้ายและได้รับเครื่องหมายของเขาจะถูกขับไล่ออกไปพร้อมกับพญามาร ไปสู่บึงไฟและกำมะถัน คริสเตียนแต่เพียงในนามที่ยังไม่ได้เกิดใหม่จะยอมทำตามซาตานในท้ายที่สุด เพราะหัวใจของพวกเขายังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ได้รับเครื่องหมายของเขาบนมือขวาหรือที่หน้าผาก และบูชาเขาดุจเป็นพระเจ้า ในเวลานี้ มีเพียงผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปและผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของตนเท่านั้นที่จะสามารถต่อสู้กับคำสั่งในการรับเครื่อง หมายของซาตานได้ และต่อสู้และเอาชนะปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ด้วยความเชื่อ.