Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm Giăng

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (IV) - BẠN ĐÃ GẶP CHÚA JESUS VỚI PHÚC ÂM CỦA NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA?
  • ISBN9788928241293
  • Trang458

Tiếng Việt 36

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (IV) - BẠN ĐÃ GẶP CHÚA JESUS VỚI PHÚC ÂM CỦA NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA?

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG
 
Lời Nói Đầu 
1. Hãy Vứt Bỏ Những Suy Nghĩ Xác Thịt Của Bạn (Giăng 2:1-11) 
2. Chúa Jêsus Đã Cất Tội Lỗi Của Thế Gian Đi (Giăng 1:29) 
3. Cuộc Sống Và Niềm Vui Trọn Vẹn (Giăng 2:1-11) 
4. Tại Sao Đức Chúa Trời Sai Con Ngài Đến Thế Gian Này? (Giăng 3:16-21) 
5. Chúa Jêsus Ban Nước Tuôn Chảy Đến Đời Đời (Giăng 4:1-26, 39-42) 
6. Có Nhiều Người Hơn Đã Tin Lời Của Chính Đức Chúa Jêsus (Giăng 4:27-42) 
7. Bằng Chứng Về Sự Cứu Ra Khỏi Tội Của Chúng Ta (Giăng 5:30-38) 
8. Ăn Bánh Của Sự Sống (Giăng 6:1-13) 
9. Hãy Làm Việc Vì Đồ Ăn Không Hay Hư Nát (Giăng 6:26-39) 
10. Ăn Thịt Và Huyết Của Chúa Jêsus, Bánh Thật Từ Trời Chính Là Đức Tin Thật (Giăng 6:52-59) 
11. Bạn Đã Trở Nên Vô Tội Bởi Việc Ăn Thịt Và Huyết Của Chúa Jêsus Chưa? (Giăng 6:60-69) 
12. Lời Của Sự Sống Đời Đời: Thịt Và Huyết Của Chúa Jesus (Giăng 6:60-71) 
13. Chúa Jêsus Đã Làm Việc Với Một Tấm Lòng Kiên Định (Giăng 7:1-36) 
14. Chúng Ta Phải Biết Và Tin Rằng Chúa Jêsus Là Con Của Đức Chúa Trời Và Chính Là Đức Chúa Trời (Giăng 7:28-53) 
15. Chuộc Tội Đời Đời Mà Chúa Đã Ban Cho Chúng Ta (Giăng 8:1-12) 
16. Những Lời Chúa Jêsus Phán Ra Đều Là Thật (Giăng 8:13-19) 
17. Ai Là Người Của Đức Chúa Trời Thì Nghe Lời Đức Chúa Trời (Giăng 8:25-47) 
 
Như có chép, “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.” (Giăng 1:18). Thật trọn vẹn biết bao khi Chúa Jesus bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta! Thật hoàn hão biết bao khi Ngài giải cứu chúng ta! Lẽ thật hoàn toàn của sự cứu rỗi là Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh! Chúng ta không bao giờ hối hận trong việc nhận sự cứu rỗi qua đức tin trong Chúa Jesus, là Đấng đã đến bởi Nước và Huyết (1 Giăng 5:6). Bây giờ, chúng ta trở thành dân sự vô tội của Ngài. Bất cứ ai tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh có thể nhận được sự tha tội đời đời và được sự sống đời đời.
Tải sách điện tử
PDF EPUB