Search

Liên lạc với chúng tôi

Xin gởi lời bình hay thắc mắc của bạn

Đây là những tiết mục thường được những người xin sách hỏi.

Xin chọn tiết mục nào mà bạn muốn trình bày với chúng tôi trong các tiết mục sau đây. Nếu trước đây bạn đã từng xin sách miễn phí, xin cung cấp thông tin cá nhân giống với những lần trước. Nếu bạn cung cấp tên và địa chỉ thư điện tử khác, chúng tôi không thể tìm thấy lịch sử xin sách của bạn và sẽ rất khó cho chúng tôi gởi sách đến bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn điều chỉnh vì lần trước bạn đã cung cấp thông tin cá nhân sai, xin cung cấp thông tin cá nhân đúng.

Nếu bạn được chấp nhận làm cộng tác viên, xin hãy vào trang web để lại lời bình phẩm của bạn. đăng nhập
Đề mục*
Lời bình*
 
Tên*
E-mail*
Điện thoại di động*
Điện thoại
Gới tính
Ðịa chỉ*
Thành phố*
Tiểu bang/ tỉnh*
Quốc gia *
Mã số vùng hay mã số bưu điện*
Địa chỉ liên lạc thay thế

Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng thư hoặc gọi điện thoại.

John Shin

Seoul Korea / newlife@bjnewlife.org / Facebook: John Shin