Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm của Nước và Thánh Linh

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH  CHƯA?
  • ISBN8983140577
  • Trang349

Tiếng Việt 1

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA?

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung

Lời Nói Đầu

Phần I – Bài giảng 
1. Trước Hết Chúng Ta Phải Biết Về Tội Lỗi Của Chúng Ta Để Được Cứu Chuộc (Mác 7:8-9, 20-23) 
2. Con Người Được Sinh Ra Là Tội Nhân (Mác 7:20-23) 
3. Nếu Chúng Ta Làm Những Điều Theo Luật-pháp Nó Có Thể Cứu Chúng Ta Không? (Lu-ca 10:25-30) 
4. Sự Cứu Chuộc Vĩnh Cửu (Giăng 8:1-12) 
5. Phép Báp-têm của Chúa Jêsus và Sự Chuộc Tội (Ma-thi-ơ 3:13-17) 
6. Đức Chúa Jêsus Christ Đã Đến Bởi Nước, Huyết và Thánh Linh (1 Giăng 5:1-12) 
7. Báp-têm Của Chúa Jêsus Là Ảnh Tượng Cứu Rỗi Cho Tội Nhân (1 Phi-e-rơ 3:20-22) 
8. Phúc-âm Của Sự Chuộc Tội Dư Dật (Giăng 13:1-17) 

Phần II – Phụ lục
1. Những Lời Chứng Về Sự Cứu Rỗi 
2. Giải Thích Bổ Sung 
3. Hỏi & Đáp 
 
Chủ đề chính của tiêu đề này là "được tái sinh bởi Nước và Thánh Linh." Nó có tính độc đáo về chủ đề. Nói cách khác, cuốn sách này cho chúng ta biết rõ ràng việc tái sinh là gì và làm thế nào để được sinh lại bởi nước và Thánh Linh theo đúng Kinh Thánh. Nước tượng trưng cho báp têm của Chúa Jesus ở sông Giô-đanh và Kinh thánh nói rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Jesus khi Ngài được báp têm bởi Giăng Báp-tít. Giăng là đại diện của toàn thể nhân loại và là hậu duệ của thầy tế lễ cả A-rôn. A-rôn đặt tay lên đầu của sinh tế và chuyển tất cả tội lỗi hàng năm của dân Y-sơ-ra-ên lên nó vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Việc này là bóng của những điều tốt đẹp sắp đến. Phép báp têm của Chúa Jesus là hình mẫu của việc đặt tay.
Chúa Jesus chịu phép rửa bằng hình thức đặt tay tại sông Giô-đanh. Vì vậy, Ngài đã cất đi tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp têm của Ngài và bị đóng đinh vào thập tự giá để đền tội. Nhưng hầu hết các Cơ đốc nhân không biết tại sao Chúa Jesus được Giăng Báp-tít làm báp têm ở sông Giô-đanh. Phép báp têm của Chúa Jesus là từ khóa của cuốn sách này, và là phần không thể thiếu trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta có thể được tái sinh chỉ bằng cách tin vào phép báp têm của Chúa Jesus và Thập tự giá của Ngài.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách In Miễn phí
Thêm sách in vào giỏ
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này