Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Chúng tôi đang phát hành Bộ sách Cơ đốc của Paul C. Jong hoàn toàn MIỄN PHÍ cho mọi khách.

Hãy duyệt và yêu cầu một bản của bộ sách miễn phí ngay bây giờ! Bạn chỉ có thể yêu cầu một bản của mỗi tên sách và tối đa 2 tên sách khác nhau cùng một lúc. Nếu bạn muốn tiếp tục nhận sách in của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn nhận thêm sách để chia sẻ với những người xung quanh, bạn cần đăng ký trở thành cộng tác viên của The New Life Mission với sự chấp thuận của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp những Sách Cơ đốc MIỄN PHÍ này dưới dạng ePub và PDF. Bạn có thể tải những cuốn sách này MIỄN PHÍ về máy tính hoặc thiết bị của bạn.
Ngôn ngữ

Sách được đề xuất nhiều nhất

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH  CHƯA?

Tiếng Việt 1

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA? Rev. Paul C. Jong

Chủ đề chính của tiêu đề này là "được tái sinh bởi Nước và Thánh Linh." Nó có tính độc đáo về chủ đề. Nói cách khác, cuốn sách này cho chúng ta biết rõ ràng việc tái sinh là gì và làm thế nào để được sinh lại bởi nước và Thánh Linh theo đúng Kinh Thánh. Nước tượng trưng cho báp têm của Chúa Jesus ở sông Giô-đanh và Kinh thánh nói rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Jesus khi Ngài được báp têm bởi Giăng Báp-tít. Giăng là đại diện của toàn thể nhân loại và là hậu duệ của thầy tế lễ cả A-rôn. A-rôn đặt tay lên đầu của sinh tế và chuyển tất cả tội lỗi hàng năm của dân Y-sơ-ra-ên lên nó vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Việc này là bóng của những điều tốt đẹp sắp đến. Phép báp têm của Chúa Jesus là hình mẫu của việc đặt tay.
Chúa Jesus chịu phép rửa bằng hình thức đặt tay tại sông Giô-đanh. Vì vậy, Ngài đã cất đi tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp têm của Ngài và bị đóng đinh vào thập tự giá để đền tội. Nhưng hầu hết các Cơ đốc nhân không biết tại sao Chúa Jesus được Giăng Báp-tít làm báp têm ở sông Giô-đanh. Phép báp têm của Chúa Jesus là từ khóa của cuốn sách này, và là phần không thể thiếu trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta có thể được tái sinh chỉ bằng cách tin vào phép báp têm của Chúa Jesus và Thập tự giá của Ngài.

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅰ)

Tiếng Việt 9

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅰ) Rev. Paul C. Jong

Làm thế nào chúng ta có thể khám phá ra Lẽ thật ẩn giấu trong Đền Tạm chỉ bởi biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, thực chất thật của Đền Tạm, chúng ta có thể hiểu cách chính xác và biết trả lời cho câu hỏi này. Sự thật chỉ xanh, tím và đỏ sặm và vải gai mịn biểu lộ trong cổng của hành lang đền tạm phô bày cho chúng ta về công việc của Đức Chúa Jesus Christ trong thời Tân Ước để cứu nhân lọai. Trong cách này, Lời của Cựu Ước về Đền tạm và Lời của Tân Ước thì có mối liên hệ gần và chính xác lẫn nhau, giống như vải gai mịn. Nhưng tiếc thay, lẽ thật này bị giấu kín trong thời gian dài cho những người tìm kiếm thật trong Cơ-đốc-giáo. Đến thế gian này, Đức Chúa Jesus Christ đã chịu báp tem bởi Giăng và đỗ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá. Không hiểu và không tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, không một ai trong chúng ta có thể tìm ra sự thật được bày tỏ trong Đến tạm. Bây giờ chúng ta phải học lẽ thật của Đền tạm này và tin vào đó. Tất cả chúng ta cần nhận biết và tin lẽ thật được phô bày trong chỉ xanh, tím và đỏ điều và vải gai mịn của cổng hành lang Đền tạm.

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅱ)

Tiếng Việt 10

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅱ) Rev. Paul C. Jong

Làm thế nào chúng ta có thể khám phá ra Lẽ thật ẩn giấu trong Đền Tạm chỉ bởi biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, thực chất thật của Đền Tạm, chúng ta có thể hiểu cách chính xác và biết trả lời cho câu hỏi này. Sự thật chỉ xanh, tím và đỏ sặm và vải gai mịn biểu lộ trong cổng của hành lang đền tạm phô bày cho chúng ta về công việc của Đức Chúa Jesus Christ trong thời Tân Ước để cứu nhân lọai. Trong cách này, Lời của Cựu Ước về Đền tạm và Lời của Tân Ước thì có mối liên hệ gần và chính xác lẫn nhau, giống như vải gai mịn. Nhưng tiếc thay, lẽ thật này bị giấu kín trong thời gian dài cho những người tìm kiếm thật trong Cơ-đốc-giáo. Đến thế gian này, Đức Chúa Jesus Christ đã chịu báp tem bởi Giăng và đỗ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá. Không hiểu và không tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, không một ai trong chúng ta có thể tìm ra sự thật được bày tỏ trong Đến tạm. Bây giờ chúng ta phải học lẽ thật của Đền tạm này và tin vào đó. Tất cả chúng ta cần nhận biết và tin lẽ thật được phô bày trong chỉ xanh, tím và đỏ điều và vải gai mịn của cổng hành lang Đền tạm.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH  CHƯA?

Tiếng Việt 1

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA? Rev. Paul C. Jong

Chủ đề chính của tiêu đề này là "được tái sinh bởi Nước và Thánh Linh." Nó có tính độc đáo về chủ đề. Nói cách khác, cuốn sách này cho chúng ta biết rõ ràng việc tái sinh là gì và làm thế nào để được sinh lại bởi nước và Thánh Linh theo đúng Kinh Thánh. Nước tượng trưng cho báp têm của Chúa Jesus ở sông Giô-đanh và Kinh thánh nói rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Jesus khi Ngài được báp têm bởi Giăng Báp-tít. Giăng là đại diện của toàn thể nhân loại và là hậu duệ của thầy tế lễ cả A-rôn. A-rôn đặt tay lên đầu của sinh tế và chuyển tất cả tội lỗi hàng năm của dân Y-sơ-ra-ên lên nó vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Việc này là bóng của những điều tốt đẹp sắp đến. Phép báp têm của Chúa Jesus là hình mẫu của việc đặt tay.
Chúa Jesus chịu phép rửa bằng hình thức đặt tay tại sông Giô-đanh. Vì vậy, Ngài đã cất đi tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp têm của Ngài và bị đóng đinh vào thập tự giá để đền tội. Nhưng hầu hết các Cơ đốc nhân không biết tại sao Chúa Jesus được Giăng Báp-tít làm báp têm ở sông Giô-đanh. Phép báp têm của Chúa Jesus là từ khóa của cuốn sách này, và là phần không thể thiếu trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta có thể được tái sinh chỉ bằng cách tin vào phép báp têm của Chúa Jesus và Thập tự giá của Ngài.

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅰ)

Tiếng Việt 9

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅰ) Rev. Paul C. Jong

Làm thế nào chúng ta có thể khám phá ra Lẽ thật ẩn giấu trong Đền Tạm chỉ bởi biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, thực chất thật của Đền Tạm, chúng ta có thể hiểu cách chính xác và biết trả lời cho câu hỏi này. Sự thật chỉ xanh, tím và đỏ sặm và vải gai mịn biểu lộ trong cổng của hành lang đền tạm phô bày cho chúng ta về công việc của Đức Chúa Jesus Christ trong thời Tân Ước để cứu nhân lọai. Trong cách này, Lời của Cựu Ước về Đền tạm và Lời của Tân Ước thì có mối liên hệ gần và chính xác lẫn nhau, giống như vải gai mịn. Nhưng tiếc thay, lẽ thật này bị giấu kín trong thời gian dài cho những người tìm kiếm thật trong Cơ-đốc-giáo. Đến thế gian này, Đức Chúa Jesus Christ đã chịu báp tem bởi Giăng và đỗ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá. Không hiểu và không tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, không một ai trong chúng ta có thể tìm ra sự thật được bày tỏ trong Đến tạm. Bây giờ chúng ta phải học lẽ thật của Đền tạm này và tin vào đó. Tất cả chúng ta cần nhận biết và tin lẽ thật được phô bày trong chỉ xanh, tím và đỏ điều và vải gai mịn của cổng hành lang Đền tạm.

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅱ)

Tiếng Việt 10

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅱ) Rev. Paul C. Jong

Làm thế nào chúng ta có thể khám phá ra Lẽ thật ẩn giấu trong Đền Tạm chỉ bởi biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, thực chất thật của Đền Tạm, chúng ta có thể hiểu cách chính xác và biết trả lời cho câu hỏi này. Sự thật chỉ xanh, tím và đỏ sặm và vải gai mịn biểu lộ trong cổng của hành lang đền tạm phô bày cho chúng ta về công việc của Đức Chúa Jesus Christ trong thời Tân Ước để cứu nhân lọai. Trong cách này, Lời của Cựu Ước về Đền tạm và Lời của Tân Ước thì có mối liên hệ gần và chính xác lẫn nhau, giống như vải gai mịn. Nhưng tiếc thay, lẽ thật này bị giấu kín trong thời gian dài cho những người tìm kiếm thật trong Cơ-đốc-giáo. Đến thế gian này, Đức Chúa Jesus Christ đã chịu báp tem bởi Giăng và đỗ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá. Không hiểu và không tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, không một ai trong chúng ta có thể tìm ra sự thật được bày tỏ trong Đến tạm. Bây giờ chúng ta phải học lẽ thật của Đền tạm này và tin vào đó. Tất cả chúng ta cần nhận biết và tin lẽ thật được phô bày trong chỉ xanh, tím và đỏ điều và vải gai mịn của cổng hành lang Đền tạm.

Sách điện tử và sách nói của Paul C. Jong

Sắp xếp
Tổng cộng 41