Search

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 • Chính sách bảo mật
  Ngày có hiệu lực: 08 tháng 8, 2019
 • The New Life Mission ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") điều hành trang web https://www.bjnewlife.org/ (sau đây gọi là "Dịch vụ").
 • Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.
 • Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://www.bjnewlife.org/
 • Định nghĩa
 • Dịch vụ
  Dịch vụ là trang web https://www.bjnewlife.org/ được điều hành bởi The New Life Mission
 • Dữ liệu cá nhân
  Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những thông tin đó và thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc sở hữu của chúng tôi).
 • Dữ liệu sử dụng
  Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang).
 • Cookies
  Cookies là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).
 • Thu thập và sử dụng thông tin
  Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Các loại dữ liệu thu thập
 • Dữ liệu cá nhân
  Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân chính xác có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  •   Địa chỉ email
  •   Tên và họ
  •   Số điện thoại
  •   Địa chỉ, tiểu bang, tỉnh, mã bưu chính / bưu điện, thành phố
  •   Cookies và dữ liệu sử dụng
 • Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi.
 • Dữ liệu sử dụng
  Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như computer's Internet Protocol address (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.
 • Theo dõi dữ liệu cookie
  Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và chúng tôi giữ một số thông tin nhất định.
 • Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình để từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:
  •   Cookies phiên. Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
  •   Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
  •   Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.
 • Sử dụng dữ liệu
  The New Life Mission sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau
  •   Cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi
  •   Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
  •   sĐể cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
  •   Để cung cấp hỗ trợ khách
  •   Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình
  •   Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
  •   Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
  •   Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những gì bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó
 • Chuyển dữ liệu
  Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và được duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với thẩm quyền của bạn.
 • Nếu bạn ở bên ngoài Cộng hòa Hàn Quốc và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân, sang Cộng hòa Hàn Quốc, và xử lý thông tin đó tại đó.
 • Sự đồng ý của bạn đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển đó.
 • The New Life Mission sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát đầy đủ bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.
 • Tiết lộ dữ liệu
 • Yêu cầu pháp lý
  The New Life Mission có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:
  •   Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
  •   Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của The New Life Mission
  •   Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
  •   Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
  •   Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý
 • Bảo mật dữ liệu
  Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ
  Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Liên kết đến các trang web khác
  Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.
 • Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.
 • Quyền riêng tư của trẻ em
  Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").
 • Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.
 • Thay đổi chính sách bảo mật này
  Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.
 • Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách bảo mật này.
 • Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.
 • Liên hệ chúng tôi
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
  •   Bằng email: newlife@bjnewlife.org