Search

Tin nhắn từ Cộng Tác Viên

Nếu bạn là cộng tác viên và muốn đăng tin nhắn và ảnh lên "Tin nhắn từ cọng tác viên", hãy nhấp vào nút "Đăng tin nhắn" và đăng nhập. Bài đăng của bạn sẽ chỉ được nhìn thấy sau khi chúng tôi phê duyệt.

Đăng Tin Nhắn
Tổng cộng 3
 • No. 3

  Phúc Âm Của Nước và Thánh Linh

  Cám ơnTôi rất biết ơn mục sư Paul C. Jong đã giải thích phúc âm của Chúa Jêsus mà ông dùng tên gọi là phúc âm của Nước và Thánh Linh, căn cứ trên I Giăng 5:6-8 và phúc âm Giăng 3:5. Ông cũng dựa trên hệ thống tế lễ chuộc tội trong thời Cựu-ước qua việc đặt tay trên sinh tế để chuyển tội lỗi của một người hay cả dân I-sơ-ra-ên qua sinh tế chuộc tội để áp dụng cho việc Chúa Jêsus chịu báp têm thế cho nhân loại tội lỗi và việc Chúa Jêsus chịu đóng đinh trên thập-tự-giá tương ứng với sinh tế trong Cựu-ước chịu chết.Việc chuyển tội và đền tội qua sinh tế trong cựu ước để dân sự được tha tội thì việc Chúa Jêsus chịu báp têm ở Sông Giô-đanh và chịu đổ huyết ra trên thập-tự-giá là phương cách mà Đức Chúa Trời đã thiết lập từ trước khi sáng thế để những ai tin được sạch tội.Nên phúc âm của Nước và Thánh Linh dạy rằng muốn nhận được sự tha tội thì một tội nhân phải tin nhận Chúa Jêsus đã chịu báp têm thế cho mình và cũng đã chịu chết thế cho mình. Chúa Jêsus không phải đền tội vì tội của Ngài vì Ngài là Đấng Vô Tội nhưng Chúa Jêsus phải chịu hình, chịu phán xét vì Ngài đã nhận tội của nhân loại khi Ngài chịu báp têm ở sông Giô-đanh do Giăng Báp-tít, người được Đức Chúa Trời sai đến trước Chúa Jêsus 6 tháng.Hãy tin nhận phúc âm của Nước và Thánh Linh có nghĩa là phúc âm nói về báp têm và thập-tự-giá của Đấng Christ.(www.bjnewlife.org)Peter Lee, Vietnam

  • Khai Van Le
  • Venezuela
  • 07/02/2022466
 • No. 2

  TỪ SỰ CHẾT ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

  LÀM CHỨNGTỪ SỰ CHẾT ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜITôi là một người sống trong gia đình Phật giáo, tôi là một phật tử tốt. Tôi mồ côi cha, nên tất cả tình thương tôi dành cho mẹ và không bao giờ muốn mẹ tôi buồn phiền vì tôi. Tôi nghĩ mình vậy là rất tốt rồi. Cho đến một ngày tôi được đọc lời Chúa qua một chương trình học Kinh thánh hàm thụ do bạn là Cơ-đốc-nhân gởi đến. Tôi nhận ra mình là một tội nhân đáng chết mất nhưng chính Chúa Jêsus đã chết thay cho tôi trên thập tự giá. Và đã tôi tin nhận Ngài để được tha tội và trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời. Năm đó tôi 17 tuổi. Một điều tôi không bao giờ muốn là tôi đã làm mẹ tôi buồn, vì bà nghĩ tôi bỏ bà khi theo đạo. Dù chịu mọi sự bắt bớ từ gia đình, tôi vẫn đã trung tín với Chúa vì tôi học biết Chúa đã hy sinh mạng báu của Ngài để cứu tôi qua sự chết của Ngài.Tôi đã tin như vậy và nghĩ mình đã được cứu! Năm 22 tuổi, tôi bước vào sự phục vụ Chúa bằng cách rao truyền Phúc-âm cho nhiều người. Một Phúc-âm chỉ tin vào huyết Chúa Jêsus đã đổ ra vì chúng ta thì được tha tội, được làm con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tận đáy lòng tôi luôn đau khổ mỗi khi phạm một sai lầm nào đó với Chúa trong 613 điều luật của Ngài.. Cho đến năm 49 tuổi, tôi đọc được quyển sách “BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA” của Mục sư Paul C. Jong. Tôi nhận ra rằng niềm tin tôi đã có một thiếu sót rất lớn: ấy là đã bỏ qua Báp-têm của Chúa Jêsus trong chương trình cứu rỗi của Ngài, dù chúng tôi biết rất rõ câu chuyện này. Sự cứu rỗi tuyệt vời này đã được khẳng định rõ ràng qua I Giăng 3:5 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.”.Mục sư Paul C. Jong đã minh chứng rõ ràng NƯỚC chính là Báp-têm của Chúa Jêsus. Mục sự đã dẫn chứng trong Lê-vi-ký chương 16 về hệ thống tế lễ thì không thể thiếu việc thầy tế lễ đặt tay lên đầu  sinh tế để chuyển tội của dân sự qua nó và sau đó nó bị giết chết thì mới hoàn thành được sự cứu chuộc tội lỗi của dân sự I-sơ-ra-ên. Cựu Ước là hình bóng về sự cứu chuộc của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Và khi Giăng là thầy tế lễ cuối cùng trong dòng A-rôn – Giăng Báp-tít - đặt tay lên Chúa Jêsus để chuyển tội của thế gian qua Ngài thì Ngài mới mang tội lỗi đó đến thập tự giá, chịu chết thay cho nhân loại trong đó có tôi. (Ma-thi-ơ 3:13-17) Và Chúa đã phán “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Ngài đã hoàn thành trọn vẹn sự cứu chuộc cho tôi và cả thế gian!Tôi cảm tạ Chúa đã mở trí, mở lòng và soi sáng cho tôi, để kịp thời nhận ra và trở lại đúng với đức tin ban đầu theo ý muốn Chúa. Được tái sinh nhờ tin vào Phúc-âm nước và Thánh linh với hệ thống cứu chuộc của Đức Chúa Trời: Chúa Jêsus xuống thế gian, chịu Báp-têm bởi Giăng Báp-tít để nhận tất cả tội lỗi của nhân loại và đi đến thập tự giá chịu đổ huyết ra cho đến chết thay cho nhân loại và sau 3 ngày, Ngài sống lại và thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta và Ngài sẽ trở lại để tiếp đón chúng ta là những thánh nhân vô tội vào Thiên đàng sống phước hạnh. Tôi cũng cảm tạ Chúa là 20 năm qua, từ khi biết Phúc-âm nước và Thánh linh, Chúa cho tôi đã tích cực dùng những sách điện tử của Mục sư Paul C. Jong chia sẻ Phúc-âm nước và Thánh linh cho bất cứ nơi nào tôi đến, để đem sự cứu rỗi thật của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus đến cho mọi người.Cảm tạ Chúa, lời Chúa Jêsus phán “nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.” (IGiăng 3:5). Phúc-âm nước và Thánh linh đã hướng dẫn chính tôi đến đức tin thật, được cứu rỗi và trở nên con cái được tái sanh của Đức Chúa Trời. Tôi luôn cầu nguyện và rao truyền Phúc-âm tái sanh bởi nước và Thánh linh đến với mọi người để nhiều người được tha hết mọi tội lỗi mình và được sống đời đời phước hạnh trong nước Thiên đàng. Ha-lê-lu-gia!Sai-gòn, ngày 02 tháng 8 năm 2019 Rose Pham, Vietnam

  • Rose Pham
  • Viet Nam
  • 11/18/2021390
 • No. 1

  Phúc âm của Đấng Christ

  Phúc âm của Đấng Christ có nghĩa là Đấng Christ đã đến thế gian nhận lấy tội lỗi của nhân loại bởi chịu báp têm ở sông Giô-đanh do Giăng Báp tít đặt tay chuyển tội. Sau đó Chúa Jêsus mang tất cả tội lỗi đến đồi Gô-gô-tha và chịu hình trên thập-tự-giá vì tội của nhân loại. Qua việc nhận tội và chịu hình phạt thế cho nhân loại nên hể ai tin nhận Chúa Jêsus - có nghĩa là tin Chúa Jêsus đã chịu báp têm để nhận tội và tin Chúa Jêsus đã đổ huyết ra thì sẽ được tha tội và được sự sống đời đời.Bạn tin điều này chưa?Rao truyền phúc âm của Đấng Christ là nhiệm mạng trọng yếu của Cơ-đốc-nhân.Phúc âm của Đấng Christ bày tỏ tình yêu hy sinh của Ngôi Hai Đức Chúa Trời, Đấng đến thế gian để cất đi tội lỗi cho những ai tin Chúa Jêsus và ban cho người đó sự sống đời đời.Chúa Jêsus biến đổi một tội nhân là người tin cậy Ngài thành một thánh đồ, người công chính trong Đấng Christ.Peter Lee, Vietnam

  • Khai Van Le
  • Viet Nam
  • 11/18/2021301