Search

Những Bài Ca Phúc-âm của chúng tôi

"Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng:Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài" (Thi Thiên 98:1).

Chỉ những Cơ đốc nhân được tái sinh mới biết rằng Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Chúa đã cứu chúng ta một cách hoàn hảo bằng phép báp têm của Ngài và đổ huyết ra trên Thập tự giá. Và không ai có thể viết hoặc sáng tác một bài hát mới mà Ngài sẽ chấp nhận ngoại trừ họ. Và không ai có thể học các bài hát mới ngoại trừ những người đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi của thế gian (Khải Huyền 14: 3).

Ở đây chúng tôi đang trình bày những bài hát phúc âm mới cho tất cả những Cơ đốc nhân được tái sinh trên thế giới. Những bài hát đầy Thánh Linh này hoàn toàn là nguyên bản.

Chúng tôi sẽ sớm thêm các bài hát mới.

Tổng cộng 1
  • Before Creation, God Planned Salvation

    • Người soạn nhạc The New Life Mission
    • Tác giả The New Life Mission
    Xem Bản Nhạc JPG PDF
  • Nghe ngợi khen
  • Video