Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm Giăng

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (VII) - Vì Chiên Lạc (II)
  • ISBN9788965324836
  • Trang321

Tiếng Việt 39

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (VII) - Vì Chiên Lạc (II)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung 

Lời Nói Đầu 
1. Để Khiến Cho Chúng Ta Biết Rằng Chúa Đã Tẩy Sạch Tất Cả Tội Của Chúng Ta! (Giăng 13:1-17)
2. Hãy Tiêu Tiền Của Bạn Cho Một Nguyên Nhân Chính Đáng (Giăng 12:1-8) 
3. Hãy Để Đức Tin Của Bạn Hiệp Một Với Chúa Jêsus Cách Thân Thiết (Giăng 14:1-14) 
4. Ai Yêu Mến Chúa Có Sự Bình An Trong Lòng (Giăng 14:15-31)
5. Chúng Ta Làm Mới Lại Sức Mạnh Của Mình Qua Cầu Nguyện (Giăng 14:6-14) 
6. Tất Cả Đức Tin Tin Vào Đức Chúa Trời Là Thực Tế (Giăng 14:1-10) 
7. Chúng Ta Đã Trở Thành Bạn Hữu Của Chúa (Giăng 15:11-17) 
8. Nếu Bạn Yêu Mến Chúa Và Gìn Giữ Các Điều Răn Của Ngài, Bạn Sẽ Tràn Ngập Niềm Vui (Giăng 15:1-17)
9. Chúa Là Gốc Nho Thật, Và Chúng Ta Là Nhánh (Giăng 15:1-10)
10. Chúng Ta Hãy Kết Quả Trong Đời Sống Đức Tin (Giăng 15:1-9)
11. Lời Dạy Của Đức Chúa Trời Về Đời Sống Đức Tin Thật (Giăng15:1-12)
12. Trông Cậy Vào Chúa (Giăng 16:1-21)
 
Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Đức Chúa Jêsus Christ
 
Như có chép, "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết." (Giăng 1:18). 
Chúa Jesus đã bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta một cách hoàn hảo biết bao! Chúa Jesus đã giải cứu chúng ta một cách hoàn hảo biết bao! Sự thật hoàn hảo của sự cứu rỗi là phúc âm của nước và Thánh Linh! Chúng ta chưa bao giờ hối hận vì đã nhận được sự cứu rỗi nhờ đức tin của chúng ta nơi Chúa Jesus, Đấng đã đến bởi nước và huyết (1 Giăng 5: 6).
Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, hãy giữ vững niềm tin vào tình yêu thương của Ngài trong trái tim mình và sống mỗi ngày để lan tỏa tình yêu thương đó. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận được phước lành được xóa bỏ tội lỗi bằng cách gặp gỡ với Đức Chúa Trời qua phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách In Miễn phí
Thêm sách in vào giỏ