Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm Giăng

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (VIII) - CHÚA ĐẤNG BAN CHO CHÚNG TA ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH
  • ISBN9788965324850
  • Trang319

Tiếng Việt 40

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (VIII) - CHÚA ĐẤNG BAN CHO CHÚNG TA ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung 

Lời Nói Đầu 
1. Hãy Sống Với Hy Vọng Về Đời Sống Vinh Hiển (Giăng 17:4-8) 
2. Lời Cầu Nguyện Của Chúa, Thỉnh Cầu Cuối Cùng Của Ngài (Giăng 17:1-8)
3. Đừng Xem Việc Bắt Bớ Chúa Jêsus Là Một Điều Tuyệt Vời (Giăng 18:12-24) 
4. Jesus là Chúa Cứu Thế Và Vua Của Chúng Ta (Giăng 18:25-40)
5. Suy Ngẫm Về Lẽ Thật Của Đức Chúa Trời (Giăng 18:28-40) 
6. Đừng Sống Như Giu-đa (Giăng 18:1-14) 
7. Đức Tin Vào Sự Phục Sinh (Giăng 19:38-20:31) 
8. Hãy Nhận Biết Tình Yêu Mà Chúa Đã Bày Tỏ Cho Chúng Ta Và Tin Vào Đó (Giăng 19:1-11) 
9. Những Đức Tin Giả Chống Lại Chúa Jêsus (Giăng 19:12-37) 
10. Người Công Chính Có Sự Sống Mới (Giăng 20:11-31) 
11. Hãy Tin Vào Chúa Jêsus Phục Sinh (Giăng 20:19-31) 
12. Chúa Jêsus Christ Đã Ban Cho Chúng Ta Hy Vọng Phục Sinh (Giăng 20:19-23)
13. Chúa Yêu Chúng Ta (Giăng 21:1-20) 
 
Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Đức Chúa Jêsus Christ

Như có chép, "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết." (Giăng 1:18). 
Chúa Jesus đã bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta một cách hoàn hảo biết bao! Chúa Jesus đã giải cứu chúng ta một cách hoàn hảo biết bao! Sự thật hoàn hảo của sự cứu rỗi là phúc âm của nước và Thánh Linh! Chúng ta chưa bao giờ hối hận vì đã nhận được sự cứu rỗi nhờ đức tin của chúng ta nơi Chúa Jesus, Đấng đã đến bởi nước và huyết (1 Giăng 5: 6).
Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, hãy giữ vững niềm tin vào tình yêu thương của Ngài trong trái tim mình và sống mỗi ngày để lan tỏa tình yêu thương đó. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận được phước lành được xóa bỏ tội lỗi bằng cách gặp gỡ với Đức Chúa Trời qua phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách In Miễn phí
Thêm sách in vào giỏ