Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Khải huyền

Những Bức Thư Của Đức Chúa Trời Gởi Cho Chúng Ta Trong Thời CORONAVIRUS
  • ISBN9788928222421
  • Trang290

Tiếng Việt 66

Những Bức Thư Của Đức Chúa Trời Gởi Cho Chúng Ta Trong Thời CORONAVIRUS

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG 
 
1. Chúng Ta Không Thuộc Về Thế Giới Này, Nhưng Thuộc Thiên Đàng (Khải Huyền 4) 
2. Lời Của Đức Chúa Trời Phán Với Dân Sự Của Ngài Trong Thời Kỳ Này, Khi Tận Thế Gần Kề (Ê-sai 42:10-17) 
3. Đức Chúa Trời Bày Tỏ Sự Vinh Hiển Của Ngài Qua Chúng Ta (Ê-sai 44:21-23) 
4. Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh Mà Các Sứ Đồ Trong Thời Đại Hội Thánh Đầu Tiên Đã Tin Và Rao Giảng (Ga-la-ti 2:1-6) 
5. Tôi Sẽ Không Ngợi Khen Tượng Chạm! (Ê-sai 42:8) 
6. Đức Tin Của Bạn Là Đức Tin Có Thể Khởi Động Cuộc Cải Cách Của Thời Đại Này (Ga-la-ti 1:1-12) 
7. Đức Chúa Jêsus Christ Đã Mặc Cho Chúng Ta Sự Vinh Hiển (Mác 2:1-12) 
8. Chúng Ta Hãy Sống Bởi Đức Tin Bằng Cách Chống Lại Những Kẻ Đối Nghịch Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 28:11-19) 
9. Đời Sống Phước Hạnh Ở Trong Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 47:1-12) 
 
Chúng Ta, Những Người Tin Nơi Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh, Nên Làm Gì Trong Đại Dịch Cô-rô-na? 
Tội nhân không biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại đất này. Nhưng chúng ta, những người công chính biết rất rõ điều này từ những dấu hiệu của thời đại hiện nay. Thế giới đang trải qua những thay đổi to lớn với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, vẫn còn rất xa khi kẻ thù sẽ giành được quyền kiểm soát thế giới hoàn toàn. Để điều này xảy ra, trên thực tế, mọi luật lệ trên thế giới này sẽ phải bị lật tẩy.
Sống trong những thời điểm bất thường như vầy, những người tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh phải đối phó với đại dịch như thế nào?
Tải sách điện tử
PDF EPUB