Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Thư tín của Sứ-đồ Phao-lô gởi cho Hội thánh Ga-la-ti

Những Bài Giảng Theo Thư Ga-la-ti - Từ Cắt Bì Thuộc Thể Đến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (Ⅱ)
  • ISBN8983147148
  • Trang389

Tiếng Việt 17

Những Bài Giảng Theo Thư Ga-la-ti - Từ Cắt Bì Thuộc Thể Đến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời nói đầu 

CHƯƠNG 4
1. Chúng Ta Là Những Người Sẽ Không Bao Giờ Nếm Trải Sự Chết, Nhưng Vui Hưởng Sự Sống Đời Đời (Ga-la-ti 4:1-11) 
2. Bạn Và Tôi Có Cùng Đức Tin Mà Áp-Ra-Ham Đã Có Không? (Ga-la-ti 4:12-31) 
3. Đừng Trở Hướng Về Lề Thói Hèn Yếu Nghèo Nàn Của Thế Gian (Ga-la-ti 4:1-11) 
4. Chúng Ta Là Những Người Kế Tự Của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 4:1-11) 

CHƯƠNG 5
1. Ở Trong Đấng Christ Tin Cậy Phúc Âm Nước Và Thánh Linh (Ga-la-ti 5:1-16) 
2. Hiệu Quả Của Đức Tin Trong Việc Làm Qua Tình Yêu (Ga-la-ti 5:1-6) 
3. Sống Bởi Những Ưa Muốn Của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:7-26) 
4. Ưa Muốn Của Thánh Linh Và Những Điều Của Xác Thịt (Ga-la-ti 5:13-26) 
5. Bước Đi Bởi Ưa Muốn Của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16-26) 
6. Trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:15-26) 
7. Không Sống Cho Sự Vinh Quang Vô Ích, Nhưng Tìm Kiếm Sự Vinh Quang Của Nước Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:16-26) 
 
CHƯƠNG 6
1. Tham Gia Vào Mọi Việc Lành Của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 6:1-10) 
2. Chúng Ta Phải Quăng Bỏ Niềm Tin Nơi Sự Cầu Nguyện Ăn Năn Bởi Nhận Biết Rằng Điều Này Là Sai (Ga-la-ti 6:1-10) 
3. Chúng Ta Hãy Phục Vụ Chúa Bởi Mang Gánh Nặng Cho Nhau (Ga-la-ti 6:1-10) 
4. Chúa Đã Cứu Chúng Ta Không Phải Chỉ Bởi Huyết Ngài Trên Thập Tự Giá Nhưng Qua Phúc Âm Nước Và Thánh Linh (Ga-la-ti 6:11-18) 
5. Chúng Ta Hãy Giảng Phúc Âm Nước Và Thánh Linh Với Sự Hiểu Biết Đúng (Ga-la-ti 6:17-18) 
 
Giáo Lý Ăn Năn Đủ Làm Bạn Bị Bệnh Thuộc Linh.

Mọi người trên khắp thế giới đều sợ những loại virus như SARS, bởi vì họ có thể chết nếu tiếp xúc với những loại virus vô hình như vậy. Tương tự như vậy, những người theo Cơ Đốc Giáo ngày nay trên khắp thế giới đang chết dần chết mòn về thể xác và tâm linh bởi bị nhiễm giáo lý về sự ăn năn. Ai có thể biết rằng giáo lý về sự ăn năn là sai lầm nhiều như vậy? Bạn có biết ai đã khiến Cơ đốc nhân rơi vào vực thẳm của sự hoang mang thuộc linh không? Họ là những tội nhân Cơ đốc giáo, những người dâng lời cầu nguyện ăn năn hàng ngày để được tẩy rửa tội lỗi cá nhân của họ trong khi tuyên bố tin vào Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Rỗi của họ. Vì vậy, bạn phải nhận được sự xóa bỏ tội lỗi bằng cách tin vào Lời Phúc Âm của nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta từ ban đầu. Bạn không được để mất cơ hội may mắn được tái sinh. Tất cả chúng ta phải thoát khỏi đường hầm tối tăm của sự hoang mang thuộc linh bằng cách tin vào Lẽ Thật phúc âm của Nước và Thánh linh. Sau đó, chúng ta có thể nhìn vào ánh sáng rực rỡ của Lẽ thật, đến bởi phúc âm của nước và Thánh Linh.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này