Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Thư tín của Sứ-đồ Phao-lô gởi cho Hội thánh Rô-ma

Sự Công Chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sách Rô-ma - Chúa chúng ta trở nên Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời (Ⅰ)
  • ISBN8983142391
  • Trang406

Tiếng Việt 5

Sự Công Chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sách Rô-ma - Chúa chúng ta trở nên Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung 
 
Lời Nói Đầu 
 
CHƯƠNG 1 
1. Giới thiệu Sách Rô-ma đoạn 1 
2. Sự Công Chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Phúc âm (Rô-ma 1:16-17) 
3. Người công chính sẽ sống bởi đức tin (Rô-ma 1:17) 
4. Người công chính sống bởi đức tin (Rô-ma 1:17-18) 
5. Những người dùng sự bất chính mà bắt hiếp lẽ thật (Rô-ma 1:18-25) 

CHƯƠNG 2 
1. Giới thiệu Sách Rô-ma đoạn 2 
2. Những người khước từ Ân điển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:1-16) 
3. Phép cắt bì là bởi trong lòng (Rô-ma 2:17-29) 

CHƯƠNG 3 
1. Giới thiệu Sách Rô-ma đoạn 3 
2. Sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin (Rô-ma 3:1-31) 
3. Bạn có cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là Chúa không? (Rô-ma 3:10-31) 

CHƯƠNG 4 
1. Giới thiệu Sách Rô-ma đoạn 4 
2. Những người nhận phước Thiên đàng bởi đức tin (Rô-ma 4:1-8) 

CHƯƠNG 5 
1. Giới thiệu Sách Rô-ma đoạn 5 
2. Chỉ bởi một Người (Rô-ma 5:14) 

CHƯƠNG 6 
1. Giới thiệu Sách Rô-ma đoạn 6 
2. Ý nghĩa thật về phép Báp-tem của Chúa Jêsus (Rô-ma 6:1-8) 
3. Hãy dâng chi thể của bạn như là một công cụ của sự công chính (Rô-ma 6:12-19) 
 
Sự dạy dỗ trong các sách này sẽ làm thỏa mãn cơn khát trong lòng bạn. Cơ-đốc-nhân ngày nay tiếp tục sống trong khi không biết cách giải quyết tội-lỗi cá nhân mà họ tiếp tục phạm hàng ngày. Bạn có biết sự công chính của Đức Chúa Trời là gì không? Tác giả hy vọng rằng bạn sẽ tự hỏi chính mình câu hỏi này và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, là điều được giải quyết cách chi tiết trong các sách này. Giáo lý tiền định, xưng công bình và nên thánh tiệm tiến là những giáo lý cơ bản của Cơ-đốc-giáo, nó chỉ đem đến sự bối rối và trống rổng trong linh hồn của tín nhân. Nhưng, các Cơ-đốc-nhân thân mến, hiện nay là lúc khi các bạn tiếp tục tiếp tục trong Lẽ thật mà bạn đã học và tin chắc vào nó. Các quyển sách này cung ứng cho linh hồn bạn bởi một kiến tức rộng lớn và dẫn đưa bạn dến sự bình an. Tác giả muốn bạn có phước hạnh của sự hiểu biết về sự công chính của Đức Chúa Trời.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách In Miễn phí
Thêm sách in vào giỏ
Sách nói
Sách nói