Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm Mác

Những bài giảng dựa trên sách Phúc-âm Mác (I) - CHÚNG TA NÊN CỐ GẮNG TIN VÀ RAO GIẢNG NHỮNG GÌ?
  • ISBN9788928260829
  • Trang379

Tiếng Việt 41

Những bài giảng dựa trên sách Phúc-âm Mác (I) - CHÚNG TA NÊN CỐ GẮNG TIN VÀ RAO GIẢNG NHỮNG GÌ?

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung

Lời Nói Đầu 
1. Bạn Có Biết Chức Vụ Của Giăng Báp-tít Không? (Mác 1:1-11) 
2. Những Người Sống Đời Sống Khác Với Người Thường (Mác 1:1-11) 
3. Chúng Ta Hãy Bỏ Những Suy Nghĩ Xác Thịt Và Tin Như Lời Của Đức Chúa Trời Dẫn Dắt Chúng Ta (Mác 2:23-3:6) 
4. Chúa Jêsus Có Thể Xóa Bỏ Tất Cả Tội Lỗi Của Thế Gian (Mác 2:1-12) 
5. Hãy Giải Quyết Tội Lỗi Trong Lòng Bạn Bằng Cách Tin Vào Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (Mác 2:1-12) 
6. Sống Đức Tin Của Bạn Bằng Cách Tin Cậy Đức Chúa Trời (Mác 2:13-22) 
7. Đừng Phạm Đến Đức Thánh Linh Bằng Cách Từ Chối Tin Vào Phúc Âm Chân Chính (Mác 3:7-30) 
8. Loại Lòng Nào Là Đất Tốt? (Mác 4:10-20) 
9. Lòng Của Bạn Có Giống Cánh Đồng Bên Vệ Đường Không? (Mác 4:1-9) 
10. Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Được Ứng Nghiệm Bởi Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (Mác 4:21-32) 
11. Chúng Ta Hãy Sống Bởi Đức Tin Của Mình Cho Đến Ngày Cuối Cùng (Mác 4:35-41) 
12. Người Đàn Ông Khốn Khổ Bị Rủa Sả Diệt Vong Vì Sự Khao Khát Của Mình Mà Được Cứu (Mác 5:1-20) 
13. Những Người Chỉ Tin Vào Chúa (Mác 5:25-43) 
14. Đừng Thánh Hóa Nữ Đồng Trinh Ma-ri (Mác 6:1-6) 
15. Đức Chúa Trời Đã Cứu Chúng Ta Quá Đủ (Mác 6:34-44) 
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách In Miễn phí
Thêm sách in vào giỏ

Những sách liên quan đến tựa đề này