Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Khải huyền

Giải Nghĩa và Bài Giảng Sách Khải Huyền  -  Thời kỳ của Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? ( II )
  • ISBN8983145838
  • Trang453

Tiếng Việt 8

Giải Nghĩa và Bài Giảng Sách Khải Huyền - Thời kỳ của Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? ( II )

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung

Lời Nói Đầu 

CHƯƠNG 8 
1. Những Tiếng Kèn Loan Báo Bảy Tai Họa (Khải huyền 8:1-13) 
2. Những Tai Họa Của Bảy Ống Loa Có Thật Không? 

CHƯƠNG 9 
1. Tai Họa Từ Vực Sâu Không Đáy (Khải huyền 9:1-21) 
2. Có Đức Tin Vững Vàng Trong Thời Kỳ Cuối Cùng 

CHƯƠNG 10 
1. Bạn Có Biết Khi Nào Là Lúc Cất Lên Không? (Khải huyền 10:1-11) 
2. Bạn Có Biết Khi Nào Sự Cất Lên Của Các Tín Đồ Sẽ Xảy Ra Không? 

CHƯƠNG 11 
1. Hai Cây Ô-Li-Ve Và Hai Tiên Tri Là Ai? (Khải huyền 11:1-19) 
2. Sự Cứu Rỗi Của Dân I-Sơ-Ra-Ên 

CHƯƠNG 12 
1. Hội Thánh Đức Chúa Trời Sẽ Bị Tổn Hại Lớn Trong Tương Lai (Khải huyền 12:1-17) 
2. Hãy Nhận Lấy Sự Tử Đạo Trong Đức Tin Vững Vàng 

CHƯƠNG 13 
1. Sự Hiện Ra Của Anti-Christ (Khải huyền 13:1-18) 
2. Sự Xuất Hiện Của Antichrist 

CHƯƠNG 14 
1. Sự Ngợi Khen Của Những Người Tử Đạo Phục Sinh Và Cất Lên (Khải huyền 14:1-20) 
2. Tín Đồ Nên Phản Ứng Như Thế Nào Trước Sự Xuất Hiện Của Anti-christ? 

CHƯƠNG 15 
1. Trên Không Trung Tín Đồ Ngợi Khen Những Công Việc Lạ Lùng Của Chúa (Khải huyền 15:1-8) 
2. Điểm Phân Chia Của Số Phận Đời Đời 

CHƯƠNG 16 
1. Sự Bắt Đầu Của Tai Họa Của Bảy Cái Bát (Khải huyền 16:1-21) 
2. Điều Mà Bạn Cần Phải Làm Trước Khi Bảy Cái Bát Đổ Xuống Là… 

CHƯƠNG 17
1. Đoán Xét Đại Dâm Phụ, Kẻ Ngồi Trên Những Dòng Nước (Khải huyền 17:1-18) 
2. Tập Trung Mọi Sự Chú Ý Của Chúng Ta Trên Ý Muốn Của Ngài 

CHƯƠNG 18 
1. Thế Giới Ba-By-Lôn Sụp Đổ (Khải huyền 18:1-24) 
2. “Hỡi Dân Ta, Hãy Ra Khỏi Nó, Kẻo Các Ngươi Cũng Dự Phần Tội Lỗi Với Nó, Cũng Chịu Những Tai Họa Của Nó” 

CHƯƠNG 19 
1. Vương Quốc Được Đấng Vô Sở Bất Năng Cai Trị (Khải huyền 19:1-21) 
2. Chỉ Có Người Công Chính Mới Có Thể Trông Chờ Trong Hy Vọng Ngày Đấng Christ Trở Lại 

CHƯƠNG 20 
1. Con Rồng Sẽ Bị Giam Giữ Trong Vực Sâu Không Đáy (Khải huyền 20:1-15) 
2. Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Thoát Khỏi Sự Chết Để Được Sự Sống? 

CHƯƠNG 21 
1. Thành Thánh Ngự Xuống Từ Thiên Đàng (Khải huyền 21:1-27) 
2. Chúng Ta Phải Có Loại Đức Tin Được Đức Chúa Trời Công Nhận 

CHƯƠNG 22 
1. Trời Và Đất Mới Là Nơi Nước Sự Sống Tuôn Chảy (Khải huyền 22:1-21) 
2. Hãy Vui Mừng Và Bền Vững Trông Đợi Sự Vinh Hiển 

PHỤ LỤC
1. Hỏi & Đáp 
 
Hầu hết Cơ-đốc-nhân ngày nay tin vào thuyết cất lên trước thời kỳ đại nạn. Vì họ tin vào giáo lý sai mà giáo lý này dạy họ rằng họ được cất lên trước khi bảy năm đại nạn đến, họ được dẫn dắt bởi đời sống tôn giáo ăn không ngồi rồi được phóng đại trong tự mãn. Nhưng việc cất lên của các thánh đồ chỉ xảy ra sau những tai hoạ của bảy tiếng kèn cho đến tai hoạ thứ sáu được đỗ ra - lúc đó, sự cất lên sẽ xảy ra sau khi Antichrist xuất hiện giữa vòng sự lộn xộn của toàn cầu và các thánh đồ tái sanh bị tử vì đạo, và khi tiếng kèn thứ bảy được thổi lên. Lúc bấy giờ Chúa Jesus sẽ từ thiên đàng xuống, và sự sống lại và sự cất lên của các thánh đồ tái sanh sẽ xuất hiện (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Người công chính là người được tái sanh bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh sẽ được sống lại và tham gia trong việc cất lên, và như thế họ thừa hưởng Nước Ngàn Năm và Vương Quốc Thiên Đàng Đời Đời, nhưng tội nhân không thể tham gia trong sự sống lại lần thứ nhất sẽ đối diện với sự hình phạt lớn của bảy bát thạnh nộ được Đức Chúa Trời rót xuống và bị ném vào lửa đời đời của hỏa ngục.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này