Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm theo Ma-thi-ơ

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (I)-KHI NÀO CƠ-ĐỐC-NHÂN CÓ TRÒ CHUYỆN THÂN MẬT VỚI CHÚA?
  • ISBN8983141778
  • Trang380

Tiếng Việt 12

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (I)-KHI NÀO CƠ-ĐỐC-NHÂN CÓ TRÒ CHUYỆN THÂN MẬT VỚI CHÚA?

Rev. Paul C. Jong

MỤC LỤC
 
Lời Tựa 

CHƯƠNG 1
1. Gia Phả Của Đức Chúa Jêsus Christ (Ma-thi-ơ 1:1-6) 
2. Hãy Cảm Tạ Chúa Jêsus Đấng Đã Đến Để Cứu Chúng Ta (Ma-thi-ơ 1:18-25) 
3. Chúa Jêsus, Đấng Được Thai Dựng Bởi Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 1:18-25) 

CHƯƠNG 2
1. Chúng Ta Có Thể Thực Sự Gặp Chúa Ở Đâu? (Ma-thi-ơ 2:1-12) 

CHƯƠNG 3
1. RaoTruyền Phúc Âm Thật Và Việc Làm Công Chính Của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 3:1-17) 
2. Chúa Jêsus Là Đấng Đã Đến Để Tẩy Sạch Tội Lỗi Của Bạn (Ma-thi-ơ 3:13-17) 

CHƯƠNG 4
1. Kính Sợ Và Phục Sự Đức Chúa Trời Là Phước Hạnh (Ma-thi-ơ 4:1-11) 

CHƯƠNG 5
1. Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5:1-16) 

CHƯƠNG 6
1. Chúa Dạy Cầu Nguyện (1) (Ma-thi-ơ 6:1-15) 
2. Chúa Dạy Cầu Nguyện (2) (Ma-thi-ơ 6:5-15) 
3. Sống Với Chúa Bằng Tấm Lòng Của Bạn (Ma-thi-ơ 6:21-23) 
4. Đừng Lo Lắng Về Cuộc Sống Của Bạn, Nhưng Hãy Chỉ Tin Nơi Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:25-34) 
5. Sự Khó Nhọc Ngày Nào Đủ Cho Ngày Ấy (Ma-thi-ơ 6:34) 

CHƯƠNG 7
1. Bởi Tin Nơi Quyền Năng Của Phúc Âm, Chúng Ta Phải Vào Cửa Hẹp (Ma-thi-ơ 7:13-14) 
2. Chúng Ta Phải Làm Gì Nếu Chúng Ta Bị Chúa Loại Bỏ Trong Ngày Sau Rốt? (Ma-thi-ơ 7:21-23) 
3. Đức Tin Có Thể Làm Theo Ý Muốn Của Đức Chúa Cha (Ma-thi-ơ 7:20-27) 
4. Chúng Ta Chỉ Có Thể Vào Thiên Đàng Khi Chúng Ta Biết Và Tin Theo Ý Muốn Của Cha (Ma-thi-ơ 7:21-27) 
5. Hãy Cẩn Thận Với Những Tiên Tri Giả, Là Những Người Chỉ Để Ý Đến Tiền Bạc Của Bạn (Ma-thi-ơ 7:13-27) 

CHƯƠNG 8
1. Chữa Lành Cho Những Người Phung Thuộc Linh (Ma-thi-ơ 8:1-4) 
2. “Chỉ Phán Một Lời” (Ma-thi-ơ 8:5-10) 
3. Trước Nhất Hãy Đi Theo Chúa (Ma-thi-ơ 8:18-22) 
 
Có vô số Cơ-Đốc nhân trên toàn thế giới, là người đã được tái sanh bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh mà chúng tôi đã phân phối sách. Thật vậy chúng tôi mong muốn cung cấp bánh cho đời sống của họ. Nhưng thật khó cho họ để thông công với chúng tôi trong Phúc Âm thật, vì họ ở quá xa chúng tôi. Vì vậy, để gặp nhau trong nhu cầu thuộc linh của dân sự của Đức Chúa Jesus Christ, Vua của các vua, tác giả tuyên bố rằng những ai nhân được sự tha thứ tội lỗi của họ bởi tin vào Lời của Đức Chúa Jesus Christ phải được nuôi dưỡng bằng Lời Thuần Khiết của Ngài để bảo vệ đức tin của họ và giữ vững đời sống thuộc linh của họ. Những bài giảng này được chuẩn bị như là bánh mới của sự sống sẽ nuôi dưỡng những người tái sanh để mở mang cho sự phát triển thuộc linh của họ. Qua Hội Thánh và đày tớ của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn bánh của sự sống này. Cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời ở trên tất cả những ai là người được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh, người mong muốn có mối thông công với chúng tôi trong Đấng Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói