Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm theo Ma-thi-ơ

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (III) - PHÚC ÂM NÀO LÀM HOÀN THIỆN CƠ-ĐỐC-NHÂN?
  • ISBN9788928240272
  • Trang364

Tiếng Việt 29

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (III) - PHÚC ÂM NÀO LÀM HOÀN THIỆN CƠ-ĐỐC-NHÂN?

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG 
 
Lời nói đầu 

CHƯƠNG 14
1. Miệng Của Thầy Tế Lễ Thuộc Linh Phải Giữ Kiến Thức Lẽ Thật (Ma-thi-ơ 14:1-12) 
2. Tại Sao Chúa Jêsus Làm Phép Lạ Với Năm Cái Bánh Và Hai Con Cá? (Ma-thi-ơ 14:13-33) 

CHƯƠNG 15
1. Đức Chúa Trời Đã Ban Cho Chúng Ta Ơn Phước Vô Hạn (Ma-thi-ơ 15:32-39) 

CHƯƠNG 16
1. Chúng Ta Phải Nghĩ Đến Công Việc Của Đức Chúa Trời Trước (Ma-thi-ơ 16:21-25) 
2. Đức Tin Của Sự Từ Bỏ Chính Mình (Ma-thi-ơ 16:21-27) 
3. Tình Yêu Của Phi-e-rơ Dành Cho Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 16:21-27) 
4. Nếu Ai Muốn Theo Ta, Thì Phải Liều Mình! (Ma-thi-ơ 16:21-28) 
5. Hãy Từ Bỏ Chính Bạn và Theo Chúa (Ma-thi-ơ 16:24-27) 
6. Duy Đức Tin Cứu Chúng Ta Ra Khỏi Tội (Ma-thi-ơ 16:24-27) 

CHƯƠNG 17
1. Cách Nhận Lãnh Đức Thánh-Linh (Ma-thi-ơ 17:1-13) 
2. Giăng Báp-tít, Người Đến Trong Cách Công Chính (Ma-thi-ơ 17:1-13) 

CHƯƠNG 18
1. Những Người Có Đức Tin Giống Như Con Trẻ (Ma-thi-ơ 18:1-4) 

CHƯƠNG 19
1. Những Ai Giàu Có Trong Các Việc Lành Của Xác Thịt Không Thể Bước Vào Nước Thiên Đàng (Ma-thi-ơ 19:16-30) 

CHƯƠNG 20
1. Sống Vì Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 20:20-28) 
 
Có vô số Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới, là người đã được tái sanh bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh mà chúng tôi đã phân phối sách. Thật vậy chúng tôi mong muốn cung cấp bánh cho đời sống của họ. Nhưng thật khó cho họ để thông công với chúng tôi trong Phúc Âm thật, vì họ ở quá xa chúng tôi.
Vì vậy, để gặp nhau trong nhu cầu thuộc linh của dân sự của Đức Chúa Jesus Christ, Vua của các vua, tác giả tuyên bố rằng những ai nhân được sự tha thứ tội-lỗi của họ bởi tin vào Lời của Đức Chúa Jesus Christ phải được nuôi dưỡng bằng Lời Thuần Khiết của Ngài để bảo vệ đức tin của họ và giữ vững đời sống thuộc linh của họ.
Những bài giảng này được chuẩn bị như là bánh mới của sự sống sẽ nuôi dưỡng những người tái sanh để mở mang cho sự phát triển thuộc linh của họ. Qua Hội Thánh và đày tớ của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn bánh của sự sống này. Cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời ở trên tất cả những ai là người được tái sanh bởi Nước và Thánh-Linh, người mong muốn có mối thông công với chúng tôi trong Đấng Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB