Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Thư thứ nhất của Giăng

Paul C. Jong Phát Triển Thuộc Linh Loạt Bài 3 - Thư Giăng Thứ Nhất  (Ⅰ)
  • ISBN8983143436
  • Trang332

Tiếng Việt 14

Paul C. Jong Phát Triển Thuộc Linh Loạt Bài 3 - Thư Giăng Thứ Nhất (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG

Lời Nói Đầu 

CHƯƠNG 1
1. Đức Chúa Jêsus Christ Là Đức Chúa Trời (1 Giăng 1:1-10) 
2. Bạn Có Thật Sự Tương Giao Với Đức Chúa Trời Không? (1 Giăng 1:1-10) 
3. Hai Loại Xưng Tội (1 Giăng 1:8-10) 
4. Xưng Tội Trong Lẽ Thật (1 Giăng 1:8-10) 

CHƯƠNG 2
1. Đức Chúa Jêsus Christ Là Đức Chúa Trời Chân Thật (1 Giăng 2:1-5) 
2. Chúa Chúng Ta Là Đấng Biện Hộ Của Chúng Ta (1 Giăng 2:1-17) 
3. Bạn Có Đang Sống Trong Điều Răn Của Đức Chúa Trời Không? (1 Giăng 2:7-11) 
4. Chớ Yêu Thế Gian Hay Những Vật Trong Thế Gian (1 Giăng 2:15-17) 
5. Những Ai Là Kẻ Thù Của Đấng Christ? (1 Giăng 2:18-29) 
 
Ai tin rằng Chúa Jesus là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa, đến bởi Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh để giải cứu tất cả tội nhân ra khỏi tất cả tội-lỗi của họ thì được cứu ra khỏi tất cả tội-lỗi, và trở nên con cái của Đức Chúa Cha.    Thư tín thứ nhất của Giăng xác định rõ rằng Chúa Jesus, Ngài là Đức Chúa Trời, đến với chúng ta bởi Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, và rằng Ngài là Con của Đức Chúa Cha. Nói cách khác, Sách hầu như nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jesus là Đức Chúa Trời (1 Giăng 5:20), và làm chứng cách cụ thể về Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh trong đoạn 5.  Chúng ta không được ngần ngại làm chứng rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. 
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này