Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm Giăng

Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (Ⅲ) - Ăn Thịt Ta và Uống Huyết Ta
  • ISBN8983148306
  • Trang345

Tiếng Việt 20

Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (Ⅲ) - Ăn Thịt Ta và Uống Huyết Ta

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG
 
Lời Nói Đầu 
1. Những ổ Bánh Nhỏ Và Cá Dùng Để Làm Gì Cho Nhiều Người? (Giăng 6:1-15) 
2. Hãy tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời sai đến, ấy đó là công việc Ngài (Giăng 6:16-29) 
3. Làm Việc Vì Đồ Ăn Còn Lại Đến Sự Sống Đời Đời (Giăng 6:16-40) 
4. Sống Theo Thánh Linh (Giăng 6:26-40) 
5. Làm Việc Vì Đồ Ăn Không Hư Nát Trên Thế Gian Này (Giăng 6:26-59) 
6. Chúng Ta Phải Ăn Bánh Từ Trời Bằng Đức Tin Theo Phúc Âm Nước và Thánh Linh (Giăng 6:28-58) 
7. Ðức Chúa Jêsus Christ, Bánh Của Sự Sống Cho Chúng Ta (Giăng 6:41-51) 
8. Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Ăn Thịt Của Chúa Jêsus? (Giăng 6:41-59) 
9. Hãy Tin Trong Lòng Bạn Rằng Chúa Jêsus Ðấng Đã Đến Từ Trời Là Chúa Cứu Thế (Giăng 6:41-51) 
10. Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta sự sống đời đời thật! (Giăng 6:47-51) 
11. Làm Thế Nào Để Dự Phần Vào Tiệc Thánh Với Đức Tin Đúng (Giăng 6:52-59) 
12. Chúa Jêsus, Ðấng Đã Ban Cho Chúng Ta Bánh Của Sự Sống (Giăng 6:54-63) 
13. Bạn Phải Rao Truyền Thịt Và Huyết Của Chúa Jêsus Cho Những Thành Viên Trong Gia Đình Bạn (Giăng 6:51-56) 
14. Chúng Ta Nên Sống Vì Mục Đích Gì? (Giăng 6:63-69) 
15. Chúng Ta Phải Có Sự Hiểu Biết Đúng Về Lẽ Thật (Giăng 6:60-71) 
 
Như có chép, “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.” (Giăng 1:18). Thật trọn vẹn biết bao khi Chúa Jesus bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta! Thật hoàn hão biết bao khi Ngài giải cứu chúng ta! Lẽ thật hoàn toàn của sự cứu rỗi là Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh! Chúng ta không bao giờ hối hận trong việc nhận sự cứu rỗi qua đức tin trong Chúa Jesus, là Đấng đã đến bởi Nước và Huyết (1 Giăng 5:6). Bây giờ, chúng ta trở thành dân sự vô tội của Ngài. Bất cứ ai tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh có thể nhận được sự tha tội đời đời và được sự sống đời đời.
Tải sách điện tử
PDF EPUB