Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Thư tín của Sứ-đồ Phao-lô gởi cho Hội thánh Rô-ma

Giải Kinh Sách  RÔ-MA (I)
  • ISBN9788928241019
  • Trang494

Tiếng Việt 34

Giải Kinh Sách RÔ-MA (I)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung 
 
Lời Nói Đầu 
1. Phao-lô, Nhà Truyền Giáo Cho Dân Ngoại (Rô-ma 1:1-32) 
2. Đối Với Những Ai Nhóm Lại Để Chống Lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:1-29) 
3. Người Giu-đa Tốt Hơn Dân Ngoại Về Phương Diện Nào? (Rô-ma 3:1-31) 
4. Sự Công Bình Của Con Người Chẳng Có Gì Để Tự Hào (Rô-ma 4:1-25) 
5. Hòa Thuận Với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1-21) 
6. Chúng Ta Không Thể Nào Tiếp Tục Ở Trong Tội Lỗi Nữa (Rô-ma 6:1-23) 
7. Luật Pháp Cai Trị Trên Con Người (Rô-ma 7:1-25) 
8. Những Người Không Bị Đoán Phạt (Rô-ma 8:1-39) 
9. Nỗi Đau Khổ Của Sứ Đồ Phao-lô Đến Từ Đâu? (Rô-ma 9:1-33) 
 
Sự công bình của Đức Chúa Trời là hiển nhiên. Sự công bình của Đức Chúa Trời không thể bị thay thế bởi bất cứ điều gì khác. Đó là vì sự công bình của Ngài khác với sự công bình của con người. Chúng ta cần biết sự công bình của Đức Chúa Trời là gì và chúng ta cần tin vào điều đó.
Sự công bình của Đức Chúa Trời về cơ bản khác với sự công bình của con người. Sự công bình của loài người giống như một chiếc giẻ rách bẩn thỉu, nhưng sự công bình của Đức Chúa Trời giống như viên ngọc trai rực rỡ sáng mãi. Sự công bình của Đức Chúa Trời là Lẽ thật hoàn toàn cần thiết cho mọi tội nhân, vượt qua mọi thời đại. 
Đức tin của chúng ta nơi sự công bình của Đức Chúa Trời phải là đức tin có thể được xác minh trong Lời lẽ thật. Bạn có tin vào sự công bình của Đức Chúa Trời là điều tuyệt đối không thể thiếu trong những thời kỳ cuối cùng này, khi sự tái lâm của Chúa sắp xảy ra không? Bạn có muốn tin vào sự công bình hoàn hảo của Đức Chúa Trời bên trong Lời lẽ thật và gặp Chúa không? Bạn đã bao giờ tin vào sự công bình của Đức Chúa Trời chưa? Bạn cần nhận ra rằng sự công bình của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Chúa Jesus, Đấng đã làm việc trong phúc âm của Nước và Thánh Linh. Bạn phải đến với Chúa Jesus, Đấng đã trở thành sự công bình hoàn hảo của Đức Chúa Trời, và bạn phải tin vào Ngài.
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này