Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Sáng Thế ký

Tiếng Việt 23

Những Bài giảng sách Sáng Thế Ký (Ⅱ) - Sự Sa Ngã của Con Người và Sự Cứu Rỗi Toàn Vẹn của Đức Chúa Trời

Rev. Paul C. Jong

Bước 1: Chọn quốc gia của bạn

down arrow

Bước 2: Tải sách điện tử xuống

Tải xuống File size:2.52 MB [paulp_vi23.pdf]
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần một trình đọc PDF.
Dưới đây là một số trình đọc PDF được đề xuất:
  • Google DRIVE
  • Foxit PDF Reader
  • Adobe Acrobat Reader
  • Xodo PDF Reader
  • WPS Office + PDF

Nếu bạn thích sách in hơn, bạn có thể in ra từ sách điện tử.

pdf epub image