Search

Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-23] Các Cây Trụ Của Hành Lang Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 27:9-19)

Các Cây Trụ Của Hành Lang Đền Tạm
(Xuất Ê-díp-tô Ký 27:9-19)
“Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu mịn, dài trăm thước, cùng hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Về phía bắc cũng vậy; bố vi đó có trăm thước bề dài, hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Bố vi của hành lang về phía tây có năm chục thước bề dài, mười cây trụ và mười lỗ trụ. 13 Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông, có năm chục thước: phía hữu có mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ; phía tả có mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ. Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu, cùng bốn cây trụ và bốn lỗ trụ. Hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chắp lại với nhau; đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng. Bề dài của hành lang được một trăm thước, bề ngang, mỗi phía, năm chục thước, bề cao năm thước; bố vi sẽ bằng vải gai đậu mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng. Hết thảy đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền tạm, cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang, đều sẽ làm bằng đồng.”
 

Phân đoạn này giải thích về các cây cột, tấm màn, những tấm vải gai trắng mịn, nuông trụ, đinh trụ, lỗ trụ bằng đồng, và các nọc của hành lang Đền Tạm. Đền Tạm là nơi mà Đức Chúa Trời ngự trị. Kích thước của sân hình chữ nhật đo được khoảng 45 m (các cạnh phía bắc và nam) x 22.5 m (các cạnh phía đông và tây của nó). Bản thân Đền Tạm là một công trình kiến trúc nhỏ với mái lợp gấp bốn lần. Ngược lại, hành lang Đền Tạm rộng như một cái sân trong rộng lớn. 
Các cây cột của hành lang có chiều cao 2.25 m, và bố vi của nó được xây dựng bằng cách đặt tổng cộng 60 cây cột bằng gỗ và treo vải gai trắng ở tất cả mọi phía ngoại trừ cánh cổng. Hàng rào được làm bằng những cột gỗ này, những đầu trụ bạc bao phủ ngọn, và những lỗ trụ bằng đồng. Trên các đầu trụ bạc, người ta đặt hai đinh bạc, và các nuông trụ bạc dài được gắn vào những cái đinh này để đỡ các trụ với nhau. Trên mặt đất, những nuông trụ bạc này được gắn vào các cây nọc đồng, vì vậy cố định các cây cột một cách chắc chắn.
 


Những Ý Nghĩa Thuộc Linh Nào Được Thể Hiện Trong Các Cột Của Đền Tạm?


Các cây cột của hành lang Đền Tạm cho chúng ta biết điều gì? Chúng cho chúng ta biết rõ về cách mà Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu mỗi một người trong chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế gian. Những cây cột bằng gỗ của hành lang Đền Tạm nói đến bạn và tôi—tức là mỗi thánh đồ được tái sanh. Vậy những lỗ trụ bằng đồng bên dưới những cây cột bằng gỗ của hành lang này cho chúng ta biết gì? Chúng cho chúng ta biết rằng bất chấp thực tế rằng chúng ta không thể tránh khỏi nhưng phải đối mặt với sự đoán phạt vì cớ tội lỗi của mình, tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta.
Mặt khác, những cột trụ bằng gỗ có các đầu trụ bạc cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi bằng cách cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội lỗi và những sự vi phạm của họ thông qua Phúc-âm của chỉ xanh, tím, và đỏ . Những đinh bạc được đặt trên các đầu trụ bạc này, và những nuông trụ bạc được gắn vào các đinh bạc này cùng những cái nọc bằng đồng trên đất, cũng cho chúng ta biết rằng mặc dù chúng ta đang đối mặt với sự chết không thể tránh khỏi vì cớ tội lỗi của mình, nhưng Chúa đã ban cho chúng ta món quà của sự tha tội bởi Lẽ Thật của chỉ xanh, tím, và đỏ cùng vải gai đậu mịn—tức là bởi Phúc-âm của sự cứu rỗi.
Bằng cách này, các cây cột của hành lang Đền Tạm cho chúng ta thấy được sự thật rằng Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta bằng cách đến trái đất này, được báp têm bởi Giăng Báp-tít, gánh chịu mọi sự đoán xét của tội lỗi, và hy sinh chính mình Ngài bằng dòng huyết báu của Ngài trên thập tự giá. Nói cách khác, chúng bày tỏ cho chúng ta về món quà của sự tha tội, rằng Chúa đã hoàn toàn cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Những cây cột gỗ tạo nên hàng rào xung quanh hàng lang của Đền Tạm này cho chúng ta biết rằng Chúa chúng ta đã cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội lỗi của thế gian một cách trọn vẹn một lần đủ cả bởi chức vụ của chỉ xanh, tím, và đỏ , tức là bởi việc được báp têm và  tuôn đổ dòng huyết của Ngài trên thập tự giá. Bởi vì sự thật này là rất chắc chắn, nên tôi không thể không biết ơn nó và truyền bá nó ra khắp thế giới rộng lớn.
 

Các Lỗ Trụ Bằng Đồng Bên Dưới Những Cây Cột

Các lỗ trụ của cột trụ đứng trên hàng rào này được làm bằng đồng, trong khi các đầu trụ trên đỉnh của các cây cột, đinh và nuông trụ của chúng hết thảy đều được làm bằng bạc.
Mác 7:21-22 nói rằng: “Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.” Mỗi người chúng ta đều được sinh ra với tất cả những tội lỗi gian ác này trong tấm lòng của mình. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng chúng ta phải sống phần đời còn lại của mình trong những tội lỗi này cho đến khi qua đời, và rằng đơn giản là chúng ta không thể không sống theo cách thức tội lỗi này. Và nếu chúng ta công nhận Lời này đúng y như vậy, thì chúng ta không thể không thú nhận rằng bản chất cơ bản của chúng ta là vô cùng tội lỗi đến nỗi chúng ta thực sự không thể tránh khỏi sự đoán xét vì những tội lỗi của mình.
Tuy nhiên, với chỉ xanh, tím, và đỏ, Chúa chúng ta đã cứu những con người sa đọa như chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Chúa chúng ta đã cất đi hết thảy tội lỗi của chúng ta bằng cách chấp nhận chúng trên thân thể Ngài nhờ phép báp têm mà Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít, nên Ngài có thể mang tội lỗi của thế gian lên thập tự giá và chịu sự đoán phạt cho tất cả những tội lỗi ấy. Đây là cách Chúa Jêsus đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. 
Chúng ta không thể tạ ơn Đức Chúa Trời đủ cho điều này! Không gì khác hơn điều này chính là sự cứu rỗi, rằng Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta dẫu rằng hết thảy chúng ta đều nhất định phải xuống địa ngục, là món quà quý giá nhất, phước hạnh nhất, và có giá trị nhất trên toàn thế giới này. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu mình trước Chúa, tin vào Phúc-âm này, Phúc-âm đã cứu chúng ta với lẽ thật của chỉ xanh, tím, đỏ , và tạ ơn Chúa của chúng ta vì điều đó. Thông qua những vật liệu được sử dụng cho các cây cột của hành lang Đền Tạm, Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi của Chúa là lẽ thật hoàn hảo không thiếu bất cứ một phần phụ hay phần bổ sung nào.
Tất cả những sự bí ẩn về vật liệu xây dựng nên Đền Tạm đều được giải đáp thông quá hàm ý của sợi chỉ màu xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn. Bí ẩn của sự cứu rỗi là lẽ thật không bao giờ có thể được giải đáp nếu không có Phúc-âm của chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn. Tất cả các hàm ý của hệ thống Đền Tạm, cùng với bí mật về hệ thống tế lễ của nó, đều được ẩn giấu trong những sợi chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn này.   
Trên thực tế, cơ bản bạn và tôi là những sinh vật như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, những người chắc chắn phải xuống địa ngục vì cớ tội lỗi của chúng ta. Thành thật mà nói, thậm chí hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội, nhưng dù sao thì Chúa cũng đã ban cho chúng ta sự tha tội hoàn hảo bằng chỉ xanh, tím, đỏ, và nhờ tin nơi món quà cứu rỗi này, chúng ta đã nhận được sự tha tội này. Chính vì Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta một cách hoàn hảo ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài, nên chúng ta có thể trở thành những người thừa kế của Ngài, những người sẽ tận hưởng sự vinh hiển và huy hoàng của Nước Ngài. Ngoài sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thì không còn cách nào khác để trở thành con cái được tái sanh của Ngài. Bởi vì Chúa chúng ta đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta cảm tạ Ngài.
Lúc nào chúng ta cũng không biết được mình thực sự là ai trong con người cơ bản của mình, chỉ đo lường tính nghiêm trọng của tội lỗi theo tiêu chuẩn của chính chúng ta. Nhưng dù chúng ta có phạm phải một số loại tội lỗi nào đó hay không cũng không quan trọng, bởi vì chúng ta vốn là những tội nhân nghiêm trọng, tất cả đều bị ràng buộc vào địa ngục ngay từ khi chúng ta ra đời, bất kể việc làm của mình. Tuy nhiên, với chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai đậu mịn, Chúa chúng ta đã cứu những người như chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Đúng như lời Chúa đã hứa trong Cựu Ước, Ngài đã thực sự đến với chúng ta trong thời đại Tân Ước, gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta lên chính mình Ngài theo Lời hứa này, mang những tội lỗi này lên thập tự giá, trả giá cho tiền công của tất cả tội lỗi của chúng ta bằng sự hy sinh của Ngài bởi việc đổ huyết Ngài ra trên thập tự giá, và bởi thế mà cứu chúng ta ra khỏi hết thảy tội lỗi của chúng ta, cũng như ban cho chúng ta món quà cứu rỗi này. Đây là cách bạn và tôi nhận được món quà cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của mình nhờ tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. 
 


Tại Sao Những Tấm Vải Gai Trắng Lại Được Đặt Trên Cột Trụ Của Hành Lang Đền Tạm?


Tổng cộng có 60 cây cột được đặt xung quanh hàng lang Đền Tạm, và tất cả chúng đều được phủ bằng những tấm vải gai trắng mịn. Những tấm vải này cho chúng ta biết rằng dù tất cả chúng ta đều là những tạo vật ô uế dính đầy tội lỗi của mình, và bất chấp thực tế rằng chúng ta đáng bị đoán phạt vì tội lỗi của mình và bị ném vào địa ngục, nhưng Chúa của chúng ta đã tẩy sạch chúng ta bằng chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn. Nói cách khác, những tấm vải cho chúng ta biết sự thật rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã thanh tẩy chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít. 
Khi Chúa Jêsus đến đất này và chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, đại diện của cả nhân loại, tội lỗi của thế gian đều đã được chuyển cho Chúa Jêsus. Do đó, khi đã chấp nhận tất cả tội lỗi của thế gian, sau đó Chúa Jêsus đã bị đóng đinh và tuôn đổ dòng huyết của Ngài để gánh chịu sự đoán phạt của tội lỗi, và rồi Ngài đã sống lại từ cõi chết một lần nữa. Và sau khi sống lại từ cõi chết, giờ đây Ngài đã trở thành Cứu Chúa hằng sống của chúng ta. Đây là món quà cứu rỗi mà Chúa chúng ta đã hoàn thành thông qua chức vụ của Ngài về chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai đậu mịn; và đây là tình yêu của Chúa chúng ta, điều đã thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta trở nên không tỳ vết cũng như không có bất cứ sự thiếu sót nào để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Bằng cách ban cho chúng ta món quà cứu rỗi này, Chúa chúng ta đã khiến những ai trong chúng ta tin vào lẽ thật này trở thành dân sự của chính Đức Chúa Trời.
Vải gai trắng được treo trên các cây cột của Đền Tạm cho chúng ta biết về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, nhưng nó cũng nói về sự thánh khiết của chúng ta, sự thánh khiết của những tín đồ thật. Do đó, nếu chúng ta muốn trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải được tẩy sạch mọi tội lỗi của mình và trở nên thánh khiết bằng cách tin vào chức vụ của Chúa Jêsus về chỉ xanh, tím, và đỏ . Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng: “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:45), nhưng làm thế nào chúng ta có thể nên thánh thông qua những việc làm của mình? Bởi vì chúng ta không thể tránh khỏi việc phạm tội cho dù chúng ta cố gắng đến mức nào, chúng ta cũng không bao giờ có thể nên thánh thông qua nỗ lực của chính mình. Nhưng với chỉ xanh, tím và đỏ , Chúa chúng ta đã hoàn thành thanh tẩy những sinh vật như bạn và tôi. Đây là cách mà bạn và tôi đã hoàn toàn trở thành dân sự của chính Đức Chúa Trời. Không có cách nào khác ngoài tin vào Phúc-âm của sự công chính của Đức Chúa Trời và trở nên thánh khiết nhờ được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. 
 

Các Lỗ Trụ Và Cây Nọc Bằng Đồng

Các đầu trụ bằng bạc được phủ trên đỉnh của những cây cột. Và các đinh trụ, nuông trụ bằng bạc cũng được làm để kết nối và cố định các cột trụ lại với nhau. Mỗi cây cột đều được lắp vào một lỗ trụ bằng đồng. Và một cặp chốt bằng đồng buộc từng cây cột của hàng rào chu vi của Đền Tạm từ đỉnh của nó xuống đất.  
Điều này cho chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta nhất định bị đoán phạt và ném xuống địa ngục vì tội lỗi mình, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở thành dân sự thánh của Ngài bằng cách ban cho chúng ta món quà cứu rỗi giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở nên dân sự thánh của Ngài bởi ân điển cứu rỗi này, nên chúng ta không thể không ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài. Sau khi tin nhận Đức Chúa Trời thông qua Lời của lẽ thật về sợi chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn, chúng ta không chỉ ngợi khen Đức Chúa Trời mà nhất định chúng ta còn phải truyền bá Lời này.
Thực sự có ngày nào chúng ta không bao giờ phạm tội không? Không ngày nào cả! Ngay cả chúng ta, những người tin vào Lời của Đức Chúa Trời và đã được tái sanh bởi ân điển của Ngài cũng phạm tội hằng ngày. Nếu ai đó chỉ hơi thù địch với chúng ta hoặc không đủ thân thiện, chúng ta sẽ tấn công và rủa sả người này ngay lập tức. Giả sử có ai đó đột nhiên đâm vào bạn khi bạn đang lái xe một cách yên bình và suýt gây ra một tai nạn nghiêm trọng, bạn có phản ứng giận dữ với tài xế bất cẩn đó không? Ồ vâng! Tôi có thể đã lớn tiếng nguyền rủa người lái xe thiếu thận trọng đó bằng tiếng còi ồn ào của mình. Nhưng đây có thực sự là việc làm đúng hay không? Đó chắc chắn không phải là việc đúng để làm, nhưng vấn đề là chúng ta là những sinh vật không thể không phạm tội bất cứ lúc nào.
Chúng ta là những sinh vật như vậy, bị đày xuống địa ngục vì sự yếu đuối của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta “đường mới và sống mà Ngài đã mở” (Hê-bơ-rơ 10:20). Đây hoàn toàn là sự ban cho của Đức Chúa Trời vốn đã được hoàn thành chỉ bởi Đức Chúa Jêsus Christ theo ý muốn của Đức Chúa Cha. 
Món quà cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là gì? Ngài đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi khỏi tội vốn đã được thực hiện bởi bốn sợi chỉ của Đền Tạm―chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai đậu mịn. Vậy làm sao chúng ta có thể không ngợi khen Đức Chúa Trời được? Khi chúng ta thực sự đã nhận được sự cứu rỗi thật này, làm sao sự bình an thật có thể không ở trong tấm lòng của chúng ta được? Sự cứu rỗi của chúng ta không bao giờ có thể đạt được bằng cách trả vàng hoặc bạc, cũng không giống như sương mù hay sương mai nhanh chóng mất đi sau khi xuất hiện, nhưng chúng ta đã được cứu đời đời và hoàn hảo. Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân đến nỗi Ngài đã ban cho họ ân điển cứu rỗi của Ngài như một món quà miễn phí, và chính trong món quà này mà Ngài đã mặc cho chúng ta, những người tin Chúa, bằng sự công chính của Ngài. 
Trong số các hạng mục của hàng rào hành lang Đền Tạm, tất cả các lỗ trụ và cây nọc chạm đất đều được làm bằng đồng. Nhưng các đầu trụ trên đỉnh của các cây cột lại được làm bằng bạc. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng bất chấp thực tế rằng về cơ bản, hết thảy chúng ta đều bị đày xuống địa ngục, nhưng chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời nhờ nhận được món quà cứu rỗi do Chúa chúng ta ban ra. Mỗi một người trong chúng ta đều đã nhận được món quà này nhờ tin vào Lời của Ngài. Bởi việc này, sự cứu rỗi ra khỏi tội này của chúng ta, điều chúng ta đã nhận được là chắc chắn như thế nào? Đây là món quà mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta, và sự cứu rỗi và phước hạnh chắc chắn của chúng ta không bao giờ có thể thay đổi. Bởi chúng ta biết điều này nên chúng ta không thể tạ ơn Đức Chúa Trời đủ với cả con người của mình.
Chắc chắn rằng việc bạn và tôi đã được cứu khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của chúng ta không phải là một sự cứu rỗi không hoàn hảo, biến mất một cách đơn giản bất cứ khi nào những sự yếu đuối của chúng ta được tiết lộ. Đối với những tội nhân sa đọa như bạn và tôi, Chúa chúng ta đã đến đất này và ban cho chúng ta món quà cứu rỗi với chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn. Như vậy, tất cả những ai tin vào sự thật này đều được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ đời đời. Bởi vì sự cứu rỗi tội nhân của Chúa chúng ta là vô cùng hoàn hảo, và bởi vì thậm chí Ngài đã lo liệu cho mọi sự bất toàn, yếu đuối, và tỳ vết của xác thịt chúng ta, nên Ngài đã khiến chúng ta trở nên trọn vẹn, để rồi chúng ta không dính dáng gì đến tội lỗi nữa. Những ai biết rõ và tin vào chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn, hết thảy đều được cứu một các hoàn hảo đời đời.
Bởi vậy, món quà cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thật quý báu và có giá trị đến dường nào! Tôi thực sự biết ơn vì món quà cứu rỗi này, vì nó đã đem đến sự yên nghỉ cho tấm lòng của chúng ta rất nhiều và đã yên ủi cũng như ban phước cho chúng ta quá nhiều. Chúa của chúng ta đã mang lại sự yên nghỉ cho tấm lòng của chúng ta. Đây là lý do tại sao Ngài phán rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Tôi rất biết ơn vì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi món quà cứu chuộc khỏi mọi tội lỗi này của mình.  
Tôi tin rằng không chỉ tôi mà tất cả các bạn cũng vô cùng quý báu đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cứu bạn và tôi bằng Phúc-âm của chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai đậu mịn. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã ban món quà cứu rỗi này cho tất cả những ai tin vào Lời này, và bởi vì tôi tin vào điều Ngài phán, nên tôi nghĩ và tin rằng tất cả các bạn cũng vô cùng quý giá đối với Đức Chúa Trời.
Gần đây, vì chúng ta đã làm việc chăm chỉ cho công việc của Đức Chúa Trời thậm chí vượt quá sức mình, nên đã có những lúc chúng ta cảm thấy khá kiệt sức. Vì vậy, tôi muốn an ủi và khích lệ những người đồng lao của mình thông qua những phương tiện của xác thịt như bẻ bánh cùng nhau. Nhưng tôi biết rõ rằng chúng ta không thể thực sự được yên ủi bởi sự yên ủi của xác thịt. Thay vào đó, chúng ta được khích lệ bởi việc ghi nhớ món quà cứu rỗi chắc chắn của mình, điều mà Chúa đã ban cho chúng ta, sự yên ủi thật của chúng ta, và sự bình an của nó mà thế gian chưa biết đến. Chúng ta được yên ủi và thỏa lòng với những phước hạnh thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho tấm lòng của chúng ta. Bởi vì chúng ta nhận được những phần thưởng và phước hạnh lớn lao như vậy trong món quà cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình, nên tấm lòng của chúng ta có sự bình an và phước hạnh, những điều tương tự mà thế gian này chưa biết đến.
Đức Chúa Trời đã ban tặng món quà cứu rỗi hoàn hảo cho mỗi một người trong số các bạn, món quà vĩ đại nhất mà thế gian này chưa biết đến. Có một số người tự cho mình là vô tội với lòng sùng đạo của họ, ngay cả khi họ không tin vào lẽ thật của chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn, nhưng cảm giác sùng kính tràn ngập của họ sẽ biến mất ngay lập tức. Sự bình an mà họ đạt được bằng suy nghĩ của riêng mình biến mất giống như sương mai bất cứ khi nào họ phạm tội dù chỉ là một chút hoặc khi phải đối mặt với khó khăn nhỏ nhất. 
Nhưng đối với những người tin vào sự cứu rỗi do Chúa ban ra về sợi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai đậu mịn, họ càng đối mặt với khó khăn thì sự bình an trong tâm trí của họ càng tỏa sáng rực rỡ. Dù chúng ta bị chà đạp, bị xúc phạm và đau buồn, thì sự trọn vẹn và lòng biết ơn vẫn tuôn trào trong tâm trí chúng ta từ món quà cứu rỗi do Chúa ban tặng trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta là những người đã được cứu hoàn toàn, những người không bao giờ có thể trở lại xứ Ê-díp-tô, và cũng không đối mặt với tội lỗi cùng sự đoán phạt của chúng ta một lần nữa. Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta, những người nhận biết và tin vào lẽ thật cứu rỗi này, sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta, để rồi chúng ta luôn có thể tạ ơn Ngài bằng đức tin của mình một cách trọn vẹn. Đây là lý do chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời với đức tin của mình.
Tôi không thể tạ ơn Đức Chúa Trời đủ, vì tôi có thể nhận được sự cứu rỗi chắc chắn của chỉ xanh, tím, và đỏ này từ nơi Đức Chúa Trời, và vì Ngài đã yêu thương tôi, ban phước cho tôi rất nhiều, và khiến tôi rao giảng Phúc-âm quý báu này, vì tôi biết mình không xứng đáng với chúng. Ngay cả khi tôi cảm tạ Chúa hằng ngày, tôi cũng không thể cảm tạ Ngài đủ vì đã khiến tôi chỉ sống cho Phúc-âm. Tôi không thể không tạ ơn Ngài mãi mãi. Khi tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về món quà cứu rỗi tuyệt vời mà Ngài đã ban cho mình, và khi tôi cố gắng thể hiện tấm lòng biết ơn của mình, tôi nhận ra được vốn từ vựng và cách diễn đạt của mình còn thiếu sót đến mức nào.  
Chúng ta là những người tin vào sự cứu rỗi được thể hiện qua Phúc-âm của chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn. Vì bạn, Chúa Jêsus đã được sinh ra trên đất này, gánh lấy tất cả tội lỗi của bạn lên chính mình Ngài bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít ở tươi 30, mang lấy những tội lỗi này lên thập tự giá, tuôn đổ dòng huyết của Ngài và chết trên đó, sống lại từ cõi chết, và hiện đang ngồi bên hữu của ngai Đức Chúa Cha. Đức Chúa Jêsus Christ này đã ban món quà cứu rỗi hoàn hảo cho những ai nhận lấy nó bởi đức tin. Nếu chúng ta không phản bội đức tin này, thì sự cứu rỗi mà chúng ta đã từng nhận được này sẽ không bao giờ bị vô hiệu hóa. Bất kể chúng ta có những sự thiếu sót nào, và bất kể chúng ta phạm phải những lỗi lầm nào, tất cả chúng ta đều đã trở thành dân sự của riêng Ngài, được mặc lấy trong món quà cứu rỗi hoàn hảo.
 


Vải Gai Đậu Mịn Được Treo Trên Những Cây Cột Của Hành Lang Đền Tạm


Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhìn vào những tấm vải gai trắng mịn trong một lúc. Những tấm vải gai trắng mịn này không được làm bằng nylon, nhưng chúng đã được dệt với nhau bằng sợi lanh trắng. Nếu bạn treo những tấm vải gai trắng mịn như vậy ở nơi sa mạc, chúng sẽ nhanh chóng bị vấy bẩn. Vậy thì Đức Chúa Trời liệu có phải Đức Chúa Trời treo những tấm vải gai trắng mịn này mà không có lý do gì, không biết rằng chúng sẽ trở nên bẩn thỉu nhanh chóng hay không? Ngài đã bảo dân Y-sơ-ra-ên treo những tấm vải gai trắng này lên để thể hiện món quà cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta, những người chấp nhận món quà này thông qua đức tin. Điều đó vốn để chúng ta biết rõ và khắc ghi trong lòng mình rằng Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả những tội lỗi dơ bẩn của mình một cách trọn vẹn và sạch sẽ. 
Đức Chúa Trời đã khiến cho dân Y-sơ-ra-ên treo những tấm vải gai trắng mịn này lên. Điều này ngụ ý rằng chúng ta nên ngợi khen Ngài mãi mãi và cảm tạ Ngài thực sự nhờ việc nhìn thấy và tin vào sự cứu rỗi hoàn hảo của Ngài, điều được mặc khải trong những tấm vải trắng. Qua việc treo tấm vải gai trắng này, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi trọn vẹn. Sự cứu rỗi của chúng ta đã được Ngài ban tặng giống như tấm vải gai trắng mịn này. 
Chúng ta thực sự là những sinh vật bẩn thỉu và sa đọa, những người không thể tránh khỏi việc bị ràng buộc với địa ngục bởi tội lỗi. Chúng ta phải giặt quần áo của tâm trí mình nhiều lần chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khiến cho những tấm lòng như vậy của chúng ta trở nên trắng trong hoàn toàn. Nói cách khác, Chúa chúng ta đã khiến cho những người như chúng ta trở nên trọn vẹn. Quyền năng của Đức Chúa Trời là vô cùng vĩ đại và tuyệt vời đến nỗi Ngài đã hoàn toàn biến chúng ta, những người kinh tởm, bẩn thỉu, và dễ bị vấy bẩn, trở thành dân sự thánh của Ngài.
Ngày nay, bạn và tôi, những người tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh này là những người đã nhận được món quà cứu rỗi hoàn hảo này từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người mà tội lỗi trong lòng đã được thanh tẩy hoàn toàn, và chúng ta đã trở nên trắng như tuyết. 
Bạn còn có tội lỗi trong lòng mình không? Tất nhiên là không! Không gì khác ngoài tấm lòng của chính bạn đã trở nên tấm vải gai trắng sạch đã được treo trên hàng rào của hành lang Đền Tạm. Do đó, bạn và tôi đã trở nên hoàn toàn trong sạch. Bất chấp thực tế rằng về cơ bản chúng ta đã bị đoán phạt bởi tội lỗi mình, nhưng chúng ta vẫn được cứu. Sự cứu rỗi này không đến từ lòng tốt hay sự trung tín của chính chúng ta, bèn là đến từ ân điển của Đức Chúa Trời, ân điển đã mặc lấy chúng ta trong quyền năng của Ngài, giống như những cây nọc bằng đồng của các cây cột trong Đền Tạm đã được gắn vào các đầu trụ bằng bạc qua việc móc chúng lại với nhau bằng các nuông trụ bằng bạc. Mặc dù chúng ta thực sự bị ràng buộc vào địa ngục và sự đoán phạt, nhưng bởi tin rằng Đức Chúa Trời đã mặc lấy chúng ta trong món quà cứu rỗi của Ngài, nên tất cả chúng ta đều đã trở thành dân sự được cứu rỗi của Ngài. Đây là lẽ thật được bày tỏ trong hàng rào của hành lang Đền Tạm.
60 cây cột của hành lang Đền Tạm nói đến chúng ta, những tín đồ thật. Nói cách khác, mỗi cây cột này nói đến mỗi người chúng ta. Chúng ta là những sinh vật như vậy, vốn không thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời và cũng không được bước vào Nhà của Ngài, tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban món quà cứu rỗi của Ngài cho những người vô giá trị như chúng ta. Ngài đã đến đất này, hoàn thành món quà cứu rỗi, ban cho chúng ta món quà của lẽ thật này, và khi chúng ta tin và nhận biết vào lẽ thật này, Ngài đã khiến chúng ta trở thành dân sự của chính mình Ngài, những người hoàn toàn được cứu và sẽ không bao giờ bị rủa sả nữa. 
Đây quả là một phước hạnh đáng kinh ngạc! Giống như những cây cột của hành lang Đền Tạm, chúng ta không thể một mình tự đứng vững được nhưng sẽ bị ngã. Tuy nhiên, lý do chúng ta không ngã gục sau khi được cứu khỏi tất cả tội lỗi của mình đó là vì chúng ta, những người tin vào chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn hoàn hảo, hết thảy đều tin và cùng nhau hiệp một dưới ân điển của Ngài. Trước tiên, chúng ta phải tin rằng dù chúng ta là những sinh vật vô giá trị, không thể tránh khỏi việc bị ràng buộc với địa ngục, nhưng thông qua Lời của sợi chỉ màu xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn, Chúa đã thanh tẩy tất cả tội lỗi của chúng ta và bởi đó Ngài đã hoàn toàn cứu hết thảy chúng ta bằng cách đích thân gánh chịu mọi sự đoán phạt của tội lỗi chúng ta. Và chính bởi đức tin này mà chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, ngợi khen Ngài, phục vụ công việc của Ngài, và luôn tạ ơn Ngài vì món quà cứu rỗi này. 
Có những lúc chúng ta vấp ngã bởi sự yếu đuối của xác thịt mình. Dù chúng ta tin rằng mình đã được cứu khỏi mọi tội lỗi và sự đoán phạt của chúng ta, nhưng vẫn có những lúc sau khi được cứu, chúng ta cảm thấy kiệt sức và chán nản, tự hỏi tại sao mình phải sống theo cách ấy. Dù đôi khi chúng ta bị ám ảnh bởi những suy nghĩ xác thịt như vậy, nhưng lý do chúng ta không rời xa Đức Chúa Trời và sống bởi đức tin của mình một cách kiên định sau khi được cứu là vì khi chúng ta nhìn lại con người thực sự của mình, chúng ta càng cảm thấy biết ơn hơn về món quà cứu rỗi và ân điển giải cứu mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình.  
Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều có thể đứng vững hơn trên đức tin của mình. Chúng ta có thể đứng dậy lần nữa bằng đức tin từ tất cả những nỗi thất vọng của mình nhờ Phúc-âm chân chính. Mặc dù chúng ta luôn đầy dẫy những sự thiếu sót, nhưng chúng ta chỉ có thể dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi hoàn hảo của Ngài. Chúng ta không bao giờ có thể khoe khoang, dù chỉ là một chút, đúng hơn là chúng ta tạ ơn Ngài vì đã khiến chúng ta trở thành con cái của Ngài thông qua món quà cứu rỗi này, đứng vững trước Ngài, và trung tín thực hiện các nhiệm vụ của thầy tế lễ. Điều khiến chúng ta kiên định và đứng vững trên đức tin của mình không gì khác ngoài sự thật rằng chúng ta đã nhận được món quà cứu rỗi cùng ân điển tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nếu chúng ta biết rõ bản chất cơ bản của mình, thì chúng ta không thể không chấp nhận sự tha tội mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta bởi Lời của chỉ xanh, tím, đỏ cùng vải gai đậu mịn, và phục vụ Chúa. 
Khi chúng ta chấp nhận điều này trong lòng mình bởi tin và nhận ra đó là điều đáng để biết ơn, đức tin của chúng ta không thể bị dao động nữa. Nó trở nên vững vàng. Cho dù người ta có ném vào chúng ta những điều gian trá nào, cho dù họ có tán thành điều vô nghĩa nào bởi việc nói rằng giờ đây họ hoàn hảo bởi vì bản thân họ đã chết chỉ nhờ tin vào dòng huyết báu của thập tự giá, nhưng đức tin của chúng ta không thể bị lung lay. Mặc dù bản chất cơ bản của chúng ta là vô cùng xấu xa, nhưng bởi tin vào sự thật chắc chắn rằng Chúa đã cứu chúng ta thông qua sợi chỉ màu xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn, tất cả chúng ta có thể dạn dĩ chống lại những lời nói dối đó và đứng trên đức tin vững vàng của mình. 
Bằng cách này, chúng ta có thể chống lại những lời dối trá này, nói rằng: “Cái gì? Có phải chúng ta đã được cứu chỉ bởi dòng huyết trên của thập tự giá không? Nếu chúng ta bỏ đi bất cứ yếu tố nào của sự cứu rỗi được hoàn thành bởi chỉ xanh, tím, và đỏ, thì chúng ta chẳng có gì để khoe khoang cả. Chuyện vớ vẩn gì thế này?" 
Nhưng nếu chúng ta rời khỏi ân điển cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình, thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy con người của chính mình, và kết quả là chúng ta sẽ trở nên tự cao và khoe khang, và cuối cùng trở nên xấu xa. Chính bằng cách nhìn lại bản thân mình mà chúng ta tìm thấy món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời ở một mức độ thậm chí còn lớn hơn. Đây là cách chúng ta vâng theo lời khuyên của Ngài: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). 
Lý do chúng ta có thể thực sự đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời đó là vì chúng ta tin rằng Chúa đã gánh lấy hết thảy những sự rủa sả cho chúng ta, giống như mỗi cây cột đều được nâng đỡ bằng các nuông trụ bạc và được buộc vào các cây nọc bằng đồng. Như vậy, ngay cả khi chúng ta vấp ngã, chúng ta vẫn có thể tìm lại thăng bằng của mình bằng nuông trụ bạc giữ chúng ta vững vàng. Như mỗi nuông trụ được gắn vào các đinh trụ và các nọc giữ cho cột trụ đứng vững, bởi vì tấm lòng của chúng ta nhận ra mình thực sự là ai, và bởi vì có ân điển của Đức Chúa Trời, điều đã cứu chúng ta thông qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai đậu mịn, nên chúng ta không ngã quỵ. Vì cớ này, chúng ta đứng thẳng, không dao động qua phải hay trái.  
Bởi món quà cứu rỗi hoàn hảo mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, và bởi sự công chính của Đức Chúa Trời, nên chúng ta sẽ không ngã sấp mặt hoặc ngã ngửa, và cũng không nghiêng về phía mình, nhưng sẽ đứng vững trên các lỗ trụ bằng đồng. Các lỗ trụ bằng đồng ngụ ý rằng ban đầu chúng ta đã bị đày xuống địa ngục. Bằng cách nhắc nhở mình rằng chúng ta đã được cứu khỏi sự đoán phạt không thể tránh khỏi, chúng ta luôn luôn có thể dâng lời tạ ơn của mình cho Đức Chúa Trời, và đứng vững vàng kiên cố bởi đức tin.
Phúc-âm của nước và Thánh Linh là lẽ thật cứu rỗi tuyệt vời. Nó không thể đạt được từ bất cứ chủng viện thần học hay và trường sau đại học nào trên thế giới này. Và bởi vì đây là nền tảng và nguyên tắc cơ bản của đức tin; do đó, bất cứ thần học nào không biết và không nghiên cứu về lẽ thật của chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn thì cũng giống như một ngôi nhà được xây dựng trên cát, cuối cùng sẽ sụp đổ và sa lầy. Nền tảng của đức tin thật của bạn phải vững chắc như một tảng đá cẩm thạch khổng lồ.
 

Thần Học Là Gì?

Nói rộng ra, có hai trào lưu chính phân chia thần học: thần học tập trung vào Đức Chúa Trời và thần học nhân bản, một hoặc cả hai đều được dạy ở mỗi chủng viện. Nói một cách đơn giản, đức tin hoàn toàn dựa trên Lời là thuyết đặt trọng tâm vào Đức Chúa Trời, trong khi đức tin thừa nhận suy nghĩ của con người đối với Lời là thuyết nhân bản. Đặc biệt, các nhà thần học nhân bản không quan tâm đến những gì Kinh thánh thực sự nói, nhưng học hàm của họ được củng cố hoặc bị chỉ trích tùy thuộc vào việc các học giả có thẩm quyền cắt nghĩa các quan điểm nào và ai theo chúng. Do đó, thần học nhân bản không bao giờ có thể được xem là thần học đúng. 
Nói chung, những người nghiên cứu thần học cho rằng chỉ có những quan điểm thần học của riêng họ mới chính xác mà thôi. Ví dụ, ngay cả hiện tại cũng có khá nhiều người tham dự Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, vốn chỉ đặt trọng tâm vào ngày Sa-bát. Mặt khác, Hội thánh Trưởng Lão chỉ tán thành “cái gọi là” Năm Quan Điểm của Thuyết Calvin. Trong một ví dụ khác, thuyết Arminius đưa ra lập luận rằng mặc dù Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, nhưng nhân loại cũng phải tin vào sự thật này bằng ý chí của mình. Ở một khía cạnh nào đó, thuyết Arminius có thể được xem là một quan điểm thần học tiếp cận và diễn giải Kinh thánh bằng quan điểm của con người.
Ngược lại, khi chúng ta nhìn vào Năm Quan Điểm của Thuyết Calvin, chúng ta có thể khám phá ra rằng đức tin của nó có phần xem Đức Chúa Trời là trọng tâm nhưng lại quá dựa vào thuyết tiền định. Tại sao? Bởi vì những người theo thuyết Calvin tán thành những giáo lý của họ về tiền định và tuyển chọn như là lẽ thật, lập luận rằng: “Trước khi bạn được sinh ra, một số người trong các bạn đã được Đức Chúa Trời chọn lựa làm dân sự của Ngài, trong khi những người khác lại nằm ngoài sự tuyển chọn của Ngài. Chỉ có sự lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời.” Những tuyên bố có hại như vậy không thể được Lời của Đức Chúa Trời chấp thuận.
Vì vậy, khi chúng ta so sánh những cái gọi là học thuyết Cơ-đốc chính thống này với Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể khám phá ra rằng chúng thực sự rất khác so với lẽ thật. Tất nhiên, trong một số vấn đề, chúng sát với lẽ thật, nhưng thần học Cơ-đốc của hầu hết các hệ phái ngày nay đều hoàn toàn khác xa với những lẽ thật của Kinh thánh. Tất nhiên, có một số phần trùng khớp với các lẽ thật của Kinh thánh trong giáo lý của họ, nhưng những lời giảng dạy then chốt của họ quá sai lầm để đến gần với Lời của Đức Chúa Trời. Và đây là lý do tại sao chúng ta phải ngưng lại việc học hỏi những giáo lý sai lầm như vậy.
 


Sự Tha Tội Của Chúng Ta Hoàn Toàn Là Một Món Quà Từ Nơi Đức Chúa Trời


Đối với những người thực sự tin vào Lời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự cứu rỗi như một món quà của Ngài. 
Hàng rào của hành lang Đền Tạm đã được xây dựng bằng 60 cây cột gỗ. Trên đỉnh của những cây cột này, các đầu trụ bạc được đặt lên, và các lỗ trụ đồng được đặt dưới chân của chúng. Mỗi cây cột được gắn vào nhau bằng các nuông trụ bạc và được buộc vào các cây nọc đồng vốn được đóng vào đất. Những cây cột gỗ được dựng lên cách nhau 5 cubit hoặc một khoảng là 2.25 m, và trên những cây cột này có treo các tấm vải lanh trắng mịn. 
Vì những cây cột đã được buộc chặt xuống bằng các cây nọc đồng này, và được kết nối với nhau bằng các nuông bạc một cách chắc chắn, nên những tấm vải gai trắng mịn không thể được tháo rời khỏi vị trí của chúng. Khi các tấm vải lanh trắng được treo trên những cây cột gỗ được trồng một cách vững bền này, các tấm vải treo luôn cố định và bất động vì nó tự kéo chặt theo từng hướng. 
Những tấm vải gai trắng được treo lên nói đến sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, sự công chính của Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta, những người có đức tin vững chắc không thể bị lung lay một lần nữa, vì đức tin của chúng ta nơi sự cứu rỗi của Ngài được ấn định bởi ân điển vô ngộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi hoàn hảo này như một món quà của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta biết ơn đến dường nào! Đây là cách mà bạn và tôi đã trở thành những người được cứu bởi đức tin.
Ngược lại, khi tôi nhìn vào các Cơ-đốc-nhân ngày nay trên khắp thế giới, tôi thấy họ thật vô lý, nực cười, và đáng tiếc. Tôi vừa buồn vừa thất vọng với họ bởi vì tôi thấy họ thậm chí không có được kiến thức chính xác về những vấn đề cơ bản nhất của Cơ-đốc-giáo thật, dầu cho họ tuyên xưng tin vào Đức Chúa Trời và công bố truyền bá Lời Ngài.
Gần đây, nhiều người lo lắng rằng hầu hết học sinh các trường phổ thông của chúng ta đã trở nên khá yếu kém về những điều cơ bản trong việc học của họ. Trên thực tế, bạn không thể mong đợi những học sinh có xu hướng bỏ bê các điều cơ bản tạo ra thành tích học tập của chúng trước được. Vì vậy, để đào tạo sinh viên đại học trong các nghiên cứu chuyên môn của họ và chuẩn bị để họ đến nơi làm việc, các trường đại học cần phải đảm bảo rằng trước tiên họ phải nắm chắc các nền tảng cơ bản của các môn học chính trước khi họ được giới thiệu cho những kiến thức nâng cao hơn. Rõ ràng, những sự nỗ lực này dường như không phải lúc nào cũng thành công. 
Lý do tôi đưa ra câu chuyện này là để giải thích rằng cũng như không thể có sự tiến bộ trong kiến thức của thế gian này nếu không hiểu rõ về các nguyên tắc cơ bản của nó, đức tin nơi Đức Chúa Trời nhất định cũng sẽ lẫn lộn mà không có nền tảng vững chắc. Đức tin thật là đức tin tin vào sợi chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn. Nếu như không có đức tin cơ bản này, thì mọi điều khác đều chẳng là gì cả. Mặc dù ban đầu con người có thể vui mừng và trở nên khá sốt sắng với Đức Chúa Trời, nói rằng họ đã trở nên vô tội nhờ tin Chúa Jêsus, nhưng khi thời gian trôi qua dù chỉ là một chút, họ sẽ sớm hết đi sự công chính của riêng mình, niềm hân hoan của họ bốc hơi thành không khí loãng, họ bị tước hết mọi sức lực của mình, và cuối cùng, họ từ bỏ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời vì tội lỗi vẫn còn nguyên vẹn trong lòng họ. Tất cả những hiện tượng này là do thiếu kiến thức cơ bản về đức tin Cơ-đốc.
Trong số các bạn có ai bị khuyết tật không? Những người gặp khó khăn với đôi chân của họ có khoảng thời gian khó khăn nhất khi họ cố gắng leo lên cầu thang. Khi họ đang gặp khó khăn để leo lên cầu thang, thì chẳng phải nếu ai đó giúp đỡ và hỗ trợ họ sẽ trở thành một hành động tử tế và biết ơn sao? Tuy nhiên, có một số người khuyết tật, không phải tất cả, những người nổi giận và nói rằng: “Hãy để tôi yên. Tôi có thể tự làm được.” Nói chung, những người khuyết tật có lòng tự tôn cao và đôi khi họ khá bướng bỉnh. Khi các bộ phận trong cơ thể của họ bị tật nguyền, tâm trí của họ cũng có thể bị tật nguyền. Kết quả là, đôi khi tấm lòng của họ có thể bị chai đá bởi những mặc cảm tự ti, cảm giác thất bại, và cảm giác thiếu thốn. Đây là lý do tại sao một vài người trong số họ có xu hướng không coi trọng lòng tốt của người khác mà lại làm sai lệch ý định ban đầu của nó. 
Thực ra họ không cần phải mặc cảm tự ti về khuyết tật của mình. Họ có thể bị bất tiện bởi chúng, nhưng việc có những sự khuyết tật đó chắc chắn không phải là tội lỗi gì cả. Nhưng nếu họ để mình chìm đắm trong đủ thứ suy nghĩ méo mó xuất phát từ những sự khuyết tật của họ và cho phép những cảm xúc tồi tệ này phát triển thành vô số phức cảm tự ti, thì cuối cùng họ sẽ thực sự trở nên tật nguyền ngay cả trong tấm lòng của họ. Nếu bạn là một người khuyết tật, thì tất cả những gì bạn phải làm đó chỉ là nhận ra chính bản thân mình, tìm kiếm sự giúp đỡ khi bạn cần giúp đỡ, và đứng vững trên lập trường của mình khi bạn có thể.
Bất cứ khi nào có điều gì đó mà tôi không biết hoặc cần hỗ trợ, tôi đều hỏi người khác và yêu cầu họ giúp đỡ. Tôi không thể không hỏi và tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác vì sự thiếu sót của mình. Và khi một người khác biết về điều đó giải thích và giúp đỡ tôi, tôi sẽ cảm ơn người này. Mặc dù chúng ta có thể có những sự bất toàn trong xác thịt của mình, nhưng không có lý do gì để chúng xem chúng ta cũng bị khuyết tật trong tấm lòng của mình. Do đó, tất cả những gì chúng ta phải làm đó là nhận biết những sự bất toàn của mình, tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh của Chúa chúng ta, tức là sự cứu rỗi của chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai đậu mịn đã khiến cho những sự bất toàn này của chúng ta trở nên trọn vẹn và sốt sắng phục vụ cho Phúc-âm này. Và chính trong Phúc-âm này của Chúa chúng ta mà chúng ta có thể lấy làm tự hào và dâng lời cảm tạ. Bởi vì chúng ta đã nhận được món quà cứu rỗi do Đức Chúa Trời ban cho thông qua đức tin của mình, nên tất cả những gì phải làm đó chỉ là tạ ơn Ngài mà thôi. Chúng ta có thể nghỉ ngơi, yêu thương nhau, và cùng nhau hiệp một, tất cả đều trong món quà cứu rỗi này.
Chính vì ngày nay nhiều Cơ-đốc-nhân yếu kém nền tảng đức tin của họ nên đức tin của họ đang dao động theo mọi hướng. Chúa chúng ta đã cứu bạn và tôi với chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn của Ngài. Chỉ bởi nhận biết và tin vào điều này mà chúng ta đã nhận được món quà cứu rỗi và trở nên toàn vẹn. Ban đầu, tất cả chúng ta đều bị định phải xuống địa ngục, tuy nhiên, bởi vì Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta một cách trọn vẹn nhờ ban cho chúng ta món quà cứu rỗi hoàn hảo, nên chúng ta đã trở thành con cái hoàn hảo của Ngài. Bởi vì giờ đây chúng ta đã nhận được món quà cứu rỗi bởi đức tin của mình, nên nếu chúng ta sống cuộc đời mình với niềm tin rằng chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, và trong các giới hạn của đức tin này, chúng ta có thể sống bởi đức tin của chúng ta trong Chúa một cách thành công.
Sau khi tôi thực sự được tái sanh, trong lòng tôi xuất hiện 2 sự thay đổi mà tôi chưa từng trải qua cả 2 điều ấy trước đây. Lúc trước, tình yêu của tôi dành cho người khác thường là giả hình, giả vờ yêu thương họ không điều kiện trong khi tôi thực sự ghét bỏ họ trong lòng mình. Nhưng bây giờ, tôi đã thực sự yêu thương người khác với cả tấm lòng của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi hoàn hảo của Ngài, và bởi vì Phúc-âm này vô cùng quý báu, nên tất cả những ai tin vào nó đều trông thật cao quý và dễ thương trước mắt tôi. Tôi không thể không yêu họ, ngay cả khi tôi cố không làm như vậy.
Sự thay đổi thứ hai đó là không giống trong quá khứ, tôi đã trở nên nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Trước đây, bất cứ khi nào ai đó làm một việc mà tôi không thể dung thứ, thì bất kể người này là ai, tôi thường rất thẳng thừng trong việc khiển trách họ. Nhưng bây giờ, tôi đã nhận ra rằng mình cần phải nhìn vào những sự yếu đuối của mọi người, và cẩn thận hơn trong cách đối xử với họ, che chắn cho họ khi họ cần được che chắn và quở trách họ khi họ cần được quở trách, tất cả đều phù hợp. Những người yếu đuối hay bất toàn cũng có thể dễ dàng bị chai đá trong lòng họ, và vậy nên, tôi càng ý thức về những sự yếu đuối của họ nhiều hơn, vì có những lúc tôi cần phải bí mật giúp đỡ họ, và cũng có những lúc tôi không nên giúp họ dù tôi biết rằng họ rất cần có sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã nhận thức được những điều này bởi vì con người là những sinh vật yếu đuối như vậy đấy, nhưng trong mọi lúc, tôi vẫn rất mạnh mẽ và dạn dĩ trong đức tin của mình.
Có những lúc chúng ta không nên quở trách người khác bởi vì họ quá yếu đuối, nhưng cũng có những lúc chúng ta cần phải quở trách họ một cách kiên quyết thay vì bao dung cho họ. Đây là lý do tại sao chúng ta biết rõ hơn về nhu cầu của họ, nhưng khi nhìn vào đức tin; tình yêu của chúng ta dành cho họ là chắc chắn, trọn vẹn, chính xác, và mạnh mẽ. Nếu chúng ta nhìn vào hoàn cảnh của mình từ góc độ xác thịt, thì tất cả những gì chúng ta có thể thấy chỉ là những điều đáng lo ngại mà thôi. Bởi vì ngay từ đầu chúng ta quá yếu đuối và bất toàn, nên nếu chúng ta bắt đầu lo lắng về xác thịt yếu đuối của mình, thì sẽ không có một ngày nào trôi qua mà không có lo lắng và bận tâm cả. Nhưng khi chúng ta đứng trong đức tin trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình, thì tất cả mọi điều lo lắng và bận tâm của chúng ta sẽ biến mất, và vì Chúa Jêsus đã cứu những người bất toàn và tỳ vết như chúng ta bằng sợi chỉ xanh, tím, đỏvà vải gai đậu mịn của Ngài và đã khiến chúng ta trở thành những cái bình cho công việc tốt lành của Ngài, nên điều khích lệ về đức tin này, hơn bất cứ điều gì khác, sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ.   
Sự khích lệ của tấm lòng chúng ta đến từ món quà cứu rỗi hoàn hảo do Chúa ban tặng trong tấm lòng của chúng ta; tất cả những lời khích lệ khác xuất phát từ công lao xác thịt của chúng ta chỉ là thoáng qua mà thôi. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là sự an ủi của xác thịt là không đáng kể mặc dù đôi khi chúng ta cần phải an ủi anh chị em mình ngay cả về mặt xác thịt.  
Tuy nhiên, điều rõ ràng đó là vì bản thân chúng ta yếu đuối, nên Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này và cứu chúng ta một cách trọn vẹn. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng khi La-xa-rơ chết đi, nhìn thấy chị ông, Ma-ri và Ma-thê, và những người hàng xóm của họ than khóc, Chúa Jêsus cũng đã than khóc. Nói cách khác, Chúa Jêsus động lòng thương xót với họ bởi vì Ngài thấy việc người ta chết vì cớ tội lỗi của họ thật là khốn khổ. Nhưng bởi vì Chúa chúng ta đã đến theo ý muốn của Cha, nên Ngài phán rằng: “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25), và cứu những người phải chết vì cớ tội lỗi của họ. Ngài đã an ủi chúng ta trong cả thuộc linh lẫn thuộc thể.
Bạn và tôi cũng có hai mặt về tinh thần và xác thịt này. Cho nên khi chúng ta đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong xác thịt, chúng ta cần phải được yên ủi trong xác thịt cũng như về mặt thuộc linh, và chúng ta cũng cần phải có đức tin của sợi chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn này. Như vậy, bằng cách biết vui mừng trong đức tin về món quà cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình, gìn giữ món quà cứu rỗi này, và nhắc nhở bản thân một lần nữa rằng chúng ta là những người đã nhận được món quà này, tấm lòng của chúng ta có thể thực sự vui mừng trong Đấng Christ. Đây là cách chúng ta đến để dâng lên sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời đã trồng mỗi người chúng ta một cách vững chắc trong đức tin, giống như những cây cột của Đền Tạm, và cũng yêu cầu chúng ta sống bởi đức tin. Cho nên, dầu cho những sự bất toàn của xác thịt chúng ta có rất nhiều mỗi ngày, nhưng chúng ta có thể cảm nhận sâu sắc trong lòng mình rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là quý báu như thế nào, nhận ra rằng chúng ta đã đáng bị đoán phạt. Giờ đây, bạn cũng có thể hiểu được lẽ thật cứu rỗi được thể hiện nơi hàng rào của hành lang Đền Tạm này.
Bây giờ, bạn cũng có thể mở và bước vào cánh cổng của hành lang Đền Tạm nằm ở phía đông. Khi bạn mở và bước vào cánh cổng của hành lang Đền Tạm này, bạn sẽ bắt gặp một thứ gì đó trước tiên. Đây sẽ là gì? Không gì khác ngoài bàn thờ của lễ thiêu.  
Khi bạn đi ngang qua bàn thờ của lễ thiêu bởi đức tin, sẽ có cái thùng, và khi bạn đi qua cái thùng này, cuối cùng bạn sẽ bước vào trong Ngôi Nhà của Đức Chúa Trời, là Đền Tạm. Khi nhìn vào điều này bởi đức tin, tất cả những điều này dễ dàng được hoàn thành. Dù Lời của Đền Tạm thoạt nhìn có vẻ rất trừu tượng, nhưng thực sự nó rất dễ để bạn và tôi thấu hiểu, bởi vì chúng ta, những người có nền tảng đức tin vững chắc, nhìn vào nó theo nguyên tắc đúng đắn của đức tin mà chúng ta đã sở hữu.  Bởi vì sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là vô cùng quý báu, nên Ngài đã làm cho bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hiểu được nó thông qua hệ thống Đền Tạm. Nhưng để ngăn không cho bất cứ ai diễn giải Lời của Đền Tạm này một cách sai trật theo suy nghĩ riêng của mình, Đức Chúa Trời đã khiến cho mắt của những kẻ chưa được tái sanh không thể nhìn thấy được. Do đó, ngay cả các nhà thần học cũng vậy, nếu họ không có đức tin cơ bản chính xác, thì không ai trong số họ có thể nói về ý nghĩa thuộc linh đúng về lý do tại sao cánh cổng hành lang Đền Tạm được dệt bởi chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn, bởi vì Đức Chúa Trời đã giấu lẽ thật này khỏi những kẻ dối trá như vậy. 
Sợi chỉ màu xanh nói đến phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít. Thông qua phép báp têm của Ngài, phép báp têm đã nhận được theo hình thức đặt tay, Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta lên chính mình Ngài. Sợi chỉ đỏ nói đến sự hy sinh về cái chết của Ngài, rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã đổ huyết đến chết trên thập tự giá vì tất cả tội lỗi của chúng ta. Sợi chỉ tím nói biểu lộ rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời. Vải gai đậu mịn là Lời của sự cứu rỗi thông qua đó Ngài, chính mình Đức Chúa Trời, đã hứa với chúng ta, toàn thể nhân loại. Những ai chưa được tái sanh nhờ tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh không thể nói về lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã mặc khải trong cánh cổng của Đền Tạm một cách chính xác y như vậy.
Đức Chúa Trời đã hứa ngay từ thuở ban đầu của loài người , tức là từ A-đam và Ê-va và đến tất cả những người đầy tớ của Ngài rằng: “Để cứu các ngươi, Ta sẽ đến với các ngươi thông qua nước, huyết, và Thánh Linh, và thực sự Ta sẽ cứu các ngươi.” Theo Lời này, Đức Chúa Jêsus Christ đã đến đất này, chịu báp têm, đổ huyết Ngài và chết đi, sống lại từ cõi chết, và bởi đó Ngài đã cứu chúng ta. Vải gai đậu mịn là lời hứa về Lời cuard chúng ta, và nó cũng là sự ứng nghiệm của Lời. Chỉ xanh, tím, và đỏcho chúng ta biết về phép báp têm của Đức Chúa Jêsus Christ, rằng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, và rằng Ngài đã chịu lấy mọi sự đoán phạt của tội lỗi của chúng ta bằng cách mang tội lỗi của thế gian và đổ huyết Ngài trên thập tự giá. Và chúng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu chúng ta bằng cách sống lại từ cõi chết một lần nữa. Lẽ thật của chỉ xanh, tím, và đỏnày là lẽ thật cứu rỗi đời đời mà không một ý kiến phản bác nào có thể được chấp nhận. 
Với bạn và tôi, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi này. Đỉnh của những cây cột đã được phủ bởi các đầu trụ bằng bạc. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng mình là những người đã nhận được món quà cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời. Bởi vì nhận được món quà này mà chúng ta đã trở thành những người công chính, vô tội, và dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta hoàn toàn không có gì để khoe khoang ngoại trừ món quà này của Đức Chúa Trời. Nếu có một thứ chúng ta có thể khoe khoang, thì đó chỉ là chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời, những người có đức tin của chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn này. Điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi Phúc-âm tốt lành và quý báu của nước và Thánh Linh. Do đó, chúng ta phải sống bởi đức tin này, tin rằng chúng ta đã trở nên trọn vẹn chỉ bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi và rằng chính bởi món quà này mà chúng ta đã trở thành dân sự của chính Đức Chúa Trời. Hôm nay và ngày mai, chúng ta phải luôn sống bởi đức tin này.
Tôi tin rằng bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để truyền bá Lời về Đền Tạm này. Trước đây đã có lúc nhiều người hoang mang bởi lý thuyết về sự cất lên trước cơn hoạn nạn vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta một cách thích hợp cho những thời điểm này, rao giảng Lời của sách Khải Huyền và bởi đó giúp nhiều người bỏ đi đức tin sai trật của họ và sở hữu đức tin thật. Tương tự như vậy, trong thời đại ngày nay, chúng ta phải rao giảng đức tin của sợi chỉ xanh, tím, đỏ , và vải gai đậu mịn. 
Bởi vì chúng ta đã nhận được món quà cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời, nên tôi tin rằng việc truyền bá món quà cứu rỗi chắc chắn này là điều hạnh phúc nhất để làm.  
Tôi dâng mọi lời tạ ơn của mình lên cho Đức Chúa Trời.