Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 3-6] Đức Tin Thật Cho Đời Sống Của Môn Đồ (Khải huyền 3:14-22)

Đức Tin Thật Cho Đời Sống Của Môn Đồ
( Khải huyền 3:14-22 )
 
Đức tin của Hội thánh Lao-đi-xê là loại đức tin đáng bị Chúa nhả ra khỏi miệng. Vì thế Chúa đã khuyên họ nên mua vàng đã thử lửa của Ngài để như thế họ có thể trở nên giàu có trong đức tin của họ. Đức tin hâm hẩm này cũng có thể có trong vòng những người công chính của thời đại ngày nay. Vì họ đã nhận được đức tin cách miễn phí, nên họ đã không nhận biết được đức tin của họ là quý báu thể nào. Vì thế Đức Chúa Trời đã dùng Lời quở trách và khuyên bảo những người công chính, để ban cho họ đức tin giống như vàng đã thử lửa. Từ phân đoạn này chúng ta cũng có thể thấy Chúa muốn cả bảy hội thánh xứ A-si có cùng một đức tin giống nhau. Chúa bảo những người có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán với những hội thánh của Ngài. 
Từ 3:17, chúng ta thấy Hội thánh Lao-đi-xê bị vướng sâu trong việc tự dối mình của họ, họ nghĩ rằng sự giàu có vật chất của họ cũng giống như những ơn phước thuộc linh của Đức Chúa Trời và có thể họ đạt được bởi đức tin của họ. Đối với hội thánh giả dối này, Đức Chúa Trời chỉ ra rõ ràng sự nghèo nàn và khốn khó về thuộc linh của họ. 
Hội thánh Lao-đi-xê có thể có vẽ ngoài là giàu có trong đức tin, nhưng thực sự là hội thánh nghèo nàn, không có đức tin. Đức tin của họ là hâm hẩm, nó đầy dẫy sự ngu muội về thuộc linh, và nó yêu mến thế gian hơn là Chúa Jêsus. 
Khải huyền 3:14-22 nói về cuộc sống của một môn đồ. Những môn đồ thật sự của Chúa Jêsus là những người vâng phục và làm theo Lời của Đấng Christ. Tất cả những người đã được tái sanh bởi tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ đủ điều kiện để làm môn đồ của Ngài. Chúa muốn tất cả chúng ta sống đời sống của một môn đồ. Chúng ta phải nhận biết rằng đời sống môn đồ này thực sự đã được ban cho chúng ta. 
Trong phân đoạn này, Chúa nói rằng Ngài sẽ nhả những tín đồ là những người không sống một đời sống của môn đồ ra. Như được chép trong câu 15-16, “Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.” Nếu những người được cứu không lạnh cũng không nóng trước mặt Đức Chúa Trời, thì đây chỉ có thể biểu thị sự nghèo nàn về thuộc linh của họ. Những ai là người tái sanh đều phải sống cuộc sống của một môn đồ. Chúng ta đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Đây là sự cứu rỗi thật của chúng ta. 
Vậy thì chúng ta được ban cho điều gì sau khi chúng ta tái sanh và sau sự cứu rỗi của chúng ta? Chúng ta được ban cho một cuộc sống cố gắng trở nên giống như Chúa, làm theo và vâng phục những mệnh lệnh của Ngài, và tìm kiếm Lời Ngài. Đây là đời sống của một môn đồ. Các tín đồ của Ngài đòi hỏi phải có một đời sống môn đồụ, Đức Chúa Trời đã quở trách Hội thánh Lao-đi-xê bằng cách nói rằng họ “không nóng cũng không lạnh.” 
Đức tin không nóng cũng không lạnh là đức tin hâm hẩm. Vậy thì, loại đức tin nào là đức tin hâm hẩm đem lại thật nhiều dễ chịu cho con người bởi không nóng cũng không lạnh? Đó là đức tin cố gắng có được trong hai cách, có được cái bánh và ăn nó luôn. Đó là đức tin không sống cuộc sống của một môn đồ. Nhưng người có đức tin hâm hẩm là những người, mặc dù đã được cứu, nhưng không làm theo ý muốn của Chúa Jêsus. Bên ngoài họ có vẽ là đi theo Chúa Jêsus, nhưng thực sự họ không phải – nói cách khác, đức tin của những người đi hai hàng gọi là đức tin hâm hẩm. 
Thế gian miêu tả đức tin như thế là khôn ngoan. Đức tin này có thể là khôn ngoan trên phương diện thế gian, nhưng đó là loại đức tin mà bị Chúa nhả ra. Điều gì hâm hẩm thì khiến Chúa nhả ra. Bạn nên có một quan niệm tốt chính đáng của việc đức tin không nóng cũng không lạnh này nhìn giống như cái gì. Những người có đức tin hâm hẩm không hiệp nhất cũng như không tách rời khỏi những công việc của hội thánh Đức Chúa Trời; họ làm và không làm cùng một lúc. Như thể đời sống đức tin của họ cần có điểm số tối thiểu là 60 thì họ điều chỉnh bản thân họ đúng chính xác là 60, không hơn cũng không kém. 
Những người có đời sống đức tin giống như thế là những người nghèo về thuộc linh. Như câu 17-18 nói, “Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.” 
Những người có đức tin hâm hẩm xem của cải thế gian của họ như sự giàu có thuộc linh. Mặc dù họ cảm thấy rằng họ thật sự khốn khổ, mệt mõi và nghèo khó, nhưng họ không hoàn toàn nhận biết điều đó. Những người này là những người không hiểu biết bản thân họ. Họ tự nghĩ rằng, “Tôi không sao cả. Tôi thành thật, thông minh, và người khác chấp nhận tôi, vì thế tôi có thể sống như thế này, mặc dù tôi đã được cứu,” và họ sống đời sống theo những tiêu chuẩn của riêng họ. Những người này trung thành với thế gian nhưng họ không trung tín với hội thánh của Đức Chúa Trời. Đức tin của họ chỉ hâm hẩm. Vì thế Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ nhả họ ra. 
Họ đến nhà thờ với mục đích là để tránh khỏi bị đuổi. Họ chỉ ngồi cho qua giờ thờ phượng của hội thánh và rời khỏi ngay khi giờ nhóm kết thúc. Họ không bao giờ tham gia vào công việc của hội thánh cách tự nguyện, và nếu họ làm, họ phải chắc rằng đó là một sự góp phần nhỏ nhất. Họ làm như họ không làm, họ không làm như họ làm. Những người này là những người nghèo nàn về thuộc linh. 
Chúa đã khuyên như sau đối với những người như thế: “Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.” Ngài bảo họ mua vàng đã thử lửa của Ngài để được giàu có. 
Nếu bạn thật sự muốn đi theo Chúa, và nếu bạn thật sự muốn Ngài khen ngợi đức tin của bạn, thì bạn phải học hỏi về đức tin. Vậy thì, làm sao bạn có thể học hỏi đức tin? Bạn phải học bởi trả giá hi sinh và tin nơi Lời. Phân đoạn này bảo chúng ta mua vàng đã thử lửa. Điều này có nghĩa là có nhiều sự thử thách và khốn khó cho chúng ta khi làm theo Lời Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể chiến thắng tất cả những sự thử thách và khốn khó như thế bởi tin và làm theo Lời của Đức Chúa Trời. Bởi làm như thế, lòng chúng ta được rèn luyện, đưa chúng ta đến với loại đức tin nhận biết Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật và hết lòng tin nơi đó. Đây là đức tin giống như vàng ròng. 
Để có đức tin thật, chúng ta phải trả giá hi sinh, vì không có sự trả giá hi sinh, chúng ta không thể học hỏi được đức tin. Nói cách khác, chúng ta không bao giờ có thể học hỏi đứùc tin mà không trải qua gian khổ. Nếu chúng ta thật sự muốn trở thành người của đức tin, sống cuộc sống của môn đồ Chúa, và được phước vì đức tin của chúng ta, thì chúng ta phải trả giá hi sinh. Không trả giá hi sinh, chúng ta không bao giờ nhận được điều này. 
Ai có đức tin mạnh mẽ từ ban đầu? Không ai. Đó là vì người ta từ bỏ đức tin mà hội thánh dạy họ về Lời và dùng Lời đó hướng dẫn họ. Chúng ta phải vâng phục điều mà hội thánh hướng dẫn chúng ta và làm theo đó trong đức tin. Nhưng làm như thế đòi hỏi sự gian khổ, cùng lúc cần đến sự nhịn nhục. Đó là lý do tại sao trở thành người của đức tin bởi chịu sự hướng dẫn của Lời, thông công, và sự dạy dỗ được kèm theo bởi sự hi sinh. Nhưng vì người ta không muốn hi sinh, dù họ muốn học hỏi đức tin, nên họ không thể có đức tin sàng lọc thật. Đó là lý do tại sao Chúa bảo chúng ta mua vàng đã thử lửa từ nơi Ngài để chúng ta có thể được giàu có trong đức tin. 
Bạn có thể hiểu Lời này có nghĩa gì chỉ khi bạn học đức tin của những tín đồ đi trước và làm theo đời sống của họ. Nếu bạn chỉ nghe Lời trên lý thuyết và không thực sự làm theo điều mà Lời đòi hỏi bạn, và nếu bạn tham gia trong việc làm chứng, cầu nguyện, hay nhóm họp nhưng không thực hành những điều đó, thì bạn không thể học hỏi đức tin. Vì bạn có một ít đức tin, bạn đo lường đức tin của bạn là không tệ trên những tiêu chuẩn thế gian của bạn. Bạn tự nghĩ rằng, “Tôi đã được cứu, tôi có tiền, và tôi ổn định trên phương diện thế tục, và vì thế tôi phải tốt hơn những người khác. Vâng, chắc chắn là tôi tốt hơn những người này.” 
Nếu bạn thực sự muốn học hỏi đức tin, là đức tin giống như vàng, thì bạn phải trả giá hi sinh. Nó dễ dàng để vâng phục và làm theo không? Nó cần sự hi sinh để vâng phục. Nó có dễ dàng để hi sinh không? Dĩ nhiên là không. Nhưng nếu bạn muốn tránh khỏi việc bị nhả ra, bạn phải vâng phục bằng cách hi sinh. 
Nhưng những người không học hỏi đức tin thật, là những người nghèo khó về thuộc linh không bao giờ muốn hi sinh. Để vâng phục, người đó trước hết phải thay đổi tư tưởng của họ. Nếu không thể làm như thế, lòng của họ tiếp tục ở trong sự khổ sở thuộc linh, ngay khi thời gian trôi qua. Không nhận biết sự thiếu kém đức tin, cuối cùng họ lại trách sau lưng những tín đồ đi trước họ trong đức tin. Bạn phải học hỏi đức tin thật. Khi bạn bước vào cuộc chiến thuộc linh và chiến đấu bên cạnh Đức Chúa Trời, đức tin của bạn sẽ được rèn luyện khi bạn được những chiến lợi phẩm thuộc linh và nhận biết bạn cần điều gì để có sống cuộc sống chiến thắng thuộc linh. Bạn có thể hiểu biết đức tin này chỉ khi bạn thật sự trải qua. 
Đức Chúa Trời đã quở trách người hầu việc Chúa trong Hội thánh Lao-đi-xê bằng cách viết rằng, “Ngươi không biết sự trần truồng cũng như sự nghèo khó của ngươi. Ngươi đã được cứu nhưng ngươi có đức tin hâm hẩm – không bên này cũng không bên kia. Điều duy nhất mà ngươi có là sự cứu rỗi của ngươi, mà ngươi vất nó đi. Ngoài điều này, ngươi không có gì nữa cả.” 
Có phải đầy tớ của Đức Chúa Trời hay những người đi trước trở thành tiền bối đức tin của chúng ta đã không sống đời sống môn đồ không? Dĩ nhiên là không! Họ đã trải qua mọi nan đề vì Chúa, cả trong vui lẫn buồn. Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn bằng cách cho những người đi trước bạn trải qua mọi việc để rồi bạn cũng sẽ trải qua. Vì thế bạn phải tin nơi việc Đức Chúa Trời dạy dổ và hướng dẫn bạn qua những người đã đi theo con đường đức tin trước bạn.