Search

Học về Đền Tạm

Cấu trúc Đền Tạm

Đền Tạm
 
Khuôn viên hành lang Đền Tạm hình chữ nhật, chiều dài 100 cu-bít. Trong Kinh Thánh, một cu-bít có độ dài từ khuỷu tay đến đầu ngón tay, khoảng 45 cm theo hệ thống đo lường ngày nay. Như vậy, khuôn viên hành lang Đền Tạm dài 100 cu-bít, tức khoảng 45 mét và rộng 50 cu-bít, tức xấp xỉ 22,5 mét.
Đền Tạm được chia thành phần hành lang và phần chính của Đền Tạm, là Nhà của Đức Chúa Trời. Trong Đền Tạm, Nhà Đức Chúa Trời có một cấu trúc nhỏ gọi là Nơi Thánh. Nơi Thánh được bao phủ bởi bốn tấm màn khác nhau: một tấm dệt bằng chỉ màu xanh, màu tím và màu đỏ, và vải gai mịn; một tấm bằng lông dê; một tấm bằng da chiên nhuôm đỏ; và một tấm bằng da cá nược. 
Về phía đông là cửa hành lang Đền Tạm, có một tấm màn dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Đi vào cửa nầy, chúng ta thấy bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa. Đi qua khỏi chậu rửa, chúng ta thấy phần chính của Đền Tạm. Phần nầy được chia thành Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh là nơi đặt Hòm Giao Ước. Khuôn viên hành lang Đền Tạm được xây dựng bởi 60 cây trụ và những tấm màn bằng vải gai mịn màu trắng. Mặt khác, phần chính của Đền Tạm được xây dựng bởi 48 tấm ván và 9 cây cột.