Search

Học về Đền Tạm

Bàn Bánh Trần Thiết

Bàn bánh trần thiết
 
Cái bàn bánh trần-thiết, là một trong những dụng cụ trong Đền tạm, được làm bằng gỗ si-tim, và được bọc vàng. Chiều dài của cái bàn là hai cu-bít (90 cm), chiều cao một cu-bít rưỡi (67.5 cm) và chiều rộng một cu-bít (45 cm). Trên cái bàn bánh trần-thiết có 12 cái ổ bánh, và bánh này chỉ để cho những thầy tế lễ ăn mà thôi (Lê-vi-ký 24:5-9). 
Điểm đặc biệt của cái bàn bánh trần-thiết là: nó có một cái khung rộng bằng một cánh tay bọc vòng quanh; một đường viền vàng chạy xung quanh cái khung này; bốn cái vòng vàng được để ở bốn góc; và những cái vòng giữ cái đòn gỗ si-tim bọc vàng dùng để di chuyển cái bàn. Đồ trên cái bàn - dĩa, chén, ly và chậu - đều được làm bằng vàng. 
Xuất 37:11-12 chép, “Ông lấy vàng ròng bọc bàn và làm được viền quanh bàn. Oâng đóng khung quanh mặt bàn bề rộng của khung cao chừng bốn ngón tay, và chạy cho be một đường viền vàng.” Cái bàn bánh trần-thiết trong Nơi thánh của Nhà Đức Chúa Trời có một cái khung cao như một cái be, và bao bọc cái khung một đường viền vàng. Tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se đặt một cái khung như vậy? Cái khung be cao khoảng 10 cm, là để ngừa bánh bị rơi. 
Vì chỉ có những thầy tế lễ mới có thể ăn bánh để trên bàn, vì thế chúng ta phải trở nên những người có thể ăn bánh này cách thuộc linh. Chỉ có những người đã được cứu khỏi tội lỗi và đã nhận được sự sống đời đời bởi tin nơi Báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ và huyết Chúa trên Thập-tự-giá – nói cách khác, chỉ có những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh như là sự cứu rỗi của họ mới có thể ăn được bánh này.